Til hovedinnhold

Europa søker astronauter

Nå har du muligheten til å oppfylle en ellers umulig drøm. Den europeiske romorganisasjonen ESA søker etter nye astronauter.

Skrevet av
Christer Aasen
Oppdatert
12. mars 2024
ESA søker nye astronauter i 2021.
ESA søker nye astronauter i 2021.Illustrasjon: ESA

Fra 31. mars til 18. juni kan alle norske statsborgere med riktige kvalifikasjoner søke om å bli en av de neste europeiske astronautene. Hvis du får jobben, kan du både bli den første norske personen i verdensrommet og få oppleve å gå på månen.

(Tidsfristen for å søke var opprinnelig 28. mai, men fordi Litauen nylig har blitt assosiert ESA-medlem, er fristen utvidet slik at også søkere fra Litauen kan delta)

For første gang på over et tiår, søker European Space Agency (ESA) etter nye astronauter. Ingen fra Norge har så langt klart å bli en av dem som står igjen til slutt etter utvelgelsen. Kan det skje denne gangen?

- Norge deltar aktivt i Europas romprogrammer og er en solid bidragsyter til ESAs program for romutforsking og bemannet romfart. Jo flere gode søkere fra Norge, desto større sjanse er det for at nettopp en nordmann kommer gjennom nåløyet og blir en av ESAs nye astronauter, sier Christian Hauglie-Hanssen, administrerende direktør ved Norsk Romsenter.

ESA vil ansette både astronauter som skal jobbe fulltid, og reserveastronauter. Reserveastronautene vil fortsette i sine vanlige jobber, men kan bli innkalt til å delta på en romferd hvis deres spesialkompetanse behøves.

Hvem kan søke om å bli astronaut?

Statsborgere fra alle ESAs medlemsland kan søke jobb som astronaut, og Norge er ett av 22 medlemsland.

For å kunne bli europeisk astronaut må du ha utdanning på masternivå eller høyere fra et universitet eller forsvaret. Tidligere europeiske astronauter har blant annet vært forskere, leger, ingeniører, fysikere og testpiloter. De nye astronautene er ikke begrenset til å ha bakgrunn i disse yrkene, men søkere må ha bakgrunn fra medisin, ingeniør-, teknologi- eller realfag.

Du må ha god fysisk og psykisk helse, og kunne fremlegge en legeattest fra en flylege som bekrefter dette. Du må kunne snakke og skrive engelsk (minimum ferdighetsnivå CEFR C1) og det er en fordel om man kan andre språk i tillegg. Søkere må ha sterk motivasjon for å bli astronaut og god gjennomføringsevne. Du må kunne tenke klart i krevende og stressende situasjoner, og kunne samarbeide godt med andre i et internasjonalt og tverrfaglig miljø.

Utfyllende informasjon om krav til kvalifikasjoner finnes på ESA sine nettsider.

ESA arbeider for mer mangfold i organisasjon, og har som mål at personer med funksjonsnedsettelser på sikt skal kunne bli astronauter dersom de ellers har relevant kompetanse. I dette astronautopptaket kan personer med utvalgte funksjonsnedsettelser søke om å bli para-astronaut. I påvente av at det kommer på plass løsninger som legger til rette for opphold i rommet, vil de som blir valgt ut som para-astronaut, være en del av teamet i reservestyrken.

ESAs italienske astronaut Samantha Cristoforetti i Cupola på den internasjonale romstasjonen.

ESAs italienske astronaut Samantha Cristoforetti i Cupola på den internasjonale romstasjonen.

Foto: ESA.

Håper at flere kvinner vil søke

- Ved forrige astronautopptak var det 16 prosent kvinner som søkte, og kjønnsbalansen i ESAs astronautkorps er skjev. Jeg er sikker på at det er mange norske kvinner som oppfyller ESAs krav, og jeg oppfordrer dem sterkt til å søke, sier Hauglie-Hanssen.

- ESA er Europas romorganisasjon, og astronautene er europeiske astronauter. Norsk Romsenter ønsker at ESA skal ha så mange gode kandidater som mulig, og vi oppfordrer alle nordmenn som har en drøm om å bli astronaut, og som fyller kravene, om å søke, sier han.

Britiske Tim Peake og italienske Samantha Cristoforetti trener i tanken i astronautsenteret i Köln. Foto: ESA.

Britiske Tim Peake og italienske Samantha Cristoforetti trener i tanken i astronautsenteret i Köln. Foto: ESA.

Foto: ESA

Månen neste

Tiden fremover vil bli spennende for både nåværende og kommende europeiske astronauter. For første gang siden 1970-tallet er månen igjen i sentrum. USA og Europa skal bygge en ny romstasjon i bane rundt månen, kalt Gateway, og denne vil bli utgangspunktet for igjen å lande astronauter på månen og kanskje også bygge en base der. Det er derfor mulig at et menneske med norsk flagg på overarmen overnatter på månen om ikke alt for mange år.

- Utforskningen av rommet går inn i en ny fase der månen og etter hvert Mars er målet for bemannede romferder. Det åpner for interessante og utfordrende teknologioppgaver, der Norge har sterke miljøer som kan bidra til utviklingen, legger Hauglie-Hanssen til.

Kontakt:

Christian Hauglie-Hanssen, administrerende direktør ved Norsk Romsenter. Tlf: 920 60 043.

Marianne Vinje Tantillo, sektoransvarlig ESA og internasjonalt samarbeid, Norsk Romsenter. Tlf: 988 82 638

Last ned ESAs pressepakke.

ESAs nettsider om astronautopptaket