Til hovedinnhold

Flere enn 20 000 vil bli astronaut

ESA fikk inn flere enn 20 000 søknader fra hele Europa. Fra Norge søkte flere enn 300.

Skrevet av
Berit Ellingsen
Oppdatert
12. mars 2024
ESAs svenske astronaut Christer Fuglesang på romvandring utenfor romstasjonen.
ESAs svenske astronaut Christer Fuglesang på romvandring utenfor romstasjonen.Foto: NASA/ESA

Den europeiske romorganisasjonen ESA åpnet for opptak for nye astronauter den 31. mars 2021.

Søknadsfristen gikk ut 18. juni og nå er tallene klare.

Totalt sendte 22 589 personer inn søknad. Søknadene kom fra alle ESAs 22 medlemsland og tre assosierte land. Det kom 5419 søknader fra kvinner, eller 24 prosent.

Fra Norge kom det inn 313 søknader, nesten 18 prosent av disse var fra kvinner.

Til stillingen som astronaut med fysisk funksjonshemming kom det inn totalt 257 søknader. Av disse var 60 fra kvinner.

Ved forrige søknadsrunde i 2008 kom det inn 8413 søknder, nesten 16 prosent fra kvinner.

Norge på 5. plass

Totalt kom det inn flest søknader fra Frankrike, Tyskland, Storbritannia, Italia og Spania.

Men når det gjelder søknader sett i forhold til folketallet ligger Frankrike, Luxembourg, Belgia, Sveits og Norge på topp.

Alexander Gerst jobber med eksperimentmodulen biolab på romstasjonen i 2014.

Alexander Gerst jobber med eksperimentmodulen biolab på romstasjonen i 2014.

Foto: NASA/ESA

Flest kvinner søkte fra Frankrike, Tyskland, Storbritannia, Italia og Nederland.

De fleste av søknadene til stillingen som astronaut med fysiske funksjonshemminger kom fra Frankrike, Tyskland, Storbritannia, Nederland og Spania.

ESA og Norsk Romsenter er fornøyd

- Det er gledelig at både søkertallet generelt og søkertallet fra Norge er mye høyere nå enn i 2008, sier Arvid Bertheau Johannessen, fagsjef innen bemannet romfart og utforskning ved Norsk Romsenter.

I forhold til folketallet har Norge flere søkere enn noen av de andre nordiske landene, og mer enn land som er dobbelt så store som oss, som Hellas, Portugal og Tsjekkia.

- Vi ønsker å bidra til at ESA får så mange gode kandidater som mulig, og med disse tallene har vi lagt godt til søkerbunken, sier Bertheau Johannessen.

Andreas Mogensen, ESAs danske astronaut, tester et nytt fremkomstmiddel under undervannstreningen NEEMO.

Andreas Mogensen, ESAs danske astronaut, tester et nytt fremkomstmiddel under undervannstreningen NEEMO.

Foto: ESA

Han konstaterer også at det høye søkertallet fra Norge bryter med oppfatningen om at nordmenn er vanskelige å rekruttere til jobb i utlandet.

- Andelen kvinnelige søkere i Norge er noe lavere enn for andre land, men sett i forhold til folketallet ligger andelen kvinnelige søkere midt på treet sammenliknet med de andre ESA-landene, noe som er gledelig, sier Bertheau Johannessen.

Han synes også det er flott at Norge har søkere til stillingen som astronaut med fysisk funksjonshemming.

Effektiv markedsføring

Den generelle økningen i søknader kan skyldes at det er 12 år siden ESA hadde astronautopptak sist.

- Siden den gang har det skjedd mye i rommet, og romfart og astronauter har kanskje blitt mer spennende og fått mer blest, sier Bertheau Johannessen.

Han mener markedsføringen av astronautopptaket i Norge har vært effektiv.

Tim Peake, den første britiske astronauten på romstasjonen, på trening sammen med romfarerkolleger i hulene i Sardinia.

Tim Peake, den første britiske astronauten på romstasjonen, på trening sammen med romfarerkolleger i hulene i Sardinia.

Foto: ESA

- Vi har fått mange henvendelser om opptaket, spesielt etter at vi la ut annonsen om ledig stilling som astronaut på Finn, sier Bertheau Johannessen.

Det har likevel vært vanskelig å danne seg et bilde av hvor kvalifiserte søkerne fra Norge er.

4-6 fast ansatte, 20 i reserve

Nå begynner ESA den store jobben med å finne de mest egnete kandidatene blant de mange tusen søkerne.

- Denne prosessen vil skje i seks trinn og ta opp til halvannet år, så her må vi smøre oss med tålmodighet, sier Bertheau Johannessen.

Søkerne som kommer gjennom nåløyet til det neste trinnet vil få beskjed om dette. Denne gang er kun fire til seks stillinger som astronaut ledig. Men flere kan bli tatt ut til en reservestyrke av europeiske astronauter.

Thomas Pesquet og de tre medpassasjerene hans (i svart genser) ble mottatt av blide kolleger på romstasjonen i april 2021.

Thomas Pesquet og de tre medpassasjerene hans (i svart genser) ble mottatt av blide kolleger på romstasjonen i april 2021.

Foto: NASA/ESA

- Opp til 20 av de beste restkandidatene vil bli tatt ut til reservestyrken. De blir ikke fulltidsansatte hos ESA, men trenes til spesielle romferder der det er behov for dem, sier Bertheau Johannessen.

- Det blir veldig spennende å se hvordan det går med de norske søkerne.

Søk deg til ESA

Men de som ikke blir tatt ut som astronaut bør ikke fortvile. Stillingen som astronaut er langt fra den eneste muligheten for å jobbe i ESA.

I de kommende årene vil romorganisasjonen trenge mange flere fagfolk. ESA lyser hele tiden ut ledige stillinger her.

Bli Young Graduate Trainee hos den europeiske romorganisasjonen ESA.

Bli Young Graduate Trainee hos den europeiske romorganisasjonen ESA.

Grafikk: ESA

ESA har også mange muligheter for master- og doktorgradstudenter og nyutdannete.

For det er mye som skal gjøres i rommet de neste årene. ESA skal sammen med NASA og de andre store romorganisasjonene bygge en ny romstasjon i bane rundt månen. Den skal være utgangspunkt for ferder ned til månens overflate og lenger ut i solsystemet. 

Kontakt

Arvid Bertheau Johannessen – Fagsjef, bemannet romfart og utforskning – Norsk Romsenter –

arvid.bertheau.johannessen@spaceagency.no