Til hovedinnhold

Utvikler datakommunikasjon med laser for fly

Slik dataoverføring er raskere og sikrere og kan revolusjonere kommunikasjonen i rommet og luften.

Skrevet av
Berit Ellingsen
Oppdatert
12. mars 2024
ESA utvikler teknologi for laserkommunikasjon med fly.
ESA utvikler teknologi for laserkommunikasjon med fly.Foto: ESA

I dag overføres data mellom satellitter og jorda, og mellom fly og jorda, hovedsaklig ved hjelp av radiosignaler. Men overføring av data ved hjelp av laser, såkalt optisk kommunikasjon, gir mye høyere hastigheter og sikrere overføring.

Det er blant annet fordi optisk kommunikasjon har mye smalere stråler enn radiosignaler. Dermed er de vanskeligere å avbryte eller forstyrre.

Lasersystemer for optisk kommunikasjon mellom satellitter og jorda, og mellom satellitter i bane, er allerede utviklet. I fremtiden kan også luftfarten og flypassasjerer i luften få overført dataene sine ved hjelp av laser.

Et norsk system for datakommunikasjon sørger for høyhastighets bredbånd til romstasjonen, blant annet ved hjelp av optisk kommunikasjon mellom satellitter.

Testes på fly i 2022

Industrigiganten Airbus, som produserer både fly og satellitter, holder på å utvikle prototypen på en terminal for laserkommunikasjon for bruk i luften.

Dette prosjektet er et samarbeid mellom Airbus og Den nederlandske organisasjonen for anvendt forskning (TNO). Blant annet den nederlandske romorganisasjonen NSO og den europeiske romorganisasjonen ESA støtter prosjektet.

Prototypen på terminalen for optisk kommunikasjon i luften har fått navnet UltraAir og skal være ferdig utformet, bygget og testet i år.

ESAs teleskop på Tenerife snakker med satellitter vha laser.

ESAs teleskop på Tenerife snakker med satellitter vha laser.

Foto:ESA

I løpet av 2022 skal UltraAir installeres på ESAs bakkestasjon på Tenerife i Spania. Denne bakkestasjonen leser ned data fra satellitter og romsonder, og kommandoer fra kontrollrommet på jorda lastes opp til dem.

Bakkestasjonen på Tenerife vil teste UltraAir ved hjelp av en laserterminal som sitter på den europeiske telekommuikasjonssatellitten Alphasat. Den befinner seg i geostasjonær bane cirka 36 000 kilometer over jorda.

Til slutt vil UltraAir bli montert på et fly for å teste laserkommunikasjon i luften. Etter planen skal det skje før midten av 2022.

Kan kobles til satellitter

Slik kan UltraAir bli et produkt med overføringshastigheter på flere gigabit per sekund og som samtidig er svært vanskelig å avbryte eller blokkere. Internett for private hjem har gjerne en hastighet på 500 megabit per sekund.

På lang sikt kan slike terminaler ombord på fly kobles sammen med satellittsystemer for optisk kommunikasjon, som European Data Relay System (EDRS). Flere satellitter i EDRS er allerede skutt opp.

EDRS, European Data Relay System, er et system av relésatellitter som gjør at data fra satellitter i lav jordbane kan leses ned mye oftere og i større mengder. Dataoverføringen skjer via laser.

EDRS, European Data Relay System, er et system av relésatellitter som gjør at data fra satellitter i lav jordbane kan leses ned mye oftere og i større mengder. Dataoverføringen skjer via laser.

Grafikk: ESA

I dag overfører EDRS data i nær sanntid fra satellitter i lave jordbaner, som Sentinel-satellittene i det europeiske miljøovervåkingsprogrammet Copernicus. Norge er med på dette programmet og flere norske etater, bedrifter og organisasjoner bruker dataene fra disse satellittene.

ESA og Airbus bygger sammen den europeiske delen av romfartøyet Orion, som skal frakte astronauter til og fra månen.

ESA har også samarbeid for å utvikle såkalt kvantekryptering, ekstremt sikker datakommunikasjon ved hjelp av laser og satellitt.