Til hovedinnhold

Hvordan dyr navigerer etter jordas magnetfelt

Dyretrekk undersøkes ved hjelp av magnetfeltsatellittene Swarm.

Skrevet av
Berit Ellingsen
Oppdatert
12. mars 2024
Swarm viser hvordan dyr, som disse tundragjessene, navigerer etter jordas magnetfelt.
Swarm viser hvordan dyr, som disse tundragjessene, navigerer etter jordas magnetfelt.OtsoTA/Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0 IGO

Mange dyrearter, både fugler, pattedyr, fisk og insekter, trekker over lange avstander. Noen reiser frem og tilbake over hele kontinenter eller verdenshav for å komme dit forholdene er best etter årstidene.

På tross av at forskerne har undersøkt dyretrekk i flere tiår, vet vi ennå ikke helt hvordan dyr finner veien over så store avstander. Det er likevel klart at noen dyr bruker blant annet jordas magnetfelt til å navigere.

Men siden jordas magnetfelt endrer seg hele tiden, spesielt i perioder der sola har mange utbrudd som skaper stormer i magnetfeltet, har det vært vanskelig å undersøke hvordan jordas magnetfelt påvirker trekkene til dyr.

Nå har forskere ved St. Andrews Universitet i Skottland, Den britiske geologiske undersøkelse og Universitetet i Vest-Ontaria i Canada brukt de europeiske magnetfeltsatellittene Swarm til å beregne styrken og retningen til jordas magnetfelt langs rutene til dyretrekk.

Styrken og retningen til magnetfeltet

Forskerne sammenliknet data fra Swarm med data fra Movebank. Dette er en gratis database som inneholder millioner av data over tid og sted der ulike dyrearter har blitt observert.

Her tok forskerne for seg data over tundragås (Anser albifrons), som tilbringer våren og sommeren på Grønland og i Sibir og høsten og vinteren i Vest-Europa.

- Vi brukte GPS-posisjonene og tidspunktene da tundragjessene var blitt observert, og fant målingene fra Swarm som var nærmest disse, sier Urška Demšar, ved St. Andrews Universitet.

Jordas magnetfelt beskytter mot kosmisk stråling.

Jordas magnetfelt beskytter mot kosmisk stråling.

Illustrasjon: ESA/ATG medialab

Disse dataene ble kombinert med informasjon over eventuell påvirkning av magnetfeltet fra den lokale geologien og ionosfæren.

Slik kunne forskerne beregne styrken og retningen til magnetfeltet på stedene der tundragjessene hadde vært.

Swarm styres av nordmann

Det viste seg blant annet at solstormer og dårlig romvær fikk tundragjessene til å følge andre ruter nordover enn dem de vanligvis brukte.

Den nye metoden betyr at forskerne nå kan kombinere data over dyretrekk med geofysisk informasjon, for bedre å kunne undersøke hvordan dyr finner veien på lange vandringer.

De tre satellittene i Swarm undersøker jordas magnetfelt og indre.

De tre Swarm-satellittene undersøker jordas magnetfelt og indre.

Illustrasjon: ESA

- Mer data over magnetfeltet vil gi oss et helt nytt sett med miljømessige parametre som vi ikke hadde før Swarm, sier Demšar til den europeiske romorganisasjonen ESA.

Det er ESA som har utviklet og styrer Swarm, som undersøker jordas magnetfelt, romværet rundt jorda, samt jordas indre.

Lederen for arbeidet med Swarm hos ESA er norske Anja Strømme.