Til hovedinnhold

Skog gir mer skyer og nedkjøling

Det viser satellittdata fra den europeiske romorganisasjonen ESA.

Skrevet av
Berit Ellingsen
Oppdatert
12. mars 2024
Barskog og annen skog gir mer skyer og nedkjøling på jorda.
Barskog og annen skog gir mer skyer og nedkjøling på jorda.Foto: Pixabay / jpleno

Fordi trær binder karbondioksid fra atmosfæren og gjør det om til biomasse, fremheves skog ofte som noe som kan dempe klimaendringer.

Men hvordan påvirker skog klimaet gjennom vannets syklus av fordamping og nedbør, og mengden energi som når jordas overflate?

En ny forskningsartikkel har analysert satellittdata over lavere skydekke og vegetasjonsdekke over hele verden.

Disse målingene ble gjort i ESAs Klimaendringsinitiativ for å undersøke effekten av planting av skog på steder hvor det før var andre typer vegetasjonsdekke.

Eviggrønne nåletrær gir størst effekt

Analysen av satellittdataene viser at i to tredeler av verden øker planting av skog skydekket nær overflaten. I både tempererte, tropiske og tørre regioner økte planting av skog det lavere skydekket generelt, med så mye som 15 prosent.

Effekten var sterkest over skog med eviggrønne nåletrær.

Nyplantet skog, spesielt barskog (til høyre), øker det lavere skydekket lokalt.

Nyplantet skog, spesielt barskog (til høyre), øker det lavere skydekket lokalt.

Grafikk: ESA 

Men i løpet av vinteren lå skogen i Nord-Amerika, Russland og Øst-Europa under snø i flere måneder. Da var det mindre lavere skydekke over skogen enn over åpen mark.

På sommeren økte det lavere skydekket over skogen i Nord-Amerika, Russland og Øst-Europa med omtrent fem prosent.

Plante mer skog og ta vare på den

Forskerne bak de nye resultatene mener derfor at planting av ny skog, gjenplanting av tidligere skog, og å unngå ødeleggelse av allerede etablert skog, bør skje ikke bare på grunn av skogens evne til å binde karbon.

Mer skog gir mer lavere skydekke lokalt, som igjen gir mer regn og avkjøling. Dermed har skogen økt verdi også gjennom effekten den har på vannsyklusen.

Sentinel-2 ser vegetasjon, skogdekke, avlinger, vassdrag og kystlinjer spesielt godt, men også snø og is.

Sentinel-2 ser vegetasjon, skogdekke, avlinger, vassdrag og kystlinjer spesielt godt, men også snø og is.

Illustrasjon: ESA

- Denne undersøkelsen ville ikke kunnet gitt informasjon om den globale effekten av skog uten verdensomspennende satelllittdata i høy oppløsning over skydekke og vegetasjonsdekke, sier Martin Stengel, leder for skyprosjektet i ESAs Klimaendringsinitiativ.

I Norge har satellittdata blitt brukt til å redde barskog fra barkbiller. I prosjektet NICFI har Norge kjøpt inn høyoppløselige satellittbilder av skog slik at også utviklingsland kan holde øye med skogdekket.