Til hovedinnhold

Studenter møtte rombransjen på Start Space

Mer enn 200 rominteresserte studenter deltok på konferansen ved NTNU.

Skrevet av
Berit Ellingsen
Oppdatert
20. februar 2024
Arrangørene av Start Space NTNU .
Arrangørene av Start Space NTNU .Foto: Start Space

Start NTNU er en frivillig, non-profit, studentorganisasjon som jobber med å inspirere studenter i Trondheim til innovasjon og entreprenørskap. Start NTNU engasjerer og motiverer studenter gjennom å arrangere flere arrangementer i løpet av året. Målet er å skape en arena for nettverksbygging og problemløsing mellom studenter og ulike industrisektorer.

Hvert år arrangerer de Start X, hvor temaet varierer fra år til år. I 2022 var fokuset på rombransjen, og konferansen Start Space gikk av stabelen den 24. og 25. februar. Norsk Romsenter er en av organisasjonene og bedriftene som støttet konferansen.

- Vi er strålende fornøyd med Start Space, hvor cirka 220 studenter møtte mer enn 22 romaktører fra Norge og internasjonalt, inkludert NASA, Jet Propulsion Laboratories og den europeiske romorganisasjonen ESA, sier Fredrik Gran-Jansen, prosjektleder for Start Space.

Konferansen bestod av to hoveddeler, en dag der tyve lag med fem studenter hver skulle konkurrere om å løse en praktiske oppgave fra NASA eller Andøya Space for å få et lite innblikk i hvordan rombransjen jobber, og en dag med foredrag, bankett og sosialt samvær for å knytte kontakter.

I tillegg hadde bedriftene og organisasjonene stands med informasjon og teknisk utstilling under konferansen.

Imponert over oppgaveløsningene

- Den praktiske oppgaven fra NASA var rettet mot studenter i tekniske fag som elektronikk og kybernetikk, mens den praktiske oppgaven fra Andøya Space var noe som studenter fra alle fag kunne bidra til, sier Gran-Jansen.

Både NASA og Andøya Space var imponert over løsningene som studentlagene presenterte. Studentene selv syntes det var spennende å jobbe med to store romaktører og bli kjent med dem.

Oppgavene i konkurransen på Start Space var fra NASA og Andøya Space.

Oppgavene i konkurransen på Start Space var fra NASA og Andøya Space.

Foto: Start Space

- Ofte har slike løsningskonkurranser pengepremier. For å få de studentene som var mest interessert og mest engasjert, bestemte vi oss heller for å ha som premie en middag med NASA for å knytte kontakter og en invitasjon til Andøya Space for å få full omvisning der, sier Gran-Jansen.

I tillegg til sjansen for å bli bedre kjent med NASA eller Andøya Space, vant vinnerlaget i hver kategori også billett til romkonferansen Spaceport Norway, som holdes hvert år.

Her møter norske og internasjonale romaktører hverandre, sammen med representanter fra andre sektorer, samt statlige aktører, organisasjoner og studenter. 

Så mye folk at det var trangt

Den tekniske utstillingen hadde 18 stands og ble holdt på Innovasjonskollektivet på Gløshaugen, et lite stykke fra forelesningssalene og møteplassene på universitetet.

Dermed måtte deltakerne selv ta initiativt til å komme på utstillingen og slik fikk arrangementet de mest engasjerte og interesserte studentene.

- Siden det ikke var påmelding for å være med på denne delen av konferansen var vi spent på hvor mange som ville komme, men det var faktisk så tett med folk at det var vanskelig å bevege seg rundt på utstillingen, sier Gran-Jansen.

Trangt om plassen på Start Space sin tekniske utstillinge med stands fra rombransjen.

Trangt om plassen på Start Space sin tekniske utstillinge med stands fra rombransjen.

Foto: Start Space

Både han og de seks andre studentene som var hovedarrangører av Start Space fikk god promoteringshjelp fra organisasjonene for romstudenter som allerede finnes på NTNU.

Dette er Orbit NTNU, som bygger sine egne småsatellitter, Propulse NTNU som bygger sine egne raketter, og Ascend NTNU bygger droner.

Ønsker å bli Nordens største for studenter

Det hele begynte med at arrangørene av Start Space ønsket å skape en arena der romindustrien og studentene ved NTNU kunne møtes og bli kjent.

De fikk først med seg romstudentorganisasjonene ved NTNU og oppstartsbedrifter innen romindustrien i Norge, som Ntention, Orbital Machines, Solstorm, uSEA og Vake.

De største samarbeidspartnerne var Andøya Space, Kjeller Innovasjon med ESA BIC, KSAT, Nammo, NASA JPL, Norsk Romsenter og Spaceport Norway. Også Bredengen, Eidel, Kongsberggruppen, NIFRO, NTNU, Tekna Romfart, Vitensenteret i Trondheim støttet arrangementet.

Nå håper arrangørene å kunne holde Start Space også til neste år for å bygge videre på suksessen.

- Vi ønsker å få med studenter ved andre universiteter og høyskoler både i Norge og resten av Norden, for slik å bli Nordens største romkonferanse for studenter, sier Fredrik.

Stimulerer til nysgjerrighet om rombransjen

- StartSpace var en fin anledning til å møte studenter og oppleve litt av deres tilnærming til romvirksomhet, sier Christian Hauglie-Hanssen, administrerende direktør ved Norsk Romsenter.

Han konstaterer at entusiasmen og omfanget rundt romaktiviteter i studentmiljøet ved NTNU har økt imponerende de siste årene.

ESA Young Graduate Trainee Poster 2022.

ESA Young Graduate Trainee Poster 2022.

Foto: ESA

- I oppgavekonkurransen fikk studentene virkelig noe å bryne seg på. Jeg snakket med flere av lagene og hvordan de tok fatt oppgaven – med mye entusiasme og nysgjerrighet, sier Hauglie-Hanssen.

- Norsk Romsenter støtter denne konferansen og liknende aktiviteter fordi vi ser det som et viktig bidrag til å stimulere til nysgjerrighet og læring knyttet til romvirksomhet og verdensrommet, avslutter han.

Den europeiske romorganisasjonen ESA har mange muligheter for studenter og nyutdannete, som Norsk Romsenter formidler og hjelper med. Les mer om det her.

Kontakt

Fredrik Gran-Jansen – Prosjektleder Start Space – NTNU – 941 78 799