Til hovedinnhold

Klart for satellittoppskytingsbase på Andøya

Nå blir Norge et av svært få land som kan skyte opp satellitter fra eget territorium.

Skrevet av
Everyday
Oppdatert
22. februar 2024
Prime Minister Erna Solberg (left) and Minister of Trade and Industry, Iselin Nybø, at this morning's press conference.
Prime Minister Erna Solberg (left) and Minister of Trade and Industry, Iselin Nybø, at this morning's press conference.Photo: NFD.

Andøya Space får godkjent finansiering på totalt 365,6 millioner kroner. Dermed gir regjeringen klarsignal for å etablere en oppskytningsbase for små satellitter på Andøya.

Dette kom frem på en pressekonferanse ved Norsk Romsenter i Oslo i dag.

- Dette er en historisk dag for Andøya og for Norge som romnasjon. Andøya Space vil bli en motor i omstillingen avsamfunnet på Andøya, og vil kunne gi et løft for hele Nord-Norge. Norge blir med dette et av svært få land som vil kunne skyte opp satellitter fra eget territorium, sier statsminister Erna Solberg (H).

- Andøya Space forventer selv opp mot 150 nye arbeidsplasser i tilknytning til oppskytingsbasen. Dette er teknologi som er under utvikling og Nord-Norge får med dette flere spennende og moderne kompetansearbeidsplasser. Det er sterk konkurranse på området og kvalitetskravene er høye. Andøya må hele tiden utvikle seg for å følge med, sier næringsminister Iselin Nybø (V).

Første satellittoppskytning fra Andøya forventes å finne sted i løpet av tredje kvartal 2022.

Illustrasjon av oppskyting fra Andøya.

Illustrasjon av en oppskyting fra Andøya.

Foto: Andøya Space

Administrerende direktør ved Andøya Space, Odd Roger Enoksen, sier at det er en stor dag å være romfartsdirektør.

- Jeg er overbevist om at etableringen av den første basen for oppskyting av satellitter på europeisk jord skal komme til å gi ringvirkninger langt utover Andøya, og også ut over Norges grenser, sier han.

- Vi har en mulighet som nasjon å ta en sterk rolle innenfor europeisk romvirksomhet.

365,6 millioner kroner i egenkapital og tilskudd

Stortinget ga i juni 2020 et betinget tilsagn til Andøya Space om inntil 282,6 millioner kroner i egenkapital og 83 millioner kroner i tilskudd for å etablere en oppskytningsbase for små satellitter på Andøya. For å få utbetalt finansieringen, måtte Andøya Space dokumentere at egenkapitalen vil gi staten en finansiell avkastning som tilsvarer det en rasjonell markedsinvestor ville ha akseptert.

- Oppskytningsbasen på Andøya er en investering med store muligheter, men som også  innebærer stor risiko. Fra statens side har det vært et absolutt krav å få dokumentert at egenkapitalen fra staten investeres på vilkår en kommersiell investor ville akseptere, sier  Nybø.

Andøya Space har nå lagt frem både en bedre tilpasset forretningsmodell og tilstrekkelig dokumentasjon på at betingelsene for Stortingets finansieringsvedtak er oppfylt og som også  er i samsvar med EØS-avtalensstatsstøtteregler.

- Det har både vært utfordrende og tidkrevende å behandle denne saken. Vi har en klar forventning om at Andøya Space vil oppnå resultater som samsvarer med forretningsplanen vi har stilt krav til, sier Nybø

Forventer godt samarbeid med andre næringer

Selskapet måtte også legge frem en plan som sikrer at andre næringers interesser, som for eksempelfiskerinæringen, ivaretas på en forsvarlig måte. Det har vært viktig for regjeringen å legge til rette for sameksistens mellom satellittoppskytingsbasen og andre næringer på og rundt Andøya.

Nærings- og fiskeridepartementet vil fortsette å følge opp investeringen tett, slik også en  privat investor ville ha gjort, og vil stille krav om at kontrakter med sentrale kunder og leverandører foreligger før hoveddelen av finansieringen utbetales.

- At Regjeringen gir klarsignal for finansiering, betyr at Andøya Space nå vil kunne tilby oppskytningtjenester til et stadig voksende globalt markedet for småsatellitter. Dette vil være grunnlaget for den kommersielle virksomheten. Samtidig vil en slik virksomhet sette Norge og Andøya på kartet som en strategisk, europeisk kapasitet i romsektoren, sier Christian Hauglie-Hanssen, administrerende direktør i Norsk Romsenter.

Andøya Space har inngått langsiktige avtaler med de tyske satellittoppskytingsselskapene Isar Aerospace og Rocket Factory Augsburg (RFA). Andøya Space skal levere infrastrukturtjenester for oppskyting til Isar Aerospace og RFA, mens Isar Aerospace og RFA vil tilby oppskytninger til internasjonale kunder som har behov for å skyte opp satellitter.

I tiden fremover skal Andøya Space ferdigstille kontrakter med kunder og leverandører.