Til hovedinnhold

Innspel til det norske rombudsjettet 2026

Norsk Romsenter kunngjer ei innbyding til alle aktørar baserte i Noreg om å gi innspel til det nasjonale rombudsjettet for 2026

Oppdatert
19. februar 2024
NorSat-TD (Technology demonstrator) is a small Norwegian experimental satellite testing new technology from several countries.
NorSat-TD (Technology demonstrator) is a small Norwegian experimental satellite testing new technology from several countries.Illustrasjon: UTIAS-SFL

Romsenteret arrangerer eit kort digitalt informasjonsmøte den 6. mars. Her vil vi gi informasjon om budsjettoppbygginga, innspelsprosessen og vegen vidare. Møtet vil bli halde på engelsk, og det vil vera høve til å stilla spørsmål på norsk eller engelsk. Møtet er ope, men vi krev at du registrerer deg på førehand (frist 04.03.24).  

Meld deg på her.


Dato: 06.03.2024 

Tid: 10.00 – 10.45 
 

Agenda for møtet:  

10.00 - Velkommen frå Norsk Romsenter, Ole Morten Olsen, Direktør for bedriftsutvikling og innovasjon. 

10.05 - Informasjon om budsjettoppbygging, nasjonale prioriteringar, innspelsprosessen og kontaktpunkt, Mari Eldholm, prosjektleiar ved Norsk Romsenter. 

10.30 – Spørsmål og svar 

10.45 – Avslutning

Førespurnad om innspel

Norsk Romsenter lyser ut ei oppmoding til alle aktørar baserte i Noreg om å gje innspel til det nasjonale rombudsjettet for 2026, inkludert den norske erklæringa for det neste ESA-ministermøtet.

Krav til utforming av innspel: 

 • Ei innsending per aktør/organisasjon. 
 • Maksimum 2 sider (word eller PDF). (berre dei to første sidene vil bli lesne). 
 • Kan leverast på norsk eller engelsk. 
 • Inkluder namn på organisasjonen og ein kontaktperson (namn og e-post). 
 • Blir oppmoda til å svara på nokre av/alle følgjande spørsmål: 
  • Kva er dei største samfunnsutfordringane som kan løysast med rombaserte løysingar? 
  • Korleis kan organisasjonen din bidra til å løysa desse utfordringane? 
  • Kva er dei prioriterte aktivitetane dine for 2026-2029? (Som vil krevja offentleg finansiering, nasjonalt eller gjennom ESA)? 
  • Kva er konsekvensane dersom aktivitetane dine ikkje blir prioriterte? 
  • Kva er effektane av at aktivitetane dine blir prioriterte? 
   • Samfunnseffektar 
   • Industrielle effektar


Frist: 20.03.2024  

Gjer vel, send innspel til: survey@spaceagency.no  

Spørsmål kan rettast til: mari.eldholm@spaceagency.no