Til hovedinnhold

Nederlandsk nyttelast på ny norsk satellitt

NorSat-TD skal teste ny teknologi fra Italia, Frankrike, Nederland og Norge.

Skrevet av
Berit Ellingsen
Oppdatert
12. mars 2024
NorSat-TD.
NorSat-TD.Illustrasjon: UTIAS/SFL

Fredag 22. januar 2021 inngikk romsentrene i Norge og Nederland kontrakt om en nederlandsk nyttelast på den nye norske satellitten NorSat Technology Demonstrator (NorSat-TD).

Signeringen foregikk simultant under en seremoni ved begge lands ambassader. Direktøren for det nederlandske romsenteret og den norske ambassadøren signerte i den Haag. Direktøren for Norsk Romsenter og Nederlands ambassadør til Norge signerte i Oslo. 

NorSat-TD skal teste nye teknologier og operasjoner for norske bedrifter, etater og internasjonale samarbeidspartnere.

Denne nye satellitten vil bidra til kompetansebygging i norsk romsektor innen en rekke områder, blant annet avansert kommunikasjonsteknologi, samt operasjon og kontroll av satellitter i rommet.

Byggingen av den største norske nasjonale småsatellitten så langt er allerede godt i gang.

Felles signering på skjerm

Tilstede på signeringen i Oslo var Tom van Oorschot, den nederlandske ambassadøren i Norge, sammen med Christian Hauglie-Hanssen, administrerende direktør for Norsk Romsenter, og andre representanter fra Norsk Romsenter.

Samtidig var Bård Svendsen, den norske ambassadøren i Nederland, sammen med Harm van de Wetering, administrerende direktør for den nederlandske romorganisasjonen NSO og andre representanter fra NSO, tilstede i Den Haag. De to ambassadørene signerte avtalen samtidig via videooverføring.

Christian Hauglie-Hanssen (t.v.) and Tom van Oorschot signerte avtalen for NorSat-TD og SmallCat i Oslo.

Christian Hauglie-Hanssen (t.v.) and Tom van Oorschot signerte avtalen for NorSat-TD og SmallCat i Oslo.

Foto: Norsk Romsenter

- Norsat-TD viser styrken som ligger i bilateralt samarbeid mellom land i romsektoren. Slike samarbeid, som både styrker de nasjonale behovene og ivaretar de kommersielle behovene for fremtiden, er viktige tillegg til Norges romaktiviteter innen ESA og EU, sa Christian Hauglie-Hanssen, administrende direktør ved Norsk Romsenter.

- Det er flott å dele satellitt med våre norske kolleger. Dette samarbeidet gjør det mulig for oss å demonstrere lovende høyteknologi for små satellitter, sa Harm van de Wetering, administrerende direktør for den nederlandske romorganisasjonen NSO.

Laserkommunikasjon og elektrisk motor

NSO i partnerskap med Norsk Romsenter skal teste kommunikasjon mellom NorSat-TD og bakkestasjoner ved bruk av en optisk laserkommunikasjonsteknologi. Denne nyttelasten, kalt SmallCAT, er fremstilt av nederlandske TNO.

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) vil ved hjelp av SmallCAT kunne gjennomføre viktige tester med sin bakkestasjon for laserkommunikasjon.

Harm van de Wetering (til venstre) og Bård Svendsen underskrev avtalen om NorSat-TD og SmallCAT i Den Haag.

Harm van de Wetering (til venstre) og Bård Svendsen underskrev avtalen om NorSat-TD og SmallCAT i Den Haag.

Foto: Norsk Romsenter

Det franske selskapet ThrustMe skal i samarbeid med Norsk Romsenter og den franske romorganisasjonen CNES teste en ny elektrisk thruster som bruker jod som drivstoff.

Thrusteren skal benyttes til å bygge opp norsk kompetanse på operasjon og manøvrering av mikro-satellitter i lavtflygende baner, og teste hvordan dette kan utføres på en sikker og forsvarlig måte for å unngå kollisjoner med andre satellitter.

Laserreflektor, VDES og super-GPS

NorSat-TD har også ombord en ny og liten laserreflektor fra det italienske kjernefysiske instituttet INRI SCF Lab. Den reflekterer lys fra lasere på bakken for å måle avstanden til satellitten og bestemme posisjonen dens i bane.

Slike lasermålinger er brukt til forvaltning av romtrafikken og til geodesi hos etater som Kartverket. NorSat-TD vil bli sporet av laserstasjoner fra Kartverkets laboratorium i Ny-Ålesund og fra partnere i Italia og Frankrike.

SmallCat er et nederlandsk instrument på NorSat-TD og skal demonstrere laserkommunikasjon i rommet.

SmallCat er et nederlandsk instrument på NorSat-TD og skal demonstrere laserkommunikasjon i rommet.

Foto: TNO

Space Norway skal også demonstrere en ny og forbedret kommunikasjonsteknologi (VDES) for toveiskommunikasjon mellom satellitter, skip og land. Denne teknologien vil, sammen med NorSat-2, bidra til utviklingen av et robust smalbånd-nettverk i nordområdene.

Med NorSat-TD løfter Fugro sin teknologi fra skipsstyring opp til verdensrommet. Fugros teknologi, kalt Space Star, vil kunne fastsette satellittens posisjon innen 10 centimeter i sanntid, samt gi bedre varslinger om mulige kollisjoner mellom satellitter.

Femtegenerasjons AIS-mottaker

I likhet med de norske satellittene NorSat-1 og -2, som ble skutt opp i juli 2017, skal NorSat-TD utstyres med en AIS-mottaker fra Kongsberg Seatex for sporing av skip fra rommet.

Denne nye miniatyriserte femtegenerasjons AIS-mottakeren skal også kunne forske på muligheten å bruke tingens internett i Arktis.

AIS-mottakeren skal spore skipstrafikk i norske og internasjonale farvann gjennom det internasjonale antikollisjonssystemet Automatic Identification System (AIS), som alle skip over 300 bruttotonn er pålagt å ha ombord..

En viktig milepæl for norsk romsektor

Samlet sett vil instrumentene ombord i NorSat-TD kreve en noe større satellitt enn NorSat-1 og NorSat-2.

NorSat-TDs dimensjoner er 30 x 30 x 40 centimeter og veier cirka 35 kilo, mens NorSat-1 og -2 er 20 x 20 x 40 centimeter med cirka 16 kilos vekt. 

NorSat-1 er en av de norske nasjonale småsatellittene.

NorSat-1 er en av de norske nasjonale småsatellittene.

Illustrasjon: T. Abrahamsen

NorSat-TD har nettopp gjennomgått en vellykket designevaluering og er i starten av produksjonsfasen hos University of Toronto Institute for Aerospace Studies - Space Flight Laboratory (UTIAS), med planlagt oppskyting i begynnelsen av 2022.

Dette er en viktig milepæl for Norsk Romsenter og norsk romsektor.

Kontakt

Tyler Jones – Prosjektleder for satellitter – Norsk Romsenter – 941 32 846

Christian Hauglie-Hanssen – Administrerende Direktør – Norsk Romsenter – 920 60 043