Til hovedinnhold

Norsk studentsatellitt blir med på første oppskyting fra Andøya

Framsat-1 bygges av Orbit NTNU og støttes av Norsk Romsenter og norsk industri.

Skrevet av
Berit Ellingsen
Oppdatert
22. februar 2024
Orbit NTNU er en organisasjon for rominteresserte studenter ved NTNU som bygger sine egne satellitter.
Orbit NTNU er en organisasjon for rominteresserte studenter ved NTNU som bygger sine egne satellitter.Foto: Orbit NTNU

Andøya Space bygger den første oppskytingsbasen for satellitter i Europa. Det vil gjøre Norge til et av de få landene som kan skyte opp satellitter fra egen jord.

Satellittoppskytingene fra Andøya retter seg både mot den nye kommersielle romindustrien, kalt NewSpace, og godt etablerte romorganisasjoner og bedrifter.

Den historiske første oppskytingen av satellitt fra Andøya skal skje i slutten av 2022 og gjøres for det tyske firmaet Isar Aerospace, med deres nye oppskytingssystem Spectrum.

Nanosatellitten Framsat-1, som bygges av studentorganisasjonen Orbit NTNU på Norges Tekniske og Naturfaglige Universitet, er blant syv studentsatellitter som blir med på den aller første oppskytingen.

De andre småsatellittene ombord kommer fra fem ulike utdanningsinstitusjoner i Slovenia og Tyskland, og skal prøve ut ulike typer teknologi i rommet.

Tester ny solsensor for romfartøy

- Framsat-1 skal teste en eksperimentell solsensor som skal brukes på satellitter og sonderaketter, sier Eivind Heggset, daglig leder for Orbit NTNU.

Romfartøy bruker solsensorer til å finne sola og slik orientere seg i rommet.

- Målet er å teste solsensoren i bane og sammenlikne resultatet med kommersielt tilgjengelige solsensorer, sier Heggset.

Framsat-1 bygges av romstudentorganisasjonen Orbit NTNU og skal teste solsensor fra Eidel.

Framsat-1 bygges av romstudentorganisasjonen Orbit NTNU og skal teste solsensor fra Eidel.

Foto: Orbit NTNU

Studentene i Orbit NTNU bygger hele satellitten, samt programvaren som styrer den.

- Utformingen til Framsat-1 er basert på SelfieSat, den første satellitten som Orbit NTNU bygget, og som skal skytes opp tidlig i 2022 av SpaceX, sier Heggset.

Solsensoren er bygget av den norske romindustribedriften Eidsvoll Electronics (EIDEL). Også Andøya Space Education, Institutt for elektroniske systemer ved NTNU, Kongsberggruppen, Norsk Romsenter og SIMPRO bidrar til Framsat-1.

Første norske satellitten opp fra Norge

Studentsatellitten bygges for å vise hvor raskt en småsatellitt kan utvikles av studenter, og at samarbeid mellom utdanningsinstitusjoner og industrien i Norge gir nyttig praksis for studentene og god rekruttering for industrien.

- Vi i Orbit NTNU har lenge drømt om å skyte opp en norsk satellitt fra norsk jord, og nå får vi muligheten til å være med på den alle første historiske oppskytingen. Det er veldig stort, sier Heggset.

Han og de andre romstudentene er takknemlige for alle sine støttespillere som gjør det mulig å oppfylle den store drømmen.

Logoen til Framsat-1 fra Orbit NTNU.

Logoen til Framsat-1 fra Orbit NTNU.

Grafikk: Orbit NTNU

- Støtten vi har fått fra våre samarbeidspartnere viser at studenter kan bygge noe som er både innovativt og nyttig for industrien, og som gir studentene verdifull praktisk erfaring, sier Heggset.

Han håper at suksessen med Orbit NTNUs satellittprosjekter, og den store interessen fra media, gjør at flere studenter får lyst til å være med og bygge satellitter.

- Vi er en voksende organisasjon av vanlige studenter som trenger folk i alle ledd og til alle typer oppgaver, fra både tekniske og ikke-tekniske fag, så alle er velkommen til å bli med, sier Heggset.

Nå skal Orbit NTNU integrere og teste systemene på Framsat-1 for å ferdigstille småsatellitten i løpet av våren og sommeren 2022. Orbit NTNU har planer for flere satellitter og romprosjekter.

Et spennende miljø for romvirksomhet

- Framsat-1 er med som første pilot i prosjektet vårt Space Education 2.0, hvor vi ønsker å øke utnyttelsen av infrastrukturen som vi har her på Andøya Space for universitetene i Norge og internasjonalt, sier Jøran Grande, prosjektleder ved Andøya Space Education.

Det omfatter ikke bare den nye oppskytingsbasen for småsatellitter som er under bygging, men også oppskytingsbasen vår for sonderaketter, atmosfæreobservatoriet Alomar, slipp av forskningsballonger, bruk av droner og fly, og mer.

Andøya Space bygger oppskytingsbase for småsatellitter.

Andøya Space bygger oppskytingsbase for småsatellitter.

Illustrasjon: Andøya Space/Multiconsult

- Rommet engasjerer tydelig studentene i Norge, for det er mange ulike aktiviteter som skjer rundt om på universitetene og blant romstudentene, sier Grande.

Han håper at prosjektet Space Education 2.0 og oppskytingen av Framsat-1 vil oppmuntre til videre utvikling av romstudentmiljøene i Norge og at industrien blir med.

- De norske universitetsmiljøene er allerede involvert i konseptet NewSpace, og med de aktive studentorganisasjonene som finnes, har vi virkelig en god anledning til å utvikle et spennende miljø for romvirksomhet i Norge, sier Grande.

Kontakt

Eivind Heggset – Daglig leder – Orbit NTNU – 473 54 308

Jøran Grande – Prosjektleder – Andøya Space Education – 915 69 896