Til hovedinnhold

Ukraina-krisen og norsk romvirksomhet

Den norske staten har ingen pågående samarbeid med Russland innen romvirksomhet, men Norge blir indirekte berørt via medlemskapet i den europeiske romorganisasjonen ESA.

Skrevet av
Everyday
Oppdatert
20. februar 2024
Romstasjonen i mørke.
Romstasjonen i mørke.Foto: ESA

ESA stiller seg bak sanksjonene som er innført av organisasjonens medlemsland og vurderer nå konsekvensene av dette for hvert av samarbeidsprosjektene med den russiske romorganisasjonen Roskosmos. Dette gjør ESA i samarbeid med medlemslandene og industrielle og internasjonale partnere. Med tanke på den internasjonale romstasjonen, er NASA spesielt involvert.

Russland har trukket ut sine folk fra den europeiske rombasen i Kourou i Fransk Guyana. Dette har konsekvenser for de kommende oppskytingene med den russiske raketten Sojus fra denne rombasen. ESA vil vurdere om nyttelast som skulle skytes opp med Sojus, eventuelt kan skytes opp med de europeiske rakettene Vega-C og Ariane 6.

ESA har i mange år samarbeidet med Roskosmos om ExoMars, en ubemannet rover som skal sendes til Mars for å undersøke planeten. Planen var å gjennomføre oppskytingen i 2022, men sannsynligheten for at dette gjennomføres, er meget liten. Ledelsen i ESA vil komme med en formell avgjørelse om hva som skjer med prosjektet på et senere tidspunkt.