Til hovedinnhold

Rapporter og dokumenter

Her finner du årsrapporter, tildelingsbrev, ringvirkningsrapporter og andre dokumenter som kan lastes ned. 

Filter
Årsrapporter

Årsrapport 2023

pdf (3.23 MB)
Romsenter
29.5.2024
Andre rapporter

Virksomhetsstrategi for Norsk Romsenter

pdf (1.34 MB)
Romsenter
5.4.2024
Tildelingsbrev

Tildelingsbrev 2024

pdf (847 kB)
Romsenter
3.4.2024
Tildelingsbrev

Tildelingsbrev 2023

pdf (339 kB)
Norsk romsenter
13.9.2023
Ringvirkningsrapporter

Ringvirkningsrapport for 2022

pdf (1.54 MB)
Norsk romsenter
13.9.2023
Årsrapporter

Årsrapport 2022

pdf (5.02 MB)
Norsk romsenter
13.4.2023
Andre rapporter

Space and Sustainability - Cases from Norway

pdf (861 kB)
Norsk romsenter
13.2.2023
Ringvirkningsrapporter

Norsk industri og ESA-deltakelse 2021

pdf (684 kB)
Norsk romsenter
13.9.2022
Årsrapporter

Årsrapport 2021

pdf (8.31 MB)
Romsenter
13.1.2022
Andre rapporter

Revisjonsberetning 2021

pdf (1.2 MB)
Norsk romsenter
13.12.2021
Ringvirkningsrapporter

Norsk industri og ESA-deltakelse 2000-2020

pdf (1.56 MB)
Romsenter
13.9.2021
Årsrapporter

Årsrapport 2020

pdf (3.86 MB)
Romsenter
13.1.2021
Andre rapporter

Norsk Romstrategi 2020

pdf (961 kB)
Romsenter
13.9.2020
Tildelingsbrev

Revidert tildelingsbrev for Norsk Romsenter 2020

pdf (176 kB)
Romsenter
13.9.2020
Andre rapporter

The Government’s strategy for Norwegian space activities

pdf (744 kB)
Norsk romsenter
13.9.2020
Andre rapporter

Revisjonsberetning 2020

pdf (1.23 MB)
Romsenter
13.9.2020
Årsrapporter

Årsrapport 2019

pdf (2.49 MB)
Romsenter
13.2.2020
Andre rapporter

Revisjonsberetning 2019

pdf (557 kB)
Romsenter
13.1.2020
Ringvirkningsrapporter

Norsk industri og ESA-deltakelse 2000-2019

pdf (703 kB)
Romsenter
13.1.2020
Andre rapporter

Satellitter til støtte for norske havinteresser

pdf (994 kB)
Norsk romsenter
13.9.2019
Tildelingsbrev

Tildelingsbrev for Norsk Romsenter 2019

pdf (901 kB)
Romsenter
15.1.2019
Årsrapporter

Årsrapport 2018

pdf (2.33 MB)
Romsenter
13.1.2019
Ringvirkningsrapporter

Norsk industri og ESA-deltakelse 2000-2018

pdf (260 kB)
Romsenter
10.1.2019
Ringvirkningsrapporter

Norsk industri og ESA-deltakelse 2000-2017

pdf (570 kB)
Romsenter
13.9.2018
Andre rapporter

Norsk vitenskapelig nytte av ESAs vitenskapsprogram

pdf (3.11 MB)
Romsenter
13.9.2018
Årsrapporter

Årsrapport 2017

pdf (2.44 MB)
Romsenter
13.1.2018
Ringvirkningsrapporter

Norsk industri og ESA-deltakelse 2000-2016

pdf (1.68 MB)
Romsenter
13.9.2017
Årsrapporter

Årsrapport 2016

pdf (1.1 MB)
Romsenter
13.1.2017
Andre rapporter

Norge i rommet 2015

pdf (2.72 MB)
Romsenter
13.9.2016
Ringvirkningsrapporter

Norsk industri og ESA-deltakelse 2000-2015

pdf (977 kB)
Romsenter
13.4.2016
Årsrapporter

Årsrapport 2015

pdf (1.11 MB)
Romsenter
13.1.2016
Aktivitetshefte for barn

Rommet - aktivitetshefte nedlastbar

pdf (8.27 MB)
Romsenter
13.9.2015
Aktivitetshefte for barn

Rommet - et aktivitetshefte for barn

pdf (7.82 MB)
Romsenter
13.9.2015
Ringvirkningsrapporter

Norsk industri og ESA-deltakelse 1985 – 2014

pdf (1.31 MB)
Romsenter
13.8.2015
Årsrapporter

Årsrapport 2014

pdf (1.99 MB)
Romsenter
13.1.2015
Andre rapporter

Kartlegging og overvåking av skredfare og infrastruktur ved bruk av radarsatellitter og InSAR-metodikk (2014)

pdf (3.97 MB)
Romsenter
13.9.2014
Ringvirkningsrapporter

Norsk industri og ESA-deltakelse 1985-2013

pdf (2.37 MB)
Romsenter
13.2.2014
Årsrapporter

Årsberetning 2013

pdf (7.48 MB)
Romsenter
13.1.2014
Andre rapporter

Europeiseringen av ESA 2013

pdf (8.65 MB)
Romsenter
13.12.2013
Andre rapporter

Norges langtidsplan for romvirksomhet 2010-2013

pdf (7.87 MB)
Romsenter
13.9.2013
Ringvirkningsrapporter

Romindustri og økonomiske ringvirkninger 2013

pdf (1.87 MB)
Romsenter
13.9.2013
Årsrapporter

Årsberetning 2012

pdf (7.49 MB)
Romsenter
13.9.2013
Andre rapporter

Rapport om sårbarhet ved bruk av satellittnavigasjon

pdf (7.44 MB)
Romsenter
13.9.2013
Ringvirkningsrapporter

Norsk industri og ESA-deltakelse 1985-2011

pdf (1.59 MB)
Romsenter
13.9.2012
Andre rapporter

Romværinfrastruktur i Norge

pdf (4.82 MB)
Romsenter
13.9.2012
Andre rapporter

50 år - Norge som romnasjon

pdf (6.58 MB)
Romsenter
13.9.2012
Årsrapporter

Årsberetning 2011

pdf (7.04 MB)
Romsenter
13.1.2012
Andre rapporter

Forskningsbruken av jordobservasjonssatellitter i Norge

pdf (4.42 MB)
Romsenter
13.9.2011
Andre rapporter

Galileo & EGNOS

pdf (1.42 MB)
Romsenter
13.9.2011
Andre rapporter

Årsberetning 2010

pdf (9.83 MB)
Romsenter
13.1.2011
Andre rapporter

A Northern View on a Living Planet

pdf (13.5 MB)
Romsenter
13.9.2010
Andre rapporter

Galileo og norsk samferdsel

pdf (1.88 MB)
Romsenter
13.9.2009