Til hovedinnhold

Hvordan kan digital innovasjon hjelpe mot fiskerikriminalitet?

Det er temaet for Blue Justice-konferansen i København 23.-24. mars.

Skrevet av
Berit Ellingsen
Oppdatert
2. februar 2024
Hai med satellittsender.
Hai med satellittsender.Foto: ESA

Fiskeriministere, utviklingsministre og fagfolk fra hele verden samler seg 23.-25. mars i FN-byen i København for å delta på Blue Justice-konferansen.

Temaet for konferansen er hvordan digital innovasjon kan brukes mot fiskerikriminalitet.

Hva er Blue Justice?

Blue Justice har sitt opphav i København-deklarasjonen om Transnational Organised Crime in the Global Fishing Industry. Blue Justice er et norsk initiativ og samarbeid med FNs utviklingsprogram (UNDP).

Initiativet skal bistå utviklingsland med å bekjempe kriminalitet i fiskerisektoren. Fra å være ni land ved oppstart i 2018, har nå over 50 land signert opp mot Blue Justice/København-deklarasjonen.

- Det handler om å fremme samarbeid mot en rettferdig og bærekraftig blå økonomi uten fiskerikriminalitet, sier Evie Merethe Hagen, seniorrådgiver innen analyse og nasjonale aktiviteter ved Norsk Romsenter.

Sentralt i Blue Justice-initiativet er Blue Justice Community, som er en norsk nettplattform tilknyttet nettportalen BarentsWatch.

Gjennom Blue Justice Community kan land både i nord og sør få tilgang til satellittbasert AIS-informasjon, som fra de norske nasjonale satellittene, og søke bistand fra det internasjonale Blue Justice Tracking-senteret i Vardø.

Norsk Romsenter er bidragsyter

Sekretariatet for Blue Justice-initiativet ligger i Nærings- og fiskeridepartementet.  Norsk Romsenter har de siste årene hatt tett dialog med sekretariatet om muligheter satellittdata og teknologi kan tilby den internasjonale innsatsen mot fiskerikriminalitet.

- Under konferansen vil Norsk Romsenter fortsette å støtte Nærings- og fiskeridepartementet i arbeidet med å synliggjøre nytten av satellittdata og satellitteknologi innen havforvaltning og fiskerikriminalitet, sier Hagen.

Norsk Romsenter er bidragsyter til konferansen i København, som arrangeres og ledes av Nærings- og fiskeridepartementet sammen med FNs Utviklingsprogram (UNDP).

Formålet med konferansen er å dele av erfaringer, utfordringer og løsninger som kan styrke det internasjonale samarbeidet mot fiskerikriminalitet.

- Det betyr også å belyse innovative digitale verktøy som er mulige å bruke gjennom Blue Justice Community, og legge til rette for teknisk støtte i benyttelsen av disse verktøyene, som AIS og annen satellittbasert informasjon, sier Hagen.

Over 30 ministre fra hele verden bidrar

Både statsminister Jonas Gahr Støre, fiskeriminister Bjørnar Selnes Skjæran og utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim skal bidra til konferansen i København.

Jonas Gahr Støre åpner konferansen med en videohilsen. Bjørnar Selnes Skjæran og Anne Beathe Tvinnereim vil holde korte innlegg i innledningen av  konferansen i FN-byen i København.

- Det er et høyt politisk nivå på møtet, med over 30 ministre fra land over hele verden som enten skal holde innlegg under konferansen eller bidra digitalt, sier Hagen.

Jorda sett fra den internasjonale romstasjonen.

Foto: ESA/NASA

Det omfatter ministre fra Angola, Brasil, Ecuador, Grønland, Haiti, Island, Jamaica, Kenya, Liberia, Madagaskar, Mexico, Namibia, Senegal, Skottland, Thailand og flere.

- Det blir spennende å møte folk fra hele verden, og bidra til å synliggjøre hva satellitter kan bidra med i den internasjonale innsatsen mot fiskerikriminalitet, sier Hagen.

Innlegg fra Norsk Romsenters direktør

Christian Hauglie-Hanssen, administrerende direktør for Norsk Romsenter, skal delta i et panel den første dagen av konferansen under temaet "Governance and space technology in support of Sustainable Development Goals 14 & 16".

- Blue Justice er en viktig arena for å koble romkapasiteter med bærekraft. På konferansen ønsker jeg å presentere hvordan norsk satsing på småsatellitter for maritim overvåking kan komme det internasjonale samfunnet til gode, sier Hauglie-Hanssen.

Glock23

Foto: iafastro

Norsk Romsenter holder dessuten Global Space Conference on Climate Change (GLOC 2023) sammen med International Astronautical Federation i Oslo fra 23. til 25. mai.

Kontakt

Evie Merethe Hagen – Seniorrådgiver, analyse og nasjonale aktiviteter – Norsk Romsenter – 971 03 099