Til hovedinnhold

Har funnet kjempekomet

Kometen Bernardinelli-Bernstein er den største som har blitt oppdaget til nå.

Skrevet av
Berit Ellingsen
Oppdatert
12. mars 2024
Kometen Bernardinelli-Bernstein (C/2014 UN271) er mer enn 100 kilometer lang og den største kometen som har blitt oppdaget til nå.
Kometen Bernardinelli-Bernstein (C/2014 UN271) er mer enn 100 kilometer lang og den største kometen som har blitt oppdaget til nå.Illustrasjon: NOIRLab/NSF/AURA/J. da Silva/Spaceengine

Kometen ble først oppdaget i 2014 og antatt å være en dvergplanet, som det finnes mange av ytterst i solsystemet. Men den 23. juni 2021 fikk kometen sin rette betegnelse.

Den heter derfor komet C/2014 UN271, eller Bernardinelli-Bernstein, etter sine oppdagere. Det var astronomen Gary Bernstein og doktorgradsstudenten Pedro Bernardinelli ved University of Pennsylvania.

Kometen er fra 100 til 200 kilometer lang, og er dermed 10 ganger større enn det kometer vanligvis er.

Den er også svært langveisfarende, med en ekstremt lang bane som tar den forbi sola bare hvert 3 millioner år.

Fra Oort-skyen rundt solsystemet

Kjempekometen kommer fra Oort-skyen, en enorm sky av mindre himmellegemer som består av is og støv, som ligger utenfor solsystemet vårt og omgir det.

Oort-skyen ligger langt utenfor Plutos bane og Kuiper-beltet av mindre himmellegemer. Men objektene i Oort-skyen påvirkes likevel av tyndekraften til sola, de ytterste planetene i solsystemet, og kometer og asteroider her.

Kuiper-beltet og Oort-skyen ligger utenfor Neptuns bane og inneholder millioner av små objekter. Mange asteroider og kometer kommer herfra.

Kuiper-beltet og Oort-skyen ligger utenfor Neptuns bane og inneholder millioner av små objekter. Mange asteroider og kometer kommer herfra.

Illustrasjon: NASA

Objektene i Oort-skyen er rester fra den gang sola og planetene ble til. Her kan det finnes mange flere uoppdagete kjempekometer med ekstremt lange baner.

Kjempekometen er på vei innover mot sola og vil være på det nærmeste i 2031.

Dermed får forskerne med seg hvordan kjempekometen forandrer seg når den kommer nærmere sol og varme.

Undersøkelsene av den nye kjempekometen kan lære oss mer om hvordan slike massive objekter ble dannet og har utviklet seg, og hvordan de ytterste planetene i solsystemet skiftet baner tidligere i solsystemets historie.

Så stor at den kan utrydde alt liv

Kometer og asteroider på mer enn 100 kilometer er så store at de kan utrydde alt liv på jorda om de skulle treffe oss.

Heldigvis kommer denne kjempekometen ikke innenfor banen til Saturn, noe som er omtrent 11 ganger avstanden mellom jorda og sola.

Det betyr også at kjempekometen ikke kan sees godt av amatørastronomer, selv om den allerede har utviklet en lysende hale.

 

Foto av kjempekometen Bernardinelli-Bernstein (C/2014 UN271) ringet inn i gult.

Foto av kjempekometen Bernardinelli-Bernstein (C/2014 UN271) ringet inn i gult.

Foto: Dark Energy Survey/DOE/FNAL/DECam/CTIO/NOIRLab/NSF/AURA/P. Bernardinelli & G. Bernstein (UPenn)/DESI Legacy Imaging Surveys