Til hovedinnhold

Ny havnivåsatellitt er klar for bruk

Sentinel-6 måler havnivået over hele verden og gjør at viktige dataserier fortsetter.

Skrevet av
Berit Ellingsen
Oppdatert
12. mars 2024
Sentinel-6 skal måle verdens havnivå med ekstrem nøyaktighet.
Sentinel-6 skal måle verdens havnivå med ekstrem nøyaktighet.Illustrasjon: ESA

Det europeiske Copernicus-programmet sin nye satellitt Sentinel-6 Michael Freilich ble skutt opp den 21. november 2020. Nå er satellitten ferdig innkjørt og klar for å begynne med operasjonelle målinger av verdens havnivå.

Havnivået er en nøkkelindikator for klimaendringer. Derfor er det å kunne måle havnivået nøyaktig og over flere tiår viktig for klimaforskning.

Det gjør Sentinel-6 ved hjelp av et nytt radar altimeter. Dermed kan målingene av verdens havnivå, som begynte i 1992 med den fransk-amerikanske satellitten Topex-Poseidon og de europeisk-amerikanske Jason-satellittene, fortsette.

I dag er det Jason-3 som gjør referansemålingene av verdens havnivå.

Sentinel-6 skal også måle bølgehøyden og vindhastigheten på havet. Flere norske etater, forskninsinstitusjoner, bedrifter og organisasjoner bruker dataene fra Copernicus-programmet.

Lav matematisk usikkerhet

- De siste seks månedene har Sentinel-6 Michael Freilich gått i den samme banen som Jason-3, slik at begge satellittene ser den samme delen av havet, sier Julia Figa Saldana, leder av programmet for havnivåmåling hos Eumetsat.

Dataene fra Sentinel-6 blir prosessert av Eumetsat i Darmstadt i Tyskland og sendt herfra til brukerne, som jobber innen vær- og havvarsling.

Sentinel 6 under bygging i Tyskland. Satellitten vil måle havnivå, topografien under havene, vind og bølgehøyder.

Sentinel 6 under bygging i Tyskland. Satellitten vil måle havnivå, topografien under havene, vind og bølgehøyder.

Foto: ESA

- Eksperter fra hele verden har samarbeidet intenst det siste halve året, på tross av koronarestriksjoner, for å kunne kalibrere instrumentene til Sentinel-6 og sikre at de er nøyaktige, sier Saldana til ESA.

Kalibreringene viser at den absolutte forskjellen i målingene til Sentinel-6 og Jason-3 er på mindre enn 2 millimeter. Dette tallet er viktig å vite for å holde den matematiske usikkerheten i tidsseriene mellom Sentinel-6 og Jason-3 så lav som mulig.

Dataene er fritt tilgjengelige

Sentinel-6 leverer nå to dataserier som er fritt tilgjengelige. En av dataseriene er i lav oppløsning, men klar bare noen timer etter at de ble målt.

Den andre dataserien er klar etter noen få dager, men i høyere oppløsning. Disse to dataseriene balanserer behovet for nøyaktighet med behovet for data raskt, til oppgaver som værvarsling og orkanovervåking.

Senere i 2021 eller tidlig i 2022 vil Sentinel-6 begynne å levere en tredje dataserie som vil være enda mer nøyaktig.

Sentinel-6 er et samarbeid mellom den europeiske romorganisasjonen ESA, Europakommisjonen, Eumetsat, NASA og NOAA, med bidrag fra den franske romorganisasjonen CNES.