Til hovedinnhold

Pollenvarsel akkurat der du bor

Norske Airmine har solgt denne tjenesten til flere kommuner.

Skrevet av
Berit Ellingsen
Oppdatert
19. februar 2024
Den norske bedriften Airmines pollenvarslingstjeneste har en oppløsning ned til 40 meter.
Den norske bedriften Airmines pollenvarslingstjeneste har en oppløsning ned til 40 meter.Foto: Skjermdump 

Pollensesongene kommer med ulik styrke på ulike tider av året, avhengig av vær og temperatur, men er uannsett svært plagsomme for mange hvert gang.

Det finnes flere pollenvarslingstjenester i dag, som er basert på innfanging av pollenkorn i luften lokalt, og telling av disse.

Men disse varslene viser pollenforekomsten kun for hele fylker og dermed i lav oppløsning.

Hvor mye pollen er det egentlig akkurat der du bor?

Koster 10 milliarder hvert år

- Fra 20 til 25 prosent av befolkningen i Norge har en eller annen form for pollenallergi. Det koster samfunnet rundt 10 milliarder kroner per år i sykefravær, behandling, medisiner og mer, sier Kristian Tangen ved Airmine.

Det norske firmaets varslingstjeneste viser vanlige typer pollen som mange er allergiske mot, fra selje til bjørk, gress og burot.

- Tjenesten vår bruker satellittdata fra Sentinel-2 sammen med prøver tatt på bakken til å kartlegge hvor ulike typer vegetasjon som kan gi allergi befinner seg i Norge, sier Tangen.

Sentinel-2 ser vegetasjon, skogdekke, avlinger, vassdrag og kystlinjer spesielt godt, men også snø og is.

Sentinel-2 ser vegetasjon, skogdekke, avlinger, vassdrag og kystlinjer spesielt godt, men også snø og is.

Illustrasjon: ESA

Sentinel-2 er en av satellittene i Copernicus, EUs program for overvåking av klima og miljø ved hjelp av satellitt. Sentinel-2 ser i synlig lys og flere bølgelengder av nær-infrarødt.

Dermed ser Sentinel-2 spesielt godt ulike former for vegetasjon og planter. Det brukes blant annet til å holde oppsyn med utbredelsen og bruken av ulike former for skog, helsen til ulike typer avlinger, forekomsten av skadedyr som barkbiller og svermende insekter, og mye mer.

Også elver og vassdrag, kystlinjer og algeoppblomstring til havs, snø, isbreer, vei, bebyggelse og andre menneskeskapte strukturer synes godt på bildene til Sentinel-2. Flere norske etater, forskere, organisasjoner og bedrifter bruker dataene fra Sentinel-2 og de andre satellittene i Copernicus i sitt arbeid. 

Oppløsning ned til 100 meter

- Siden vi bruker satellittdata til å få oversikt over hvor allergene planter befinner seg, har pollenvarselet vårt nå en oppløsning ned til tre ganger tre kilometer. Det vil bli forbedret til en oppløsning ned til 100 ganger 100 meter, sier Tangen.

Airmine bruker geolokasjon på trær av pollenallergene typer og følger med på hvordan bølgelengdene deres på satellittbildene endres fra vinter til sommer.

Copernicus får 6 nye miljøsatellitter. Det er CHIME, CIMR, CO2M, CRISTAL, ROSE-L og LSTM.

Copernicus får 6 nye miljøsatellitter. Det er CHIME, CIMR, CO2M, CRISTAL, ROSE-L og LSTM.

Grafikk: ESA

- Dermed vet vi at andre punkter der bølgelengdene endres på samme måte har samme type tre. Ved hjelp av maskinlæring kan vi dermed se hvor mye av akkurat den allergene tretypen som finnes i området, sier Tangen.

- Ved hjelp av denne metoden har det vært svært vellykket å bruke satellittdata, og det har gitt stor verdi for Airmine og pollenvarslingstjenesten vår, legger Tangen til.

Du kan se en betaversjon av tjenesten her.

Ønsker å utvide internasjonalt

Airmine har allerede solgt pollenvarslingstjenesten til flere norske kommuner i det indre av Østlandet og på Vestlandet.

- Vi er også i kontakt md flere andre kommuner, slik at det er fra 10 til 20 norske kommuner som kan få pollenvarslingstjenesten fra januar 2023, sier Tangen.

Tjenesten har blitt utviklet med støtte fra Norsk Romsenter og den europeiske romorganisasjonen ESA.

Fluorescence Explorer, FLEX, er den nyeste av de europeiske forskningssatellittene Earth Explorers. FLEX skal måle planters fotosyntese og helse fra rommet.

Fluorescence Explorer, FLEX, er den nyeste av de europeiske forskningssatellittene Earth Explorers. FLEX skal måle planters fotosyntese og helse fra rommet.

Grafikk: ESA/ATG medialab

- Prosjektet vårt med ESA går fortsatt, og vi håper å få videre støtte til å rulle ut pollenvarslingstjenesten vår i Sverige, og på sikt Storbritannia og Tyskland, resten av EU og USA, sier Tangen.

- Siden satellittdata over vegetasjonsdekke finnes tilgjengelig for alle disse landene, kan vi ganske enkelt utvide pollenvarslingstjenesten vår til å omfatte dem. Skulle dette ha blitt gjort manuelt med data tatt på bakken, hadde det vært en nesten umulig oppgave, sier Tangen.

Utviklet med støtte fra Norsk Romsenter

Norsk Romsenter har gjennom noen år støttet Airmine med midler til to studieprosjekter og et større demonstrasjonsprosjekt der romdata har vist seg nyttig for ulike anvendelser i relasjon til luftkvalitet og pollen.

- Airmines pollenvarsel er definitivt et positivt bidrag til samfunnsnytte dersom tjenesten kan gjøre brukerne rundt om i kommunene bedre informert, i stand til å planlegge sin egen hverdag, til å fungere bedre, og slippe de største allergiplagene, sier Rune Sandbakken, fagsjef  innen satellittkommunikasjon ved Norsk Romsenter.

Han er kontaktpunkt for den europeiske romorganisasjonen ESAs støtteordning ARTES BASS (Business Applications Space Solutions) og har fulgt Airmine og utviklingen deres. ARTES BASS er en støtteordning for utvikling av kommersielt interessante anvendelser eller tjenester som bruker jordobservasjonsdata, satellittnavigasjonsdata og/eller satellittkommunikasjon, eller hvor dette gir en vesentlig forbedret tjeneste.

- Vi opplever Airmine som en seriøs norsk aktør med stor kompetanse på sitt område og som har klare mål for hvor de vil med virksomheten sin. Vi ønsker å kunne bidra til at de lykkes både nasjonalt og internasjonalt med sine rombaserte pollentjenester, sier Sandbakken, som selv er polleallergiker og dermed godt kjent med plagene som pollensesongen bringer med seg.

Kontakt

Kristian Tangen – Airmine – 924 69 400

Rune Sandbakken – Fagsjef, satellittkommunikasjon – Norsk Romsenter – 979 85 122