Til hovedinnhold

Utviklingsland kan få norsk satellitthjelp mot ulovlig fiske

Blue Justice skal hindre ulovlig fiske og organisert kriminalitet til havs.

Skrevet av
Berit Ellingsen
Oppdatert
19. februar 2024
Den norske nasjonale satellitten AISSat-2 holder øye med skipstrafikken.
Den norske nasjonale satellitten AISSat-2 holder øye med skipstrafikken.Illustrasjon: Norsk Romsenter/FFI/NASA

Norske satellitter fanger opp signaler fra det maritime antikollisjonsystemet AIS, som alle skip over 300 bruttotonn er pålagt å ha ombord.

AIS-signalene viser et skips posisjon, retning, fart og identifikasjon, og derfor er oppfanging av disse signalene viktig for overvåking av det maritime situasjonsbildet.

Denne informasjonen brukes av flere norske etater, blant annet Kystverket, Forsvaret og Fiskeridirektoratet. 

Det er de norske satellittene AISSat-1, AISSat-2, NorSat-1, NorSat-2 og NorSat-3 som gir oss AIS-dataene over skipstrafikk over hele verden.

Nå skal Kystverket vurdere om og eventuelt hvordan skipstrafikkdata kan deles med land i sør som har begrenset tilgang til slik satellittinformasjon, slik at landene selv kan gjennomføre analyser og avdekke fiskerikriminalitet. 

Et norskledet initiativ

En mulig tilgjengeliggjøring av AIS-dataene fra de norske satellittene ble kunngjort på et eget arrangement onsdag 29. juni 2022 under UN Ocean Conference 2022 i Lisboa i Portugal.

Her ble den internasjonale deklarasjonen mot organisert kriminalitet i den globale fiskeriindustrien og det norske initiativet Blue Justice presentert.

NorSat-1 (i bakgrunnen) og NorSat-2 (foran) i bane over Lofoten og Nord-Norge.

Illustrasjon: T. Abrahamsen

Kunngjøringen ble gjort av Norges fiskeri- og havminister, Bjørnar Selnes Skjæran. I tillegg deltok visedirektør for Nærings- og fiskeridepartementet, Olav Norheim, fra norsk side.

Representanter for Jamaica, St. Vincent og Grenadinene, og Belize, samt den karibiske organisasjonen CARICOM var også til stede.

Minst 50 u-land er med

- Blue Justice Community er en norsk nettplattform som er tilknyttet Barents Watch. Her kan land både i sør og nord gå inn å få tilgang til satellittbasert AIS-informasjon, samt søke bistand fra det internasjonale Blue Justice Tracking-senteret som ble etablert i Vardø sommeren 2021, sier Evie Merethe Hagen, seniorrådgiver innen samfunnskontakt og strategi ved Norsk Romsenter.

Til nå er rundt 50 u-land signert opp mot Blue Justice-plattformen.

AIS-signalene fra skip kan mottas av basestasjoner på land og mottakere på satellitter.

AIS-signalene fra skip kan mottas av basestasjoner på land og mottakere på satellitter.

Illustrasjon: ESA

- Norsk Romsenter har i flere år hatt dialog med Nærings- og fiskeridepartementet og Utenriksdepartementet rundt potensialet til satellittdata for internasjonal maritim overvåking, sier Hagen.

Blue Justice Tracking Center i Vadsø

- Det nye Blue Justice Tracking-senteret som opereres av Vardø sjøtrafikksentral, kan bli svært viktig i arbeidet med å bistå landene i sør med å utnytte datakildene i Blue Justice-plattformen på best mulige måter, sier Hagen.

Gjennom styrket tilgang til satellittdata som gir et bedre maritimt situasjonsbilde vil utviklingsland kunne forbedre sin fiskeriforvaltning og innsats mot fiskerikriminalitet.

- Det er derfor veldig hyggelig å se at AIS-dataene som er så viktige for norsk fiskeri- og havovervåking, nå også kan bli tilgjengelige for land i sør, sier Hagen.

NorSat-3 ble skutt opp 29. april 2021.

NorSat-3 ble skutt opp 29. april 2021.

Illustrasjon: Norsk Romsenter

Satellittdata av ulike typer er viktige for land både i nord og sør sitt arbeid med å forvalte sine naturressurser. Norge har også tidligere bidratt til at land i sør har fått styrket sin tilgang til viktige satellittdata.

I september 2020 inngikk Norge en avtale med det norske selskapet KSAT om tilgjengeliggjøring av detaljerte satellittbilder fra rundt 100 land, for å understøtte disse landene og det internasjonale samfunnets innsats for bevaring av tropisk skog.

Betydelig interesse fra andre land

- Blue Justice er et utrolig spennende initiativ, og deltakelse fra politisk ledelse til dette initiativet er svært gledelig, sier Christian Hauglie-Hanssen, direktør for Norsk Romsenter.

Han konstaterer at Norge har vært et foregangsland innen utviklingen av satellittbasert teknologi og tjenester knyttet til AIS, blant annet gjennom godt samarbeid mellom forskningsinstitutter, industri, nasjonale brukere og myndigheter.

 

- Interessen fra mulige brukerland er betydelig, noe jeg sist erfarte på Global Conference on Space for Emerging Countries i Ecuador i mai. Land som Colombia, som grenser til to hav, og en rekke andre land i regionen har store interesser i fiskerinæringen. Norsk Romsenter arbeider aktivt for å videreutvikle slike tjenester, sier Hauglie-Hanssen.

Kontakt

Evie Merethe Hagen – Seniorrådgiver, samfunnskontakt og strategi – Norsk Romsenter – 971 03 099