Til hovedinnhold

Budsjettenighet om ESA-satsingen

Regjeringen opprettholder den norske satsingen i den europeiske romorganisasjonen ESA.

Skrevet av
Marianne Moen
Oppdatert
6. februar 2024
Jorda fra ISS
Jorda fra ISSFoto: ESA

Avgjørelsen om at Norge vil forplikte seg til å holde ESA-støtten på dagens nivå, kom én uke før ministermøtet i Paris, der ESA skal vedta budsjett for de neste tre årene.

- Det er utrolig gledelig at det ble en løsning som Stortinget stiller seg bak. Dette viser at norsk romvirksomhet er viktig for hele landet, sier Christian Hauglie-Hanssen, administrerende direktør i Norsk Romsenter

Enigheten innebærer at den norske satsingen i ESA vil være på 161 millioner euro fordelt over den kommende perioden – altså i overkant av 1,6 milliarder kroner med dagens kurs.

Christian Hauglie-Hanssen, administrerende direktør ved Norsk Romsenter.

Foto: Christian Hauglie-Hanssen, administrerende direktør ved Norsk Romsenter.

Det betyr at Norge kan delta i de programmene i ESA som er viktigst for utvikling av norske rombedrifter, institutter og forskningsmiljøer.

- Og minst like viktig, fortsetter Hauglie-Hanssen, er det at vi kan bruke ESA som et verktøy slik at samfunnsnytten ved bruk av satellittdata og signaler fra rommet blir enda større for Norge. ESA-deltakelsen er også en forutsetning for vellykket gjennomføring av den nasjonale satsingen som er beskrevet i Hurdalsplattformen.

Europas romlokomotiv

ESA utvikler og gjennomfører den sivile, europeiske romsatsingen og er den største forsknings- og utviklingsorganisasjonen i Europa. Norge har vært medlem siden 1987.

Europeiske rombedrifter har ESA som hjemmemarked. Det er i ESA man utvikler, tester og selger teknologien som igjen kan bli videreutviklet og videresolgt globalt. Teknologiutvikling i ESA er også grunnlaget for EUs romprogrammer, blant annet innen navigasjon og klima- og havovervåking.

- Ingen land i Europa er store nok til å satse alene i rommet. Det er derfor vi har ESA, og særlig i utfordrende tider er det viktig å bidra solidarisk til en felles europeisk romsatsing, sier Christian Hauglie-Hanssen.

Ministermøte i Paris

De 22 medlemslandene bidrar til ESAs obligatoriske program med en innbetalingsandel beregnet ut fra landets nettonasjonalinntekt (NNI). Det obligatoriske programmet finansierer vitenskapsprogrammet, tidlig teknologiutvikling, oppskytingsbasen i Kourou i Fransk Guyana og driften av ESA.

I tillegg presenterer ESA en meny av nye, frivillige teknologiprogrammer på ministerkonferanser hvert tredje år. Der deklarerer ministrene fra medlemslandene hvilke av ESAs programmer som landet ønsker å satse på de neste årene. Det er i de frivillige programmene norske romaktører har de største mulighetene til å vinne kontrakter.

Neste ministerkonferanse foregår i Paris 22. og 23. november 2022. Den norske delegasjonen ledes av Anne Marit Bjørnflaten, statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet, og Christian Hauglie-Hanssen, administrerende direktør i Norsk Romsenter.

Kontakt: Marianne Moen, kommunikasjonssjef Norsk Romsenter, 48063743