Til hovedinnhold

Seks måter satellitter brukes i finans og forsikring

Hvordan bruker disse sektorene tjenestene fra EUs romprogram?

Skrevet av
Berit Ellingsen
Oppdatert
6. februar 2024
EUs romprogram finans og forsikring
EUs romprogram finans og forsikringFoto: EUSPA

EUs romprogram omfatter satellittnavigasjonssystemene Galileo og EGNOS, og Copernicus, programmet for jordobservasjon.

Sistnevnte er overvåking av ulike sider ved jordas klima og miljø ved hjelp av satellitt. Les mer om Galileo, EGNOS og Copernicus her og her.

EUs romprogram er allerede mye brukt av både finanssektoren og forsikringsbransjen. Men hva har et romprogram med det å betale regninger eller tegne forsikring?

Siden Norge er med i både Galileo, EGNOS og Copernicus, får vi tidlig og detaljert innsyn i tjenestene, og muligheter for norsk industri i EUs romprogram.

Her er seks måter som EUs romprogram er nyttig for finans og forsikring:

1: Vurdering av forsikringsskade

Når et forsikringsselskap mottar rapport om en skade, sammenliknes den rapporterte skaden med den fysiske skaden. Slik beregnes kompensasjonen som blir betalt ut.

Forsikringsselskapene og andre som undersøker rapportert skade bruker jordobservasjonsdata til å vurdere skaden som har skjedd, spesielt etter naturkatastrofer som flom eller skogbrann.

Skogbrannene (til høyre og midt i bildet) i Sverige sett av Sentinel-2 den 17. juli 2018.

Foto: Copernicus/ESA

De kan også bruke jordobservasjonsdata for bedre å planlegge skadeundersøkelser, eller til å styre ressurser til dette, for å gjøre undersøkelsene tryggere og mer effektiv.

For eksempel brukes droner for å undersøke skadeområder. Disse dronene er avhengig av navigasjons- og posisjonsdata for å kunne fly.

2: Indeksbasert forsikring

Indeksbasert forsikring er en relativt ny type forsikring. Den brukes hovedsakelig for jordbrukssektoren og kobler skademeldinger med indekser over observerbare og kvantifiserbare data.

Forsikringsselskapene bruker jordobservasjonsdata til å måle slike parametere, som for eksempel fuktigheten i jordsmonnet og veksten til planter, for å danne relevante indekser.

Når en naturkatastrofe forårsaker skade, brukes disse indeksene til å beregne kompensasjonen som utbetales av forsikringsselskapene.

3: Modellering av risiko

Forsikringsbransjen har hittil basert seg på risikomodeller til alt fra utvikling av nye produkter til å avgjøre prisen på ulike typer forsikringer. Men dette blir mer og mer vanskelig på grunn av uforutsigbarheten til klimaet.

I stedet brukes jordobservasjonsdata til modellering av risiko ved å inkludere historiske data, og slik danne kart over historisk risiko.

Satellittbilde av skog og trær som har blåst ned (i midten av bildet) i Nordre Land etter stormen 19. november 2021.

Foto: GeoEye1

Til dette brukes for eksempel tidsserier av bilder og data over naturkatastrofer og skader i bestemte geografiske områder.

Disse tidsseriene brukes så til å vurdere fremtidig risiko og trender forårsaket av endringer i klimaet.

4: Handel av råvarer

I handelen med råvarer trenger meklerne data over tilgjengelighet i forhold til behov og etterspørsel, både nåværende og fremtidig.

Ulike former for jordobservasjonsdata kan gi informasjon om både tilgjengelighet og etterspørsel.

Skogbruk i regnskog.

Foto: CIFOR

Slike data kan for eksempel vise når lagringstanker fylles, nivåer av ulike væsker på ulike steder, opplasting og transport av bestemte former for råvarer, beregne avlinger, måle forurensing.

Jordobservasjonsdata kan gi informasjon om mange andre faktorer som kan påvirke tilgjengelighet og behov av forskjellige råvarer.

5: Finansiell risikovurdering

I finanssektoren er risikovurdering prosessen med å analysere mulige hendelser som kan føre til tap av verdien til et objekt, lån eller investering.

Før et nytt prosjekt innen bygging av infrastruktur starter, som for eksempel et vindkraftverk eller en bro, vil investorene vurdere risikoen til blant annet stedet, dets naturlige miljø, og lover og reguleringer som gjelder i området.

Satellitter kan se både plantetyper, plantehelse og avlinger fra bane.

Foto: Pixabay

Investorer har lenge brukt ulike former for jordobservasjonsdata til å vurdere fysisk risiko for nåværende verdier.

Jordobservasjonsdata brukes også mer og mer for å kunne forstå fremtidig risiko, blant annet relatert til klimaendringer og bærekraft.

6: Nøyaktig tidsbestemmelse og synkronisering

Leverandører av finansielle tjenester, som banker og børser, bruker store datasystemer og nettverk. Disse trenger svært høy grad av tilgjengelighet, sikkerhet og pålitelighet. Dette er igjen avhengig av nøyaktig og sikker tidtaking.

Derfor bruker datasystemene til banker og børser over hele verden nøyaktig tid fra satellittnavigasjonssystemer for å tidsstemple og logge ulike typer transaksjoner.

Denne tidsstemplingen er helt nødvendig for å kunne utføre både enkle og komplekse transaksjoner.

Du kan lese mer om EUs romprogram her.