Til hovedinnhold

Trenger kvinnelige forbilder i rombransjen

Kvinnelige studenter drar flere jenter med seg. Kanskje ligger noe av løsningen på å få opp antallet kvinner i teknologiyrker her, ifølge Sheikha Al-Nasser, leder for Space NTNU. 

Skrevet av
Berit Ellingsen
Oppdatert
20. februar 2024
Studenter på Space Camp på Andøya i 2020.
Studenter på Space Camp på Andøya i 2020.Foto: Andøya Space Education

Blant NASAs nye astronauter er halvparten kvinner. I det pågående astronautopptaket til den europeiske romorganisasjonen ESA, var kun 24 prosent av søkerne kvinner. Av dem som foreløpig har gått videre på veien til å bli astronaut var 39 prosent kvinner, et litt bedre tall sett fra et likestillingssynspunkt. 

Hverken Norge eller Europa leder an i dette spørsmålet. Det er få kvinner som velger yrker og utdanninger i rombransjen og innen høyteknologi. Men det finnes noen som prøver å gjøre sitt og som har tanker om hva som kan gjøres.

Vise hva fagene går ut på

En av dem som jobber med å få inn flere jenter på studiene som kan lede til en jobb i rombransjen er Sheikha Al-Nasser. Hun er masterstudent ved Elektronisk Systemdesign og Innovasjon, et sivilingeniørstudium ved Norges tekniske og naturvitenskapelige universitet (NTNU).

Al-Nasser er leder for Space NTNU, organisasjonen for rominteresserte studenter på universitetet. Hun er også medlem av studentorganisasjonen Propulse NTNU, som bygger sine egne raketter. 

Sheikha Al-Nasser er leder for Space NTNU, organisasjonen for rominteresserte studenter på NTNU. Hun er også medlem av studentorganisasjonen Propulse NTNU, som bygger sine egne raketter. 

Sheikha Al-Nasser er leder for Space NTNU, organisasjonen for rominteresserte studenter på NTNU. Hun er også medlem av studentorganisasjonen Propulse NTNU, som bygger sine egne raketter.

Foto: Propulse NTNU

Som leder av Space NTNU var hun med å arrangere Start Space, en konferanse for studenter med interesse for romfart. Hun ble inspirert til å delta i rommiljøet på NTNU etter at hun søkte seg til Space Camp på Andøya og kom med.

- Jeg har alltid vært interessert i romfart, og Space Camp på Andøya fyrte opp under den interessen. Der fikk vi også vite at det var mulig å studere romfag i Norge uten å måtte gå omveien til studier i utlandet, sier Al-Nasser.

Hvert år har NTNU en teknologiuke for kvinnelige studenter. Da får cirka 400 jenter fra videregående skole komme til universitetet, se hva de tekniske studieretningene innebærer, og snakke med studentene som allerede går på fagene.

- Det var veldig nyttig å få komme hit og se hva fagene gkk ut på og hvordan miljøet var, sier Al-Nasser. Første kull på Elektronisk Systemdesign og Innovasjon hadde bare syv kvinnelige studenter, mens de i dag er omtrent 30.

Kvinner drar flere kvinner med seg

Al-Nasser ble så med i Propulse NTNU fordi hun var interessert i romfart og romteknologi.

- Det at der var andre kvinnelige studenter både på studieretningen og i Propulse NTNU fra før, gjorde at jeg ble med, så der er nok en dominoeffekt at kvinnelige studenter drar flere med seg, sier Al-Nasser.

Hun har venninner som ikke deltar i tekniske verv fordi de var usikre på om de vil komme overens med de andre studentene der, om det å jobbe praktisk med teknologi ville ta mye tid fra studiene, og om de selv har nok erfaring til å være med.

Studentgruppen Propulse NTNU bygger sin egen rakett som de konkurrerer med i Spaceport America Cup.

Studentgruppen Propulse NTNU bygger sin egen rakett som de konkurrerer med i Spaceport America Cup.

Foto: Propulse NTNU

- De kvinnelige studentene er i mindretall både på fagene og i romstudentorganisasjonene, men når de ser at andre kvinnelige studenter er med og trives, blir de inspirert og tryggere på at de hører hjemme der, sier Al-Nasser.

Hun mener det er viktig for kvinner å se at andre kvinner har gått før dem og å ha kvinnelige forbilder.

- Dette er nok viktig for mannlige studenter også, men siden de er i flertall på de tekniske fagene og i romstudentorganisasjonene, mangler de mannlige studentene verken forbilder eller mulige mentorer, sier Al-Nasser.

- Hadde NTNU hatt en egen linje for romfag, hadde det gjort mulighetene som finnes for rominteresserte enda mer synlige, både for kvinnelige og mannlige studenter.

Mulighetene som finnes i Norge

Space NTNU arrangerte Women In Space for første gang i høst. Da kom kvinner som allerede er i rombransjen til universitetet for å holde foredrag for rominteresserte studenter.

- Bare det å ha kvinnelige foredragsholdere som kan fortelle om rombransjen, uten å ha direkte fokus på at de er kvinner, er inspirerende for kvinnelige studenter, sier Al-Nasser. Igjen er det effekten av å se at når noen kan, så kan flere andre klare det samme.

På Andøya Space Camp bygger deltakerne sin egen rakett og skyter den opp. De får også forelesninger om romforskning og rombransjen.

På Andøya Space Camp bygger deltakerne sin egen rakett og skyter den opp. De får også forelesninger om romforskning og rombransjen.

Foto: Norsk Romsenter

Al-Nasser ser at interessen for romfagene og rombransjen er stor blant studentene, men at mange ikke er klar over hvilke muligheter som finnes, både når det gjelder romfag og jobb i rombransjen i Norge etterpå.

- Her gjelder det å spre informasjonen og vise frem mulighetene, slik som vi gjør i romstudentorganisasjonene på NTNU, sier Al-Nasser.

Må rekrutteres mens de er studenter

På spørsmålet om hvordan rombransjen kan rekruttere flere kvinner sier hun:

- Her er nok det viktigste å rekruttere de kvinnelige studentene mens de ennå går på universitetet og før de forsvinner ut på jobbmarkedet.

Hun synes det er synd at de kvinnelige studentene på romfagene blir færre når det gjelder å søke på jobber i rombransjen.

Rannveig Marie Færgestad.

Rannveig Marie Færgestad.

Foto: R. Færgestad

- Vi ser i romstudentorganisasjonene at miljøet blir bedre når der er kvinnelige studenter med. De er en viktig ressurs for romfagene og organisasjonene på NTNU, sier Al-Nasser.

Hun er ikke overrasket over at mange færre kvinner enn menn søkte seg til astronautopptaket til ESA.

- Igjen er det nok en dominoeffekt av at jo flere kvinnelige astronauter der er fra før, jo flere kvinnelige søkere ser at det går an å komme gjennom nåløyet. Det er derfor bra at NASA har valgt ut like mange kvinner som menn, fordi det å ha begge kjønn med kan være viktig for at en romferd lykkes, sier Al-Nasser.

Trenger folk fra alle fagretninger

- Kvinner er underrepresentert i naturfagene og de tekniske fagene på universitetene, og i rombransjen generelt, sier Marianne Vinje Tantillo, sektoransvarlig innen ESA og internasjonalt samarbeid ved Norsk Romsenter.

Hun er også mentor i mentornettverket Women4Space til UNOOSA, FNs organ for romsaker.

Vinje Tantillo konstaterer at selv om de fleste velkjente aktørene og store forbildene innenfor rombransjen i dag er menn, er det mange kvinner som gjør det veldig bra i feltet og som bør løftes frem.

- Dessuten er rombransjen ikke bare for de med teknisk eller naturfaglig bakgrunn, men trenger folk med alle typer utdannelse, fra jus til økonomi til medier og design, understreker Vinje Tantillo.

I mentornettverket Space4Women er temaene blant annet hvordan det er å være kvinne i et mannsdominert felt som rombransjen, hvordan jobben kan kombineres med familieliv, og hva kvinner kan gjøre for å oppnå stillingene de ønsker i sektoren.

Emilie Udnæs er en av de norske studentene som har vært på utplassering hos ESA.

Emilie Udnæs er en av de norske studentene som har vært på utplassering hos ESA.

Foto: E. Udnæs

- Vi ser at kvinner er bekymret for at de skal oppleve utfordringer og negative tilbakemeldinger, men i mentornettverket råder vi dem til ta sjansen på å søke seg til jobbene og områdene de ønsker, sier hun.

Hun minner også om at rombransjen er et felt i utrolig vekst og helt i spydspissen av vitenskapelige kunnskap og teknologisk innovasjon.

- Dermed gir romfagene en nyttig utdanning som det er lett å ta med seg til andre yrkesområder, sier Vinje Tantillo til slutt.

Les også Romsenterets guide til jobb i rombransjen.

Kontakt

Sheikha Al-Nasser – Leder Space NTNU – 475 07 092