Til hovedinnhold

Gjør gamle satelitter i bane nesten til nye

For første gang har en aktiv satellitt fått service i bane, og to norske selskaper er med.

Skrevet av
Berit Ellingsen
Oppdatert
12. mars 2024
Telenors satellitt Thor-10 fikk nye motorer i bane av slepesatellitten MEV-2.
Telenors satellitt Thor-10 fikk nye motorer i bane av slepesatellitten MEV-2.Foto: Northrop Grumman

Den 12. mars 2021 dokket satellitten Mission Extension Vehicle 2 (MEV-2) med kommunikasjonssatellitten THOR 10-02 i geostasjonær bane, mer enn 36 000 kilometer ute i rommet.

MEV-2 vil bruke sine egne rakettmotorer for å holde THOR 10-02 i rett bane de neste fem årene.

Uten denne service-tjenesten ville THOR 10-02 blitt tatt ut av normal drift på grunn av tomme drivstofftanker.

Dette var aller første gang at en aktiv satellitt fikk slik service-hjelp i bane. To norske selskaper er med på den historiske dokkingen med de to satellittene.

Uten nedetid for kunder

Telenor Satellite eier 25 prosent THOR 10-02 (også kalt Intelsat 10-02) sammen med den amerikanske satellittoperatøren Intelsat.

- Denne satellitten er arbeidshesten vår innenfor det maritime området og sørger, sammen med THOR-7, for bredbåndskommunikasjon til mer enn 1500 skip fra Svalbard til Midt-Østen, sier Peter Olsen, Director Satellite & Business Development ved Telenor Satellite.

Satellitten THOR 10-02 sett av MEV-2 på 15 meters avstand med jorda i bakgrunnen.

Satellitten THOR 10-02 sett av MEV-2 på 15 meters avstand med jorda i bakgrunnen.

Foto: Northrop Grumman

Store operasjonelle satellitter som THOR 10-02 er laget for å kunne jobbe 15 til 18 år i bane. Som regel er det mengden drivstoff som begrenser levetiden. MEV-2 forlenger nå tiden som THOR 10-02 kan være i full drift med opp til 5 år.

Lønner seg med service

For Telenor og Intelsat lønner det seg å bruke MEV-2 til å forlenge driften av en satellitt som er i god stand, har høyt belegg og attraktiv dekning, sammenlignet med kostnadene med å bygge en helt ny satellitt og skyte den opp.

- Forlengelsen av levetiden gir også mulighet til å optimalisere neste satellitt med tanke på ny og mer kostnadseffektiv teknologi, sier Olsen.

Dokkingen av MEV-2 med THOR 10-02 ble styrt av Intelsat og Northrop Grumman, men som medeier fikk Telenor oppdateringer i sanntid da det skjedde og hadde beredskap om noe skulle gå galt.

Den historiske dokkingen ute i geostasjonær bane skjedde uten at en eneste kunde merket noe, eller hadde noe nedetid.

- Vi er svært fornøyde med at dette var så vellykket, for det er en betydelig satsing for oss. Vi er også veldig stolte over at vårt selskap var en viktig del av denne historiske hendelsen, sier Olsen.

Fleksibel frekvensinnstilling

MEV-2 har teknologi som er levert av avdelingen Space Electronics hos Kongsberg Defence & Aerospace.

- Vi har samarbeidet med det amerikanske firmaet Northrop Grumman, som bygget MEV-2, i mange år, og fikk kontrakt på utstyr til MEV-2, og forløperen MEV-1, i 2017, sier Øyvind Sollerud Haugen, TT&C markedsansvarlig ved Space Electronics hos Kongsberg Defence & Aerospace.

Dette utstyret omfatter elektronikk for å kunne sende kommandoer til og motta status-data fra satellitten, såkalt Telemetry, Tracking and Command (TT&C) utstyr. 

MEV-1 dokket med kommunikasjonssatellitten Intelsat-901 i februar 2020. Da var Intelsat-901 allerede satt ut i en kirkegårdsbane for satellitter som ikke lenger er i bruk.

Siden MEV-1 og MEV-2 dokker med andre satellitter i bane, må de krysse flere frekvenssoner for radiosignaler i rommet. Disse sonene er strengt regulert slik at denne kommunikasjonen ikke forstyrrer andre radiofrekvenser i rommet og på jorda.

- Derfor har MEV-1 og MEV-2 mottakere og sendere med fleksibel frekvensinnstilling, slik at de kan bytte til mer enn 5000 ulike frekvenser i rommet, sier Sollerud Haugen.

Etter at satellittene som MEV-1 og MEV-2 hjelper ikke lenger er aktive, kan de to slepesatellittene dra videre til andre satellitter som trenger hjelp.

Nytt marked med potensial

- Slike service-tjenester for å forlenge levetiden til satellitter i bane er et marked med stort potensial for vekst, sier Sollerud Haugen.

Space Electronics-avdelingen til Kongsberg Defence & Aerospace er allerede godt etablert som leverandør av TT&C-utstyr til satellitter.

Likevel åpner det å være med på de aller første romferdene som demonstrerer service-tjenester i bane for gode muligheter i det nye markedet.

- Flere andre firmaer og romorganisasjoner har planer om liknende romfartøy som på ulike måter skal forlenge levetiden til satellitter i bane og utføre andre typer service-oppdrag. Dermed er det ekstra spennende å ha vært med på de første romferdene til å gjøre dette, sier Sollerud Haugen.

Støttet av Norsk Romsenter

- Norsk Romsenter har støttet utviklingen av TT&C-elektronikken som Space Electronics-avdelingen ved Kongsberg Defence & Aerospace har levert, både de spesiallagete til MEV-1 og MEV-2, og de mer vanlige som brukes av ordinære satellitter, sier Rune Sandbakken, fagsjef innen satellittkommunikasjon ved Norsk Romsenter.

Denne støtten har skjedd med midler i ARTES-programmet til den europeiske romorganisasjonen ESA.

Teknologi laget for bruk på jorda kan finne ny nytte i rommet, og teknologi laget for rommet kan bli til nye produkter på jorda.

Teknologi laget for bruk på jorda kan finne ny nytte i rommet, og teknologi laget for rommet kan bli til nye produkter på jorda.

Illustrasjon: ESA

Norske bedrifter som har planer om å utvikle teknologi og produkter for bruk i rommet, eller satellittutstyr og romrelaterte tjenester som brukes på bakken, kan søke om denne støtten gjennom Norsk Romsenter. Les mer om det her.

- Det er svært spennende at norsk romteknologi blir brukt til slike nye anvendelser som service-hjelp for satellitter i bane, og viser at Space Electronics hos Kongsberg Defence & Aerospace er en attraktiv aktør på det globale rommarkedet, sier Sandbakken.

Kontakt

Peter Olsen – Director Satellite & Business Development ved Telenor Satellite – Telenor Satellite - 951 42 823

Øyvind Sollerud Haugen – TT&C Markedsansvarlig – Kongsberg Space Electronics - Kongsberg Defence & Aerospace

Rune Sandbakken – Fagsjef, satellittkommunikasjon – Norsk Romsenter - 979 85 122