Til hovedinnhold

Dette skal den nye Jupitersonden undersøke

Juice har norsk teknologi ombord og sendes nå til oppskyting.

Skrevet av
Berit Ellingsen
Oppdatert
6. februar 2024
ESAs romsonde Juice skal undersøke Jupiter og dens store måner, med norsk teknologi.
ESAs romsonde Juice skal undersøke Jupiter og dens store måner, med norsk teknologi.Illustrasjon: ESA

Jupiter er den største planeten i solsystemet. Sammen med sine mer enn 80 store og små måner, og ringer, danner den et eget lite solsystem, som kan brukes som modell for andre solsystemer.

Den nye romsonden Jupiter Icy Moons Explorer (Juice) skal undersøke Jupiters atmosfære og magnetfelt, samt dens største måner Io, Europa, Ganymedes og Callisto.

Juice har norsk teknologi ombord. Mekanismen som snur solcellepanelene er fra Kongsberggruppen og sensoren som måler stråling i rommet rundt Juice er laget av IDEAS.

Jupitersonden Juice skytes opp i april 2023, men ferden til Jupiter vil ta 8 år. Se tidslinjen her.

Illustrasjon: ESA

Nå er Juice endelig klar for å sendes til den europeiske oppskytingsbasen i Kourou i Fransk Guyana. Her skal oppskytingen skje i løpet av april 2023.

Men ferden til Jupiter blir lang, hele åtte år. I løpet av den tiden skal Juice få en dytt fra jorda og flere av Jupiters måner, før den går inn i bane rundt kjempeplaneten.

Jupiters mange mysterier

Selv om Jupiter har blitt besøkt av flere romsonder, er det fortsatt mye vi ikke forstår om gasskjempen og dens måner. Dette er noe av det Juice skal undersøke:

Hvordan dannes og beveger energi, materiale og bølger seg gjennom de innerste, mellomste og ytterste lagene i Jupiters atmosfære? Hva gir kjempestormen Den røde flekken fargen?

Jupiters atmosfære får energi både fra gasskjempens kjerne og fra sola. Hvordan samspiller disse to kildene til atmosfæren og prosessene der? Hvorfor er Jupiters ytre atmosfære så varm?

Bilde av Jupiter og Europa tatt av Hubble i 2020.

Foto: NASA/ESA/OPAL 

Jupiters magnetfelt er tjue ganger sterkere og en million ganger større enn jordas. Det gir nordlys til og med av røntgenstråling.

Hvordan påvirker Jupiters store og sterke magnetfelt ringene, strålingsbeltene og månene rundt gasskjempen?

De fire største månene

De fire største månene til Jupiter, Io, Europa, Ganymedes og Callisto, er alle svært forskjellige, men antas å skjule enorme og dype hav under tykke skall av is.

Finnes det liv i noen av disse havene? Hvordan påvirker Jupiter mulighetene for liv på ismånene?

Jupiters måner (f.v.) Io, Europa, Ganymedes og Callisto.

Foto: NASA/JPL/DLR

Hvor typiske er Jupiter og dens måner for gassplaneter i andre solsystemer?

Dette er bare noe av det Juice skal prøve å finne svar på. Les mer om gåtene Juice skal løse her.