Til hovedinnhold

Sikrere innflyging for politiets helikoptre

Politiets nye helikoptre tar i bruk europeiske EGNOS.

Skrevet av
Berit Ellingsen
Oppdatert
12. mars 2024
Norsk politihelikopter.
Norsk politihelikopter.Foto: Politiet/Ned Dawson

European Geostationary Navigation Overlay Service (EGNOS) forbedrer nøyaktigheten og påliteligheten til satellittnavigasjonssystemet GPS, og i fremtiden også det europeiske Galileo.

Dette gir fly bedre sikkerhetsmarginer slik at de kan lande i dårligere vær enn tidligere. Derfor bruker flere flyplasser i Norge EGNOS og har innflygingsprosedyrer for dette systemet. 

Nå tar politiet i bruk EGNOS for sine helikoptre på det nye beredskapssenteret på Taraldsrud like utenfor Oslo.

Sikrere innflyging for helikopter

- Vi har behov for å kunne fly lavest mulig selv uten sikt til bakken på grunn av skyer, spesielt når vi kommer tilbake til beredskapssenteret etter oppdrag, sier Gunnar Arnekleiv, fungerende seksjonsleder ved helikoptertjenesten i Oslo politidistrikt.

Derfor er det sammen med Avinor utviklet en instrumentinnflygingsprosedyrer som bruker EGNOS for politiets nye helikoptre på Taraldsrud.

De norske politihelikoptrene bruker EGNOS ved innflyging.

De norske politihelikoptrene bruker EGNOS ved innflyging.

Foto: Politiet/Ned Dawson

- Med konvensjonell GPS-innflyging hadde vi måttet bruke andre landingsplasser når det er dårlig vær eller mørkt. Innflygingsprosedyren med EGNOS vil være med på å øke flysikkerheten og operativiteten vår generelt, sier Arnekleiv.

Etableringen av EGNOS-baserte innflygninger på det nye beredskapssenteret vil gi pilotene god erfaring med i bruk av EGNOS-baserte prosedyrer.

Fritt tilgjengelig fordi Norge er med

Norsk Luftambulanse har brukt innflygingsprosedyrer med EGNOS for en rekke landingsplasser og sykehus over hele landet.

- Vi håper å kunne samarbeide om slike etablerte innflygingsprosedyrer rundt om i Oslo og ellers i landet, sier Arnekleiv.

Å ta i bruk innflygingsprosedyrer med EGNOS krevde ingen installasjon av nytt utstyr på Taraldsrud eller i helikoptrene.

Alt som trengtes var en avtale med ESSP, tjenestetilbyderen som administrerer bruken av EGNOS. Siden Norge er medlem i EGNOS, var det lett å få til en standardavtale for denne bruken.

Kart over flyplassene og landingsstedene som bruker EGNOS i Norge og resten av Norden.

Kart over flyplassene og landingsstedene som bruker EGNOS i Norge og resten av Norden.

Illustrasjon: EGNOS/Google Maps

- Vi er godt fornøyde med avtalen og glade for at dette er noe som er tilgjengelig uten ekstrakostnader for oss, sier Arnekleiv. Det skjer fordi Norge er med i EGNOS-programmet.

Nå gjenstår det bare å validere innflygingsprosedyren før den kan tas i bruk i løpet av første kvartal i 2021.

Tar i bruk fordelene fra internasjonalt samarbeid

- Vi har alltid sikkerhet i høysetet og tiltak som kan øke sikkerheten, slik som EGNOS-innflygingsprosedyrene til det nye beredskapssenteret vårt, er bare en fordel, sier Per Øyvind Haugen, politiinspektør ved beredskapsavdelingen i politioperativ seksjon.

Han konstaterer også at det er positivt å kunne ta i bruk løsninger som andre samfunnsaktører i Norge har god erfaring med og som er fritt tilgjengelige.

- Norge deltar i mange internasjonale samarbeider og er med på å finansiere disse. Dermed er viktig at samfunnsaktører i Norge tar i bruk virkemidler og fordeler fra disse samarbeidene, selv om det kan ta tid å finne ut av hvilke muligheter som finnes, sier Haugen.

Sparer både infrastruktur og drift

- Norge er blant topp tre av landene i Europa på antall flyplasser som bruker innflygingsprosedyrer med EGNOS, sier Steinar Thomsen, avdelingsdirektør innen satellittnavigasjon ved Norsk Romsenter.

EGNOS kan brukes ikke bare til innflygingsprosedyrer og landing, men også til ruter for lavtflyging, for eksempel mellom sykehus eller mellom byer.

- Luftambulansen var tidlig ute med å ta i bruk EGNOS-innflyging på sine landingssteder, og nå gjør politiet det samme. Også jernbanen og maritim sektor kommer til å ta i bruk EGNOS, sier Thomsen.

En av de største fordelene med EGNOS, i tillegg at det er gratis og fritt tilgjengelig i Norge, er at brukerne slipper å sette opp lokal infrastruktur eller anskaffe kostbare mottakere. Dermed sparer brukerne utgifter til anskaffelse, sertifisering og drift av ny infrastruktur.

Deltakelse gir god kjennskap

Dette gjør også at EGNOS kan brukes til mange nye anvendelser. Nye brukere som tror at EGNOS kan være nyttig for dem, bør ta kontakt med Norsk Romsenter.

- Ofte ser vi eksempler på anvendelser som vi ikke tenkte på da vi forhandlet om at Norge skulle bli med i de europeiske satellittnavigasjonssystemene EGNOS og Galileo, sier Thomsen.

Han synes derfor det er veldig fint å se at satellittnavigasjonssystemene blir oppdaget av nye brukere og tatt i bruk til helt nye anvendelser.

- Siden Norge er med i Galileo og EGNOS har vi muligheten til å påvirke hvordan disse systemene skal videreutvikles, samt deres geografiske dekning, som er veldig viktig for landet vårt, sier Thomsen.

I tillegg har EU støtteordninger som kan bidra til økt markedsopptak av de nye tjenestene som kommer fra satellittnavigasjonssystemene. Disse ordningene kan utnyttes av norske aktører siden vi er deltaker i programmene.

- Gjennom vår deltakelse og tett involvering i programmene kjenner vi også disse systemene svært godt, deres styrker og svakheter, og kan være med å gi råd til norske brukere om dette, sier Thomsen.

Kontakt

Gunnar Arnekleiv – Fungerende seksjonsleder – Helikoptertjenesten – Oslo politidistrikt – info.pod@politiet.no

Per Øyvind Haugen – Politiinspektør – Beredskapsavdelingen - Politioperativ seksjon – info.pod@politiet.no

Kenneth Bahr – Seniorrådgiver, satellittnavigasjon – Norsk Romsenter – 938 86 471