Til hovedinnhold

Ny mulighet for romkvalifisering av norsk teknologi

Norsk Romsenter inviterer til romkvalifisering av teknologi med oppskyting på norsk satellitt.

Skrevet av
Berit Ellingsen
Oppdatert
13. mars 2024
Norges første nasjonale satellitt, AISSat-1, holdt øye med skipstrafikken.
Norges første nasjonale satellitt, AISSat-1, holdt øye med skipstrafikken.Illustrasjon: Science Photo Library/FFI

- En av de fremste oppgavene til Norsk Romsenter er å støtte den delen av den norske romindustrien som utvikler teknologi for satellitter, og en viktig del av dette er å få teknologien kvalifisert for bruk i rommet, sier Lene Marthinsen, programansvarlig innen nasjonal rominfrastruktur ved Norsk Romsenter.

Dette kalles for romkvalifisering og trengs for å vise at de enkelte teknologiene tåler oppskyting og å være i det krevende miljøet i rommet. Her må de dessuten kunne utføre sine oppgaver med tilstrekkelig ytelse.

Slik romkvalifisering gjøres ofte ved hjelp av en såkalt teknologidemonstrasjonssatellitt (In Orbit Demonstration Satellite eller IOD Satellite), som har som hovedformål å teste ny teknologi i rommet.

Men det kan være både tidkrevende, komplisert og kostbart å få plass ombord på en kommersiell eller institusjonell IOD-satellitt og bli romkvalifisert.

Nå inviterer Norsk Romsenter, gjennom ESAs IOD-program for småsatellitter, norske bedrifter til å søke støtte til videreutvikling av teknologier som trenger romkvalifisering. Teknologien vil dermed ligge godt an for å bli kandidat for å fly på en norsk teknologidemonstrasjonssatellitt.

Opp til fire ESA-kontrakter vil kunne deles ut, hver på opptil 300.000 euro.  

Skal heve modenheten til teknologi

-Vi ser det finnes flere norskutviklete teknologier og instrumenter som trenger å demonstreres i rommet, enten fordi vi ønsker å bruke dem på fremtidige nasjonale satellitter for operative behov, eller fordi dette er norsk teknologi som har muligheten til å selge godt på det internasjonale markedet, sier Marthinsen.

AISSat-1 monteres på den indiske bæreraketten PSLV som Norges første nasjonale satellitt ble skutt opp med.

AISSat-1 monteres på den indiske bæreraketten PSLV som Norges første nasjonale satellitt ble skutt opp med.

Foto: Space Flight Laboratory

Men mange av disse teknologiene befinner seg tidlig i utviklingsfasen og er ikke klar til å settes på en teknologidemonstrasjonssatellitt og skytes opp.

I stedet trenger de et utviklingsløp som hever modenheten på teknologien.

- Derfor utlyser vi nå støtte til et slikt utviklingsløp frem mot romkvalifisering for opp til fire norske teknologier, med mulighet for oppskyting på en norsk teknologidemonstrasjonssatellitt senere, sier Marthinsen.

Både til nasjonal nytte og kommersiell bruk

- Vi er åpne for både teknologier som kan ha nasjonal nytte, og teknologier som skal benyttes i vitenskap, eller til kommersiell bruk, sier Marthinsen. Det viktigste er at det finnes en god begrunnelse for hvorfor det er viktig at denne teknologien får støtte.

Det er heller ikke bare nyttelaster eller instrumenter som kan bli med på den nye satellitten, men også teknologier eller software  ment for satellittplattformer og som trenger testing i rommet.

Det er viktig at søkerne har en teknologi som er liten og lett nok til å sitte på en småsatellitt.

- Satellitten blir ikke tyngre enn 50 kilo totalt, men blir det for lite for noen bedrifter, må de gjerne sende inn søknad også for større nyttelaster, så vil vi vurdere det enkeltvis, sier Marthinsen.

Den norske teknologidemonstrasjonsatellitten skal gå i lav jordbane, så de nye teknologiene må være beregnet på bruk i slik høyde.

- Vi ønsker dessuten at en norsk bedrift tar på seg oppgaven å være hovedkontraktør og integrere alle teknologiene på en satellittplattform. Dette vil vi gjøre en utlysning på senere, sier Marthinsen.

De andre aktørene som blir valgt ut må derfor belage seg på å jobbe sammen med bedriften som blir hovedkontraktør for at alt skal passe sammen på satellitten.

Klar i 2024

Invitasjonen til å søke på utviklingsløpet frem mot romkvalifisering lyses ut i oktober 2020 og har svarfrist i midten av desember. Etter forhandlinger med ESA, starter disse utviklingskontraktene i begynnelsen av 2021 og går i 12 måneder.

NorSat-2 sin VDES-antenne før oppskyting.

NorSat-2 sin VDES-antenne før oppskyting.

Foto: UTIAS.

Etter det skal teknologiene være modne nok til at de kan tas med på en teknologidemonstrasjonssatellitt. Det kan være en IOD mission finansiert av norske ESA midler, eller en annen nasjonal satellitt, og målet er at en slik kan være klar til oppskytning i 2024.  

En unik mulighet for norske bedrifter

- Vi håper å få søknader både fra bedrifter vi kjenner godt, og fra bedrifter vi ikke har jobbet med før, og som har gode idéer til teknologi som kan brukes i rommet, sier Marthinsen.

Det er åpent for alle norske bedrifter å søke seg på utviklingsløpet som nå lyses ut.

-Dette er en flott og unik anledning til å få støtte tidlig i utviklingsløpet, med muligheten til å demonstrere teknologien i bane til slutt og bli romkvalifisert. Vi oppfordrer derfor så mange norske bedrifter som mulig til å søke, sier Marthinsen.

Kontakt

Lene Marthinsen – Programansvarlig, rominfrastruktur – Norsk Romsenter - 951 33 046