Til hovedinnhold

Space Norway kjøper Telenor Satellite

Space Norway har inngått avtale med Telenor om kjøp av Telenor Satellite.

Skrevet av
Christer Aasen
Oppdatert
23. november 2023
Telenors antenneanlegg i Nittedal kommuniserer med radio, TV, telefoni and datasatellitter.
Telenors antenneanlegg i Nittedal kommuniserer med radio, TV, telefoni and datasatellitter.Foto: Telenor Satellite

Space Norway har henvendt seg til staten som eier om tilførsel av egenkapital.

– Regjeringen vil foreslå for Stortinget at Space Norway tilføres kapital for å finansiere kjøpet av Telenor Satellite. Oppkjøpet vil bidra til at vi får en stor norsk satellittoperatør som, sammen med en norsk romnæring i vekst, kan styrke Norge som romnasjon, sier næringsminister Jan Christian Vestre i en pressemelding.

– Samtidig sikrer oppkjøpet at Norge, i en tid med økende geopolitisk uro,  har kontroll over satellitter som kritiske samfunnsfunksjoner er avhengige av og som er strategisk viktige for Norge, sier han.

Regjeringen vil i forbindelse med nysalderingen fremme forslaget til Stortinget om kapitaltilførsel på 2,36 milliarder kroner til Space Norway for å finansiere oppkjøpet. Transaksjonen vurderes å være i tråd med statens begrunnelse for eierskapet om å utvikle, forvalte og eie sikkerhetskritisk romrelatert infrastruktur som dekker viktige, norske samfunnsbehov.

Næringsminister Jan Christian Vestre på pressekonferansen om oppkjøpet av Telenor Satellite.

Næringsminister Jan Christian Vestre på pressekonferansen om oppkjøpet av Telenor Satellite.

Foto: Norsk Romsenter

Space Norway AS forvalter og videreutvikler romrelatert infrastruktur som dekker viktige norske samfunnsbehov. Selskapet er heleid av staten, og eierskapet forvaltes av Nærings- og fiskeridepartementet. Space Norway finansieres med inntekter fra egne aktiviteter og mottar ikke tilskudd fra staten.

Administrerende direktør ved Norsk Romsenter, Christian Hauglie-Hanssen, gratulerer Space Norway med oppkjøpet. 

- Space Norway vil med dette bli en betydelig satellittoperatør i europeisk målestokk. Og er et eksempel på at norsk næringsliv er i fremgang i romsektoren, sier han.

- Det er viktig og positivt at Telenor Satellite forblir på norske hender. Viktig kompetanse og kapasitet forblir i landet, og sikrer vår egenevne innen satellittkommunikasjon og kommersiell romvirksomhet.

- Oppkjøpet, hvis det går gjennom Stortinget, viser hvor viktig romvirksomhet er for samfunnet vårt og at det er politisk vilje til å ha kontroll på kritisk rominfrastruktur, sier Hauglie-Hanssen.

God stemning

Administrerende direktør Dag Stølan forteller at det er god stemning i Space Norway nå.

- Og vi hører at det er svært god stemning hos Telenor Satellite også, så vi gleder oss til å ta fatt sammen, sier han.

Administrerende direktør Dag Stølan i Space Norway.

Administrerende direktør Dag Stølan i Space Norway.

Foto: Nina Holtan / ninaholtan.no

Stølan forklarer at oppkjøpet passer godt inn i strategien om å være en sentral aktør i norsk romvirksomhet som driver utviklingen i bransjen fremover. Visjonen er at Space Norway skal  levere morgendagens romsystemer for norske samfunnsbehov.

- Vi skal være en tjenestetilbyder kundene kan stole på, og vi skal arbeide for høy innovasjonstakt i tett dialog med potensielle kunder. Når vi nå kjøper Telenor Satellite, er det fordi vi ønsker å utvikle Telenor Satellite videre samtidig som vi utvikler hele vår virksomhet og bidrar til å styrke norsk romindustri.

- Hvordan vil dere konkret styrke romindustrien?

- Vi har begge sterke faglige miljøer, men de er relativt små. Begge organisasjonene har store prosjekter foran seg, der både bredde og dybde i miljøet er avgjørende. Til sammen vil de to selskapene kunne gjøre mer, skape mer og bidra til effektivt å dekke Norges behov så kostnadseffektivt som mulig, og under norsk kontroll, sier Stølan og legger til: 

- Det nye selskapet gir muligheter for innovative løsninger for Norge, som vi kan selge i et internasjonalt marked. Vi støtter med dette opp under bransjen som helhet ved at vi bidrar til økt aktivitet, videreutvikling og innovasjon. Dette er positivt for alle aktører, spesielt for teknologibedrifter og leverandørleddet i verdikjeden.

Finansielt og strategisk

Ifølge Stølan er dette et finansielt og strategisk oppkjøp som vil styrke begge virksomheter, samtidig som det ivaretar samfunnskritisk kommunikasjonsvirksomhet.

- Dette oppkjøpet styrker oss og gir muligheter til videre utvikling og en langsiktig avkastning til vår eier.

Space Norway har per i dag 58 ansatte. Telenor Satellite har 117. Alle telenoransatte får tilbud om å være med over i Space Norway. Totalt vil konsernet telle 170 ansatte.

Telenor Satellite vil videreføres som eget selskap i konsernstrukturen Administrerende direktør i Telenor Satellite, Morten Tengs, vil inngå i konsernledelsen.

Det foreligger ingen planer om å endre på eksisterende virksomhetsstruktur i Space Norway. Statsat vil for eksempel fortsette som før.

- Målet vårt på sikt er å skape en virksomhet hvor vi kan samarbeide på tvers, skape gode og nyttige satellittjenester for kundene våre og være en god arbeidsgiver for våre fantastiske ansatte, både de vi allerede har, og alle de vi nå får, sier Stølan.

Space Norway eier sjøfiberkabelen til Longyearbyen, drifter Kystverkets AIS-satellitter, satellittkommunikasjon til Troll-basen i Antarktis, og har 50 prosent eierskap i Kongsberg Satellite Services AS (KSAT). I tillegg bygger Space Norway, gjennom datterselskapet Space Norway Heosat AS, to satellitter som skal skytes opp i 2024 og gi satellittbasert bredbånd i hele Arktis (Artic Satellite Broadband Mission – ASBM). Space Norway utvikler også radarsatellittteknologi for havovervåking. 

Telenor Satellite AS er et datterselskap av Telenor Networks Holding AS. Telenor Satellite tilbyr satellittkapasitet på grossistnivå med basis i egne satellitter.

Selskapet har fire satellitter i geostasjonær bane på 1° vest, med tilhørende jordstasjon i Nittedal utenfor Oslo, som gir dekning til blant annet norske land- og havområder, inkludert Svalbard, Nord-Atlanterhavet, Sentral-Europa, Middelhavet og til den norske forskningsstasjonen Troll i Antarktis.