Til hovedinnhold

Hurtigbehandling av gode idéer

ESAs innovasjonsprogrammer OSIP og TDE er åpen for norske aktører.

Skrevet av
Berit Ellingsen
Oppdatert
6. februar 2024
Illustrasjonsbilde av romfarer.
Illustrasjonsbilde av romfarer.Illustrasjon: ESA

Den europeiske romorganisasjonen ESA er hele tiden på jakt etter gode idéer som kan bli til nye løsninger i rommet. Det gjelder også for bruk på månen eller Mars.

ESA har også en ordning for rask behandling av gode idéer som er helt i startfasen av sitt utviklingsløp. Dette systemet heter Open Space Innovation Platform (OSIP).

OSIP gir støtte til forskning, systemstudier og utvikling av ny teknologi.

Støtte til forskning eller systemstudier

I søknader om delstøtte til forskning må spørsmålet som forskningen skal prøve å gi svar på beskrives kort og tydelig, i tillegg til en sammenlikning med allerede publisert forskning på feltet.

OSIP støtter forskning med opp til 90 000 euro eller 50 prosent av prosjektet. Også doktorgrader og postdoktor-prosjekter kan søke på denne ordningen.

Gateway, den planlagte internasjonale romstasjonen rundt månen, med et Orion-fartøy som er på vei til å dokke.

Illustrasjon: NASA

Søknader til mindre systemstudier trenger en beskrivelse av hva som er nytt i studien i forhold til tidligere undersøkelser, og hva prosjektet ønsker å fokuserer på.

OSIP støtter slike studier med opp til 100 000 euro.

Støtte til utvikling av ny teknologi

I søknader til tidlig utvikling av ny teknologi må søkerne beskrive hva som skiller den foreslåtte teknologien fra løsninger som allerede eksisterende på det samme området.

De tidlige utviklingsstudiene foregår i to trinn, som er proof of concept og demonstrasjon. Mellom disse trinnene vil ESA vurdere studien og avgjøre om utviklingen skal fortsette.

ESA støtter innovasjon av ny teknologi til rommet og nye produkter fra romteknologi til bruk på jorda.

Illustrasjon: ESA

Til disse søknadene trengs også en skriftlig dokumentasjon på interesse for det teknologiske sluttproduktet hos en kunde (customer support letter) eller flere.

OSIP støtter tidlige utviklingsstudier av ny teknologi med opp til 175 000 euro.

Må gå gjennom to trinn

Alle tre typene søknader til OSIP vil gå gjennom en prosess på to trinn: et idétrinn og et forslagstrinn.

I det første trinnet sender søkerne inn forslag til idéen sin på ESAs nettside for OSIP. Du finner nettsiden for OSIP her.

Disse forslagene blir så vurdert av ESA. Deretter inviterer romorganisasjonen de beste og mest gjennomførbare idéene til steg nummer to i prosessen, som er forslagstrinnet.

Kanskje kan et drivhus på Mars se slik ut en gang.

Illustrasjon: NASA.

I denne fasen vurderer ESA idéen i en egen evaluering, samt kaller inn potensielt interesserte eksperter i romorganisasjonen til å hjelpe med å forbedre idéen før evalueringen.

Forslagene som går videre etter denne evalueringsrunden, blir invitert til å modne idéen fullt til en kontraktsøknad til ESA. Disse fortsetter så gjennom ESAs kontraktsøknadssystem ESA Star.

Gode og innovative idéer som ikke passer inn i noen av OSIP sine kategorier kan likevel få muligheten til å gå gjennom søknadsprossen i de andre utviklingsprogrammene hos ESA.

Norske prosjekter har fått støtte fra OSIP

- Eksempler på norske prosjekter som har fått støtte gjennom OSIP er et prosjekt ved Høgskolen i Østfold som skulle utvikle sement til bruk på månen av regolitt, overflatematerialet som finnes der, sier Rune Eriksen, fagsjef innen industri ved Norsk Romsenter.

I 2021 fikk dette prosjektet et lite stipend cirka 20 000 Euro fra OSIP.

Prøver av månebetong, med henholdsvis vann (lengst til venstre), naftalen, karboksylat og urea, og svart vekt på toppen. Foto: ESA/S. Pilehvar

ESA/S. Pilehvar

Samme år fikk NTNU Samfunnsforskning/Ciris 170 000 Euro fra OSIP til et prosjekt for å utvikle veksthus for planter på månen.

Ciris har tidligere jobbet med å få planter til å vokse på romstasjonen. 

OSIP hører til under ESAs obligatoriske aktiviteter som Norge betaler for gjennom sitt medlemskap i romorganisasjonen.

- Det har ikke vært mange norske prosjekter i OSIP, så vi oppfordrer derfor norske bedrifter og forskningsinstitusjoner til å se nærmere på denne ordningen og søke, sier Eriksen.

ESAs program for teknologiutvikling, TDE

- ESA har dessuten et eget program, kalt TDE, for å utvikle grunnleggende teknologi til sine aktiviteter. Dette programmet er finansiert av ESA-kontingenten som Norge betaler, og er åpen for norske aktører, sier Eriksen.

Teknologi laget for bruk på jorda kan finne ny nytte i rommet, og teknologi laget for rommet kan bli til nye produkter på jorda.

Illustrasjon: ESA

Forslaget til program for perioden 2023 og 2024 ble nettopp publisert, og forventes godkjent på et programstyremøte i starten av desember. Programmets totalomfang er omlag 65-70 millioner euro per år.

- Norsk Romsenter jobber aktivt for at Norge oppnår "sin andel" som er på cirka 2,3 prosent av totalomfanget. Kontakt oss gjerne for informasjon om forslaget, sier Eriksen.

Du finner mer informasjon om TDE-programmet her.

Kontakt

Rune Eriksen – Fagsjef, industri – Norsk Romsenter - 901 42 456