Til hovedinnhold
28
feb.
Annet

Commercial Earth Observation with ESA InCubed

Velkommen til et hybridmøte om mulighetene innen kommersiell jordobservasjon.
Dato
28. februar 2024
Tid
09:00-11:00
Sted
Norsk Romsenter, Drammensveien 165, 6. etasje

Mer om arrangementet

The info meeting will be in English. For English description see below.

Albin Lacroix fra European Space Agency vil fortelle om InCubed-programmet, som kan gi inntil 80% støtte til kommersielle jordobservasjonsprosjekter.

 Infomøtet er bl.a. relevant for bedrifter som

- utvikler sensorer som kan plasseres på satellitter

- utvikler tjenester basert på satellittdata

- prosesserer data

- visualiserer data

- benytter kunstig intelligens

Programmet begynner 10:00 med intro om kommersiell jordobservasjon og InCubed-programmet. Fra 11:00 er det mulig med direktemøter for å diskutere potensielle prosjekter (se påmelding).

Mer info om InCubed-programmet: https://incubed.esa.int

 

Program

10:00    Velkommen, av NOSA

10:05    InCubed og kommersiell jordobservasjon Commercial EO, Albin Lacroix fra ESA

10:30    ESA BIC og Norwegian Space Cluster, Jo Bjørnstad fra Kjeller Innovasjon

10:45    Atlas og deres InCubed Experience, Fredrik Moger fra Atlas

 

 

English:

Welcome to a hybrid info meeting about commercial earth observation.

Albin Lacroix from the European Space Agency will talk about the InCubed program, which offers up to 80% funding for commercial earth observation projects.

Among others, the info meeting is relevant for companies that

- develops sensors that can be flown on satellites

- develops services based on satellite data

- processes data

- visualises data

- uses artificial intelligence

 The program will start at 10:00 with an intro about commercial earth observation and the InCubed program. From 11:00, there will be bilateral meetings to discuss potential projects (see the sign-up page).

More info about the InCubed program: https://incubed.esa.int

 

Program

10:00    Welcome by NOSA

10:05    InCubed and Commercial EO, by Albin Lacroix from ESA

10:30    ESA BIC and Norwegian Space Cluster, by Jo Bjørnstad from Kjeller Innovasjon

10:45    Atlas and their InCubed Experience, by Fredrik Moger from Atlas