Til hovedinnhold

Norsk teknologi gir bredbånd på romstasjonen

Disse frekvenskonverterne er utviklet med støtte fra Norsk Romsenter.

Skrevet av
Berit Ellingsen
Oppdatert
12. mars 2024
COLKa er frekvenskonverter fra det norske firmaet Spacetec som skal gi internettbredbånd til romstasjonen.
COLKa er frekvenskonverter fra det norske firmaet Spacetec som skal gi internettbredbånd til romstasjonen.Foto: KSS Spacetec

Columbus Ka-band Terminal (COLKa) vil sikre bredbåndskommunikasjon mellom det europeiske Columbuslaboratoriet på den internasjonale romstasjonen og jorda.

Dermed blir det mulig å sende vitenskapelige data raskere og video i høydefinisjonskvalitet fra laboratoriet i rommet, slik at forskerne på jorda kan se forsøkene sine nærmest i sanntid.

COLKa utfyller kommunikasjonsystemene som allerede finnes ombord på romstasjonen. Signalene fra den nye bredbåndsterminalen vil gå via det europeiske satellittkommunikasjonssystemet European Data Relay Satellite (EDRS).

EDRS består av to relésatellitter i geostasjonær bane. De gjør at bredbåndssignalene fra romstasjonen vil nå kontrollrommet på bakken, uansett hvor i banen sin romstasjonen befinner seg over jorda.

Blir montert med romvandring

COLKa er utformet, utviklet og integrert av firmaet MDA Space and Robotics Limited i Storbritannia, ved hjelp av støtte fra UK Space Agency gjennom ESAs program for bemannet romfart.

Den canadiske romorganisasjonen CSA har også støttet utviklingen gjennom sitt samarbeid med ESA og ESAs ARTES-program, som støtter forskning og utvikling av kommunikasjonsteknologi.

Romstasjonen med det europeiske laboratoriet Columbus i 2019.

Romstasjonen med det europeiske laboratoriet Columbus i 2019.

Foto: ESA/L. Parmitano

Frekvensekonverterne til COLKa er levert av Kongsberg Defence & Aerospace sin avdeling Space Electronics i Horten. Disse frekvenskonverterne gjør det mulig for COLKa-terminalen å koble seg til satellittene i EDRS.

COLKa ble skutt opp med det kommersielle forsyningsfartøyet Cygnus sommeren 2020, og blir montert på utsiden av Columbus ved hjelp to astronauter på romvandring i løpet av de første månedene av 2021.

Norsk Romsenter - en avgjørende partner

- Frekvenskonverterne til COLKa er result av et langt utviklingsløp hvor prosjektene har bygget på hverandre over mange år, sier Grunde Joheim ved Space Electronics.

Disse prosjektene har vært en del av ESAs ARTES-program. Det er Norsk Romsenter som godkjenner og administrerer støtten fra ARTES til norske bedrifter.

EDRS, European Data Relay System, er et system av relésatellitter som gjør at data fra satellitter i lav jordbane kan leses ned mye oftere og i større mengder. Dataoverføringen skjer via laser.

EDRS, European Data Relay System, er et system av relésatellitter som gjør at data fra satellitter i lav jordbane kan leses ned mye oftere og i større mengder. Dataoverføringen skjer via laser.

Grafikk: ESA

I tillegg har støtte gjennom norske følgemiddelkontrakter bidratt vesentlig til å bygge opp teknologikompetansen innenfor romindustrien.

- Norsk Romsenter har vært en helt avgjørender partner for å kunne holde konkurransekraften vår oppe og delta på det globale rommarkedet. Vi har derfor en tett dialog med Norsk Romsenter og presenterer hele tiden planene våre for dem, sier Joheim.

Gleder seg til å se romvandringen

Hortens-avdelingen har også levert teknologi til EDRS-satellittene som overfører signalet fra COLKa på romstasjonen og til jorda.

- Siden teknologien vår inngår i store satellittsystemer som det moderne samfunnet er helt avhengig av, og som derfor ikke må svikte i rommet, er det viktigste vi leverer pålitelighet, sier Joheim

En astronaut øver i et basseng på å montere COLKa på romstasjonen.  

En astronaut øver i et basseng på å montere COLKa på romstasjonen.

Foto: NASA/ESA

Til nå har kommunikasjonen fra Colombus-laboratoriet brukt NASA sitt nettverk, som til tider kan være sterkt trafikkert.

- Vi gleder oss til å se romvandringen bli strømmet på NASA TV, for det er stor stas at teknologien vår skal monteres utenpå romstasjonen, selv om vi har mye annen teknologi i rommet, sier Joheim.

Viktig for senere salg

- Kongsberg Defence & Aerospace Space Electronics er Norges største leverandør av teknologi og produkter som skal ut og fly i rommet, enten det er for bruk ombord i satellitter eller i andre fartøy som faller inn under begrepet romfart, sier Rune Sandbakken, fagsjef innen satellittkommunikasjon ved Norsk Romsenter.

I denne sammenhengen er det spesielt at COLKa ikke sitter i en satellitt, men på romstasjonen, og at den skal kommunisere med andre satellitter og ikke direkte til bakken.

- Norsk Romsenter har støttet utvikling av frekvenskonvertere hos Kongsberg Defence & Aerospace Space Electronics fordi dette er utstyr som alle satellitter og romfartøy trenger for kommunikasjon, sier Sandbakken.

Slikt kritisk utstyr som alltid må virke, er lettere å få solgt når det allerede har vært i rommet, og da oppnådd såkalt "flight heritage".

Relésatellitten EDRS-C testes i et ekstremt lydisolert rom hos Airbus i Tyskland.

Relésatellitten EDRS-C testes i et ekstremt lydisolert rom hos Airbus i Tyskland.

Foto: ESA

- Det at Kongsberg Defence & Aerospace Space Electronics nå også har utstyr ombord på romstasjonen kan sannsynligvis også være en verdifull erfaring som gjør at de kan ta frem liknende konvertere og selge til andre kunder, sier Sandbakken.

Norsk Romsenter forvalter forsknings- og utviklingsmidler via ESA. For romrelatert kommunikasjon er ARTES en av de sentrale finansieringsmekanismene.

- Derfor valgte vi å støtte Kongsberg Defence & Aerospace Space Electronics med midler innen ARTES, selv om konverterne er plassert ombord på romstasjonen og ikke på en vanlig satellitt, sier Sandbakken.

Kontakt

Grunde Joheim – Kongsberg Space & Surveillance – Space Electronics – 911 509 11

Rune Sandbakken – Fagsjef, satellittkommunikasjon – Norsk Romsenter – 979 85 122