Til hovedinnhold

Trollstasjonen i Antarktis skal oppgraderes

Det er viktig for forskning, tilstedeværelse og satellittjenestene som Norge tilbyr.

Skrevet av
Berit Ellingsen
Oppdatert
2. februar 2024
Trollstasjonen i Antarktis.
Trollstasjonen i Antarktis.Foto: Norsk Romsenter

Siden 2005 har Norge hatt den helårlige forskningsstasjonen Troll i Dronning Maud Land i Antarktis.

Her har også Kongsberg Satellite Services (KSAT) bakkestasjonen TrollSat for nedlesing av data fra en rekke satellitter og romsonder, fra NASA, den europeiske romorganisasjonen ESA og satellittoperatører over hele verden.

Nå er Trollstasjonen moden for fornying og en oppgradering er under utredning.

Derfor var cirka 30 representanter fra blant annet Norsk polarinstitutt, Statsbygg, Næringsdepartementet, Kunnskapsdepartementet og Utenriksdepartementet på studietur til stasjonen for å lære mer om aktivitetene i Antarktis og vurdere utredningen.

En av dem som var med på turen var Christian Hauglie-Hanssen, administrerende direktør for Norsk Romsenter.

Forskning, tilstedeværelse og romtilbud

- Norsk Romsenter er involvert i polarforskning og andre forskningsaktiviteter i Antarktis, blant annet innen klima, miljø og jordas store systemer. Siden Troll også er en satellittstasjon, er det naturlig at Norsk Romsenter er med på politisk nivå for å vurdere utredningen, sier Hauglie-Hanssen.     

Det er tre hovedgrunner til å oppgradere Trollstasjonen.

Trollbasen i Dronning Maud Land i Antarktis sett ovenfra.

Trollbasen i Dronning Maud Land i Antarktis sett ovenfra.

Foto: Norsk Romsenter

- For det første er det forskningskomponenten og det arbeidet på flere felt som kun kan gjøres i Antarktis. Det er også et klart utenrikspolitisk element å ha en norsk tilstedeværelse i Dronning Maud Land. Dessuten gjør satellittstasjonen i Antarktis at Norge har et unikt og viktig tilbud til romsegmentet både nasjonalt og internasjonalt, sier Hauglie-Hanssen.

 Disse og andre fordeler med Trollstasjonen ble diskutert på ulike seminarer under besøket.

- Mannskapet til KSAT i Antarktis deler infrastruktur som bygg, verksteder, utstyr, strøm, forsyninger, logistikk og annet med Trollstasjonen. KSAT leier mye av dette fra Polarinstituttet og bistår slik finansieringen av stasjonen, sier Hauglie-Hanssen.

Stort behov for oppgradering

Utredningen om oppgraderingen av Trollstasjonen er ennå ikke ferdig. En full konseptutredning vil presentere ulike alternativer til varierende prislapp. Alt etter hvor mye av bygningsmassen som skal oppgraderes, hva slags type drift som skal fortsette på stasjonen, og andre praktiske hensyn.

- Den øvre rammen for oppgraderingen er cirka 3 milliarder kroner, så det er en betydelig investering. Det trengs, for behovet for oppgradering er stort, både av hensyn til sikkerheten på stasjonen, men også for en mer grønn drift, sier Hauglie-Hanssen.

En av satelittantennene til KSAT ved Trollbasen i Dronning Maud Land i Antarktis.

En av satelittantennene til KSAT ved Trollbasen i Dronning Maud Land i Antarktis.

Foto: Norsk Romsenter

Men sommersesongen er kort i Antarktis og varer bare noen måneder hvert år. Dessuten kan det ta flere uker å transportere utstyr og bygningsmaterialer dit. Derfor vil oppgraderingen, når den kommer i gang, skje gradvis over flere år.

- Trollstasjonen slik den er i dag har en levetid på cirka 10 år til. Oppgraderingen må derfor være gjennomført innen 2032 og driften vedlikeholdes imens, sier Hauglie-Hanssen.

27 timer lang reise

Delegasjonen til Antarktis fløy i chartret fly fra Gardermoen til landingsstripen på Trollbasen med mellomlanding i Europa, Tchad og Sør-Afrika. Turen tok ikke mindre enn 27 timer.

I Dronning Maud Land var det antarktiske sommertemperaturer på mellom 5 og 10 minus på dagen ved stasjonen. Om natten og ute på isen kunne temperaturen gå ned mot 20 minusgrader.

På rullebanen ved Trollbasen i Dronning Maud Land i Antarktis.

På rullebanen ved Trollbasen i Dronning Maud Land i Antarktis.

Foto: Norsk Romsenter

- Siden Trollstasjonen ligger 25 mil fra iskanten i 1400 meters høyde er det et værhardt område. Alle installasjoner er fullt bardunert med stålvaiere for ikke å blåse bort i de antarktiske stormene, sier Hauglie-Hanssen.

Programmet på turen var tettpakket med seminarer og presentasjoner. Men det ble også tid til en liten ekspedisjon med beltekjøretøy i området rundt basen, og en gåtur opp til den nærmeste fjelltoppen.

Viser samfunnsnytten av rombaserte tjenester

- Det var unisont i hele delegasjonen at Norge ønsker en fortsatt tilstedeværelse i Antarktis, fordi dette er både nødvendig og viktig, sier Hauglie-Hanssen.

Han konstaterer at det for Norsk Romsenter er nyttig å delta sammen med beslutningstakere og andre nasjonale aktører, fordi det gir en anledning til å introdusere samfunnsnytten som rombaserte tjenester kan bidra med.

Christian Hauglie-Hanssen ved Trollbasen i Dronning Maud Land i Antarktis.

Christian Hauglie-Hanssen ved Trollbasen i Dronning Maud Land i Antarktis.

Foto: Norsk Romsenter

- Det er en viktig del av det kommunikasjonsarbeidet som Norsk Romsenter gjør, hvorfor Norge er en aktiv deltaker innen romdomenet, og del av en utvidet politikk som støtter opp om norsk deltakelse om det europeiske romsamarbeidet generelt og EUs romprogrammer spesielt, avslutter Hauglie-Hanssen.

Kontakt

Marianne Moen – Kommunikasjonssjef – Norsk Romsenter – 480 63 743