Til hovedinnhold

Internasjonalt romkurs kommer til Norge

Bli med på kurs hos Norsk Romsenter sammen med International Space University (ISU) fra 27. til 31. mai 2024.

Oppdatert
8. mars 2024
Icy moons
Icy moonsFoto: ESA

Vil du vite mer om norsk og internasjonal romvirksomhet? Bli med på kurs hos Norsk Romsenter sammen og International Space University.

Kurset er en del av ISUs Executive Courses, som vanligvis holdes ved universitetets hovedsete i Strasbourg. I 2024 går dette kurset hos Norsk Romsenter på Skøyen i Oslo.

Finn ut mer om påmelding og kurset her.

Romindustrien i Norge er liten, men verdensledende på sitt felt. Norske romaktører er en del av den europeiske og globale romsektoren, som er i sterk vekst.

Med økende aktivitet på alle felt og oppskytingsbase for småsatellitter på Andøya, vil den norske romindustrien bli mer synlig i årene som kommer.

– De kommersielle romaktivitetene vil sette den norske romindustrien på kartet i den europeiske romsektoren, sier Christian Hauglie-Hanssen, administrerende direktør ved Norsk Romsenter.

Dette handler kurset om

Kurset til ISU gir deltakerne en tverrfaglig innføring i internasjonal romvirksomhet, og skal øke deres kunnskap om romsektoren i sin helhet.

Kurset har som mål å presentere bredden innenfor ulike fagretninger i rombransjen, samt å vise trender og forretningsmuligheter.

Slik skal kurset styrke deltakernes evne til å jobbe i romsektoren, dra større nytte av romteknologi, eller bidra til bransjen innenfor deres fagfelt.

Ikke minst skal kurset oppmuntre til nettverksbygging, både blant deltakerne og med ulike aktører i rombransjen.

Norsk Romsenter befinner seg i Drammensveien 165 på Skøyen i Oslo.

Norsk Romsenter befinner seg i Drammensveien 165 på Skøyen i Oslo.

Foto: Norsk romsenter

Deltakere med variert bakgrunn

Kurset passer for deltakere fra mange yrkesmessige bakgrunner, uansett om du har teknisk eller ikke-teknisk bakgrunn.

Det omfatter blant annet investorer, entreprenører, ingeniører, offentlig ansatte og beslutningstakere, men også andre som er nysgjerrige på romindustrien.

Kurset retter seg hovedsakelig mot to grupper. Den ene gruppen er folk som i dag ikke jobber i rombransjen, men som ønsker å vite mer om den.

Den andre gruppen, er de som allerede jobber i rombransjen, men som ikke har en romutdanning fra før. Det gjelder for eksempel dem som arbeider med finans, jus, markedsføring eller liknende i en rombedrift.

Slik kan en oppskyting fra Andøya Space for småsatellitter se ut i fremtiden.

Slik kan en oppskyting fra Andøya Space for småsatellitter se ut i fremtiden.

Illustrasjon: Andøya Space

Ga betydelig innsikt i rombransjen

– Jeg deltok på ISUs Executive Course for noen år siden. Det ga en betydelig innsikt i og forståelse av romdomenet. Som for eksempel hvordan vi bruker verdensrommet og hva kan vi få ut av det, sier Morten Wike, direktør for økonomi, administrasjon og kommunikasjon ved Norsk Romsenter.

Han synes det var spesielt interessant å se hvor komplekst og utfordrende det er å operere i rommet, både for satellitter og mennesker.

– I tillegg til den økte forståelsen for rommet, var det kontaktene jeg etablerte gjennom kurset jeg har hatt størst nytte av. Vi var deltakere fra ulike land med stor spredning i fagområder, men likevel knyttet jeg kontakter som jeg fortsatt har gleden av å snakke med, sier Wike.

SvalSat, KSAT's ground segment for reading down satellites in Svalbard. The small antennas belong to KSAT Lite, the ground segment specially developed for small satellites.

SvalSat, KSATs bakkesegment for nedlesing av satellitter på Svalbard. De små antennene tilhører KSAT Lite, bakkesegmentet spesielt utviklet for småsatellitter.

Foto: KSAT

Om International Space University

International Space University (ISU) ble grunnlagt i 1987 som en internasjonal utdanningsinstitusjon for utviklingen av rommet til fredelige formål gjennom internasjonale og tverrfaglige programmer for utdanning og forskning.

Siden den gang har ISU gitt sine kursdeltakere kunnskapen de trenger for å kunne jobbe i rombransjen.

ISU anser romaktiviteter som relevant for hele menneskeheten. Derfor er utdanning viktig for å gi nåværende og fremtidige ansatte i rombransjen både tverrfaglig og internasjonal kunnskap.