Til hovedinnhold

Senter-utredning og spørreundersøkelse

Tema: Et nytt nasjonalt senter for rombasert virksomhet.

Skrevet av
Everyday
Oppdatert
12. mars 2024
Montering av NORAIS-2 utenpå romstasjonen i 2015.
Montering av NORAIS-2 utenpå romstasjonen i 2015.Foto: ESA

Romvirksomheten er i endring. Satellitter er nå vevd inn i samfunnsdriften, og mens satellitter tidligere primært var eiet av stater, er nå størstedelen av satellitter i bane eiet av kommersielle aktører. Nye aktiviteter er under planlegging i de store romorganisasjoner for bemannede ferder til Månen og Mars. 

Norge vokser som romnasjon, med egne satellitter i bane, og planer om kommersielle oppskytninger av satellitter fra Andøya. En ny norsk romlov er under utarbeidelse. En ny romstrategi ble vedtatt i Stortinget sommeren 2020. 

Som et ledd i oppfølgingen av Stortingets vedtak, skal Norsk Romsenter i år utrede behovet for – og eventuell lokalisering av - et nytt nasjonalt senter for rombasert virksomhet. Utredningen forutsetter brukerinvolvering. 

Som første ledd i denne utredningen vil det gjennom spørreplattformen Netigate bli gjennomført en spørreundersøkelse i uke 22-23 om hvilke felter innen romvirksomheten norske rom-aktører anser som mest nyttig at et eventuelt nytt senter har fokus på. Et representativt utvalg av aktører vil motta en email med oppfordring om å delta i undersøkelsen. 

Terje Wahl, avdelingsdirektør for forskning og jordobservasjon ved Norsk Romsenter.

Terje Wahl, avdelingsdirektør for forskning og jordobservasjon ved Norsk Romsenter.

Foto: Norsk Romsenter

Utredningen vil bli ledet av Avdelingsdirektør Terje Wahl. 

I perioden 1 juni – 31 desember i år vil Dr. Ole Morten Olsen fungere som leder for Avdeling Forskning og Jordobservasjon ved Norsk Romsenter, mens Wahl har senter-utredningen som sin hovedoppgave gjennom sommeren og høsten.