Til hovedinnhold

Nye norske nødpeilesendere gir deg svar

Hva betyr det for brukerne i en nødsituasjon?

Skrevet av
Berit Ellingsen
Oppdatert
20. februar 2024
Ny type nødpeilesender fra Jotron som kan sende nødsignaler til Cospas-Sarsat og få tilbakemelding fra Galileo.
Ny type nødpeilesender fra Jotron som kan sende nødsignaler til Cospas-Sarsat og få tilbakemelding fra Galileo.Foto: Norsk Romsenter 

Satellittene i det europeiske navigasjonssystemet Galileo gir nøyaktige data for posisjonsbestemmelse, navigasjon og tidsbestemmelse, som brukes i de fleste former for transport, men også innen bransjer som konstruksjon, kommunikasjon, styring av vann- og strømsystemer, og andre funksjoner som er vitale for samfunnet.

Galileo-satellittene har også funksjonalitet til å fange opp nødsignaler og videresende dem til redningssentraler i det internasjonale Cospas-Sarsat-systemet. Galileo har i tillegg en tjeneste som gjør det mulig for redningssentralen å sende en bekreftelse tilbake til nødpeilesenderen om at nødsignalet er mottatt. Denne tilbakesvarfunksjonen heter Galileo Return Link.

Det norske firmaet Jotron selger nødpeilesendere av ulike typer til leverandører over hele verden. Alle skip over en viss størrelse er pålagt å ha nødpeilesender ombord, som skal vedlikeholdes og skiftes ut med jevne mellomrom.

En av Jotrons nye nødpeilesendere ble nylig testet under den store redningsøvelse AMRO på Svalbard. Dette var en stor fullskalaøvelse ledet av Sysselmesteren som involverte mange hundre mennesker, flere skip og helikopter.

Under øvelsen tok det bare to minutter og tyve sekunder fra nødsignalet ble utløst til meldingen om at nødsignalet var mottatt kom tilbake.

Må velges før bruk

- Tre av våre nye nødpeilesendere som er ute på markedet i dag, inkludert den typen vi selger aller mest av, er klagjort for å kunne benytte tilbakesvarfunksjonen i Galileo, sier Jan Erik Sæter, produktsjef for maritime produkter ved Jotron.

Ønsker kjøperen av nødpeilesenderen å aktivere tilbakesvarfunksjonen, gjøres det av forhandler når produktet klargjøres for levering.

Stor redningsøvelse på Svalbard i september 2021.

En stor redningsøvelse ble gjennomført på Svalbard i september 2021.

Foto: Norsk Romsenter

Selv om nødpeilesendere er obligatorisk utstyr, er det ikke alle skip som vil aktivere tilbakesvarfunksjonen.

- Det kommer an på hvilket flagg skipet seiler under, for det er ikke alle land som har godkjent bruken av tilbakesvarfunksjonen til Galileo, sier Sæter.

Så langt har de europeiske landene godkjent funksjonen, og på sikt kommer antakeligvis både USA og Australia til å gjøre det.

Dette betyr svarmeldingen egentlig

- Siden produkter med tilbakesvarfunksjonen nå er sluppet på markedet, er det viktig at vi er litt nøkterne med hva brukerne får gjennom denne funksjonen, sier Sæter.

Han understreker at tilbakesvarmeldingen kun betyr at nødsignalet er mottatt, hverken mer eller mindre.

- Det er ikke en bekreftelse på at søk- og redningsmannskaper er på vei, for meldingen skal prosesseres av den lokale hovedredningssentralen, som så sender ut hjelp. Det igjen er avhengig av tilgjengelige ressurser og andre forhold, og kan ta mer tid enn brukerne tror, sier Sæter.

Galileo-satellittene overfører signaler fra nødpeilesendere i Cospas-Sarsat-systemet til Hovedredningssentralen.

Galileo-satellittene overfører signaler fra nødpeilesendere i Cospas-Sarsat-systemet til Hovedredningssentralen.

Galileo

Siden tilbakesvarfunksjonen er relativt ny, finnes det lite forskning rundt effekten på nødstedte av denne typer bekreftelser.

- De fleste mener en slik funksjon er positiv, mens andre er usikre på om det kan oppleves som falsk trygghet. Skepsisen er nok tuftet på at nødstedte kan tro at bekreftelsen betyr at hjelpen allerede er på vei og vil være der om kort tid, noe tilbakesvarfunksjonen ikke betyr, sier Sæter.

Jotron ønsker at brukerne skal ha mest mulig nøkterne og realistiske forventinger til tilbakesvarfunksjonen, og informerer derfor sine forhandlere om dette i møter og seminarer.

Store muligheter for mer informasjon

Sæter håper likevel at tilbakesvarfunksjonen er noe som brukerne ser nytten av og vil muliggjøre i sine nye nødpeilesendere.

For svarmeldingen er bare et første skritt mot de store mulighetene for kommunikasjon som ligger i denne funksjonen hos Galileo.

- Her er det potensielt mulig å overføre mange typer informasjon som vil være svært viktig i en nødsituasjon, for eksempel hvor mange personer som befinner seg ombord på skipet, om noen av dem er skadet, eller hvor mange livbåter skipet har totalt, sier Sæter.

I markedet for påbudte nødpeilesendere vil det fra juli 2022 starte en rullerende utskifting til nye enheter.

- Over 8 til 10 år ser vi nok at det fleste nødpeilesendere produsert av Jotron vil bli skiftet ut med nye som vil ha tilbakesvarfunksjonen i Galileo, sier Sæter.

Ledd i en større utvikling

- Vi må se på tilbakesvarfunksjonen i Galileo som et ledd i en større utvikling, og at dette åpner opp for nye tjenester i fremtiden, sier Knut Espen Solberg, prosjektleder innen satellittnavigasjon ved Norsk Romsenter.

Robuste varslings- og kommunikasjonsplattformer er essensielt for gjennomføring av en effektiv og vellykket redningsoperasjon. Norges ansvarsområde for søk og redning strekker seg fra Nordsjøen til Nordpolen.

- Spesielt i nordområdene, hvor det er lite landbasert infrastruktur og begrensete kommunikasjonsmuligheter, vil en robust varsling og kommunikasjonstjeneste bidra til å styrke sikkerheten. Det vil være med på å gjøre områder mer tilgjengelig for ulike aktiviteter, sier Solberg.

Kontakt

Jan Erik Sæter – Produktsjef, Maritimt – Jotron – 918 87 778

Knut Espen Solberg – Prosjektleder, satellittnavigasjon – Norsk Romsenter – 473 73 172