Til hovedinnhold

Nytt kunnskapssenter utredes

Norsk Romsenter utreder et nasjonalt kunnskapssenter for jordobservasjon i Tromsø. Et veikart for etablering av et nasjonalt innovasjonsnettverk for romsektoren skal også utredes.

Skrevet av
Everyday
Oppdatert
19. februar 2024
Europa avbildet av Copernicus-satellitten Sentinel 3.
Europa avbildet av Copernicus-satellitten Sentinel 3.Foto: Copernicus

Norsk Romsenter gjennomfører årlig forskjellige utredninger for departementene. I 2022 har Romsenteret bl.a. i oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) å levere to rapporter:

  • Et satsingsforslag for et nasjonalt kunnskapssenter for jordobservasjon i Tromsø. Dette satsingsforslaget skal gjøre det mulig for Regjeringen å ta konkret stilling til hvorvidt et slikt nytt senter skal etableres.
  • Et veikart for hvordan det kan etableres et nasjonalt innovasjonsnettverk for romsektoren, hvordan ESA BIC Norway kan utvides nordover, og hvordan en ESA Phi-Lab kan etableres i Norge. Dette vil på sikt kunne føre til økt ESA-aktivitet i Norge.

Begge rapportene skal leveres innen 1. november.

Satsingsforslaget for et nasjonalt kunnskapssenter vil inngå som en del av underlagsmaterialet for departementenes planlegging av statsbudsjettet for 2024.

Veikartet vil tydeliggjøre hvordan nye ESA-programmer som skal besluttes på ESAs ministerkonferanse 22-23 november i år, kan bygge opp under noen norske målsettinger på romsektoren i årene framover.

Som et ledd i arbeidet med disse oppgavene, har Norsk Romsenter nylig inngått en konsulentkontrakt med selskapet Oslo Economics a.s. Konsulentoppdraget går særlig på spørsmål knyttet til samfunnsøkonomisk nytte og spørsmålsstillinger knyttet til organisering, styring og finansiering av et eventuelt nytt nasjonalt kunnskapssenter.