Til hovedinnhold

Stor konferanse i Oslo om satellitter og klima i 2023

Hvordan satellitter kan bidra i klimaarbeidet er tema for GLOC 2023 i Oslo 23. – 25. mai 2023.

Skrevet av
Berit Ellingsen
Oppdatert
19. februar 2024
Global Space Conference On Climate Change skal holdes i Oslo i 2023. 
Global Space Conference On Climate Change skal holdes i Oslo i 2023. Foto: iafastro

Norsk Romsenter og International Astronautical Federation (IAF) arrangerer Global Space Conference on Climate Change (GLOC 2023) i Oslo den 23. til 25. mai 2023.

GLOC 2023 skal bidra til å øke kunnskapen om klimaendringene og hvordan effekten av dem kan reduseres ved hjelp av rombaserte tjenester og applikasjoner.

Konferansen skal samle representanter for de store romorganisasjonene, romindustrien, forskere og andre fra bransjen, sammen med beslutningstakere, organisasjoner, etater og andre som jobber med klimaspørsmål, for å diskutere hvordan infrastruktur og aktiviteter i rommet kan hjelpe til i arbeidet med å forstå klimaendringene og redusere effekten av dem.

GLOC 2023 vil fokusere spesielt på grunnene til og følgene av klimaendringer, mulige løsninger på dette, jordobservasjonssatellitter og klimaforskning, maritim overvåking, samarbeid mellom stater og organisasjoner, samt klimaendringenes effekt på dagliglivet.

Satellitter og klima

Data fra satellitter blir stadig viktigere i klimaarbeidet. Jordobservasjonssatellittene overvåker jordas klima og miljø, og dekker store og fjerne områder raskt og jevnlig.

Dessuten leverer jordobservasjonssatellittene lange tidsserier med data, som er sentrale i forskernes modeller for hvordan klimaet endres. Dermed inngår satellittdata i beslutningsgrunnlaget for klimapolitikken i flere land.

Sentinel-6, her over Nord-Norge og Arktis, skal måle verdens havnivå.

Illustrasjon: ESA/ATG medialab

Norge er med i Copernicus, EUs program for overvåking av jordas klima og miljø ved hjelp av satellitter.

Norske etater, forskere, bedrifter, organisasjoner og andre bruker dataene fra Copernicus sine Sentinel-satellitter til å holde øye med flere miljøfaktorer, blant annet havis, utviklingen av breene på land, oljeutslipp, fiskeriaktivitet, luftforurensing, skredfare og mye mer.

Nye satellitter som kan måle og overvåke klimaendringer og effekten av tiltak, vil gi viktige bidrag i årene som kommer. Les mer om disse og hvordan satellittene bidrar til overvåkingen av klimaet her.

Største bransjeorganisasjon

IAF er romvirksomhetens største bransjeorganisasjon med mer enn 433 medlemsorganisasjoner fordelt på 72 land.

Dette omfatter de største romorganisasjonene, rombedriftene, forskningsinstitusjonene, universitetene, nasjonale rombransjeorganisasjonene og museene over hele verden.

Bransjeorganisasjonen står bak konferanseserien Global Space Conference, som skifter tema og sted hvert år og som GLOC 2023 er en del av.

Årets konferanse

Temaet for årets konferanse, GLEC 2022 (Global Conference on Space for Emerging Countries), var rombransjen og hvordan den kan hjelpe fremvoksende land og økonomier. Denne konferansen ble holdt i Quito i Ecuador den 22. til 24. mai.

Her ble det blant annet diskutert viktigheten av gode juridiske rammer og romlov for romvirksomhet, samt hvordan et rom-økosystem kan utvikles til å bli mest mulig robust i land med lite romerfaring.

Forskningssatellitten Aeolus undersøker jordas store vindsystemer. Her over Norge.

Forskningssatellitten Aeolus undersøker jordas store vindsystemer. Her over Norge.

Illustrasjon: ESA

Fordelene med romteknologi og infrastruktur i rommet og hvordan det kan bidra til sosioøkonomisk utvikling var også tema. Dessuten ble ulike finansielle modeller og måter å skaffe ressurser på, samt utviklingen av ny teknologi og opplæring av personell tatt opp.

På årets konferanse ble temaet for neste års konferanse og arrangørlandet presentert, det vil si GLOC 2023 i Oslo. Christian Hauglie-Hanssen, administrerende direktør for Norsk Romsenter, signerte avtalen om arrangering av konferansen på vegne av Norsk Romsenter.

Stas å promotere Oslo

- GLEC 2022 var en interessant konferanse, som samlet deltakere fra 42 land, sier Christian Hauglie-Hanssen.

Han deltok i to paneldebatter, med vekt på henholdsvis hvordan nasjonale romsentre kan bidra til utviklingen av romnæring, og om hvilke utfordringer som ligger i gode styringsmodeller, risiko og samsvar med internasjonale regler.

- I Norge har vi som liten romnasjon gjort mye riktig, og jeg fikk gode tilbakemeldinger på eksempler knyttet til overvåking av tropisk regnskog, maritim overvåking og utviklingen av Andøya som senter for oppskyting av småsatellitter, sier Hauglie-Hanssen.

Christian Hauglie-Hanssen signerte avtalen om GLOC 2023 på vegne av Norsk Romsenter. 

Christian Hauglie-Hanssen signerte avtalen om GLOC 2023 på vegne av Norsk Romsenter.

Foto: iafastro

Viktigheten av god rekruttering til STEM-fagene, samt samarbeid mellom nasjoner i regionen var et gjennomgangstema på konferansen.

- Som vanlig var det god anledning til å videreutvikle nettverk og etablere nye relasjoner. Og så var det selvfølgelig stas å kunne promotere Oslo som vertsby for neste års konferanse, GLOC2023, sier Hauglie-Hanssen.

Kontakt

Christian Hauglie-Hanssen – Administrerende direktør – Norsk Romsenter – 920 60 043

Marianne Moen – Avdelingsdirektør, kommunikasjon – Norsk Romsenter – 480 63 743