Til hovedinnhold

Norges nye rom-minister deltar på møte med ESA og EU

Næringsminister Cecilie Myrseth (Ap) leder den norske delegasjonen på det 11. ESA-EU Space Council. 

Skrevet av
Berit Ellingsen
Oppdatert
22. mai 2024
EU Competitiveness Council.
EU Competitiveness Council.Foto: EU.

Ministrene som er ansvarlige for romvirksomheten i medlemslandene til European Space Agency (ESA) møtes, sammen med ministrene som er ansvarlige for det indre markedet, industri og forskning i EUs konkurranseevneråd, i Brussel den 22.-23. mai 2024.

Det 11. ESA-EU Space Council holdes av Belgia, som for tiden innehar presidentskapet i EU. 

På dette møtet skal en resolusjon om å styrke Europas konkurranseevne ved hjelp av romvirksomhet diskuteres og vedtas. Resolusjonen er utarbeidet av ESA og EU i fellesskap.

Dette er det første internasjonale møtet som Cecilie Myrseth (Ap), den nye norske Næringsministeren, deltar på. Med på møtet er også Christian Hauglie-Hanssen, administrerende direktør ved Norsk Romsenter.

Hovedtemaene i resolusjonen

Resolusjonen om å styrke Europas konkurranseevne gjennom romvirksomhet har tre hovedtemaer:

Det ene er hvordan romsektoren kan bidra til Europas konkurranseevne generelt. Resolusjonen fremhever at romvirksomhet har stor betydning for Europas velstand, konkurranseevne, sikkerhet og autonomi. Romsektoren bidrar til både økonomisk vekst og velstand i Europa, og har et stort innovativt og kommersielt potensial.

Et annet tema er hvordan øke konkurranseevnen til den europeiske romsektoren. Et stabilt og forutsigbart økonomisk miljø for romsektoren kan oppmuntre til høyere grad av privat virksomhet. Investering i romforskning og utvikling av romteknologi vil gi positive ringvirkninger på den europeiske økonomien generelt.

Et tredje tema er hvordan romsektoren bidrar til global handling og autonomi.Den europeiske romsektoren styrker Europas posisjon på det globale plan, og utgjør ryggraden i Europas strategiske autonomi.

Minister for Trade and Industry Cecilie Myrseth.

Næringsminister Cecilie Myrseth.

Foto: Stortinget

Balanse mellom samarbeid og konkurranse     

På møtet vil hvert av medlemslandene i ESA og EU få uttale seg om resolusjonen som skal vedtas.

Her vil Norge understreke nødvendigheten av å finne en god balanse mellom samarbeid og konkurranse. Romvirksomhet har vært en viktig faktor for internasjonalt samarbeid i Europa så vel som globalt.

Norge anser det som viktig å kunne realisere og utnytte potensialet til en mer innovativ romsektor, ved å balansere samarbeid med konkurranse på en god og fruktbar måte.

For eksempel er Andøya Spaceport, Norges nye oppskytingsbase for småsatellitter, et viktig bidrag for å skape et mer innovativt og mangfoldig økosystem for oppskytinger i Europa. 

Den nye oppskytingsbasen vil også bidra til å sikre Europas tilgang til verdensrommet, sammen med de store europeiske bærerakettene, som Ariane 6.

Norge mener også at behovet for strategisk autonomi må balanseres med internasjonale partnerskap og samarbeid.

Christian Hauglie-Hanssen, Director General at the Norwegian Space Agency.

Christian Hauglie-Hanssen, administrerende direktør ved Norsk Romsenter.

Norsk Romsenter

Norge – en fullt integrert partner i romsamarbeid

Norge ønsker å være en fullt integrert og pålitelig partner i europeisk og internasjonalt romsamarbeid, også i fremtiden.

Dette inkluderer full deltakelse i og tilgang til elementer av EUs romprogram, som Iris2, Space Surveillance and Tracking, Earth Observation Governmental Service, og autonom tilgang til rommet.

Norges bidrag til dette samarbeidet inkluderer rominfrastruktur på geografisk viktige steder, som oppskytingsbasen på Andøya og nedlesingsstasjonen på Svalbard i Arktis og på Troll-basen i Antarktis.

Satellittene Arctic Satellite Broadband Mission vil gi høyhastighetsbredbånd til Arktis. Disse satellittene skal skytes opp i juli 2024 og blir en viktig rominfrastruktur for samarbeidspartnere både i Europa og USA.

– Vi er svært fornøyde med at statsråden deltar på dette ESA-EU Space Council-møtet så raskt etter at hun ble utnevnt. Det er en god anledning til å introdusere henne for nøkkelpersoner i europeisk romsektor og å gi henne en innføring i kjernesakene. Jeg ser frem til å bistå statsråden på reisen, sier Christian Hauglie-Hanssen, administrerende direktør ved Norsk Romsenter. 

Kontakt

Per Høyland – Seniorrådgiver, Strategisk analyse – Norsk Romsenter –

per.hoyland@spaceagency.no