Til hovedinnhold

Bærekraft i rommet

Om bruken av rommet ikke gjøres på et forsvarlig vis, risikerer vi at rom-miljøet ikke vil kunne brukes til de viktige tjenestene vi får i dag.

Oppdatert
30. januar 2024
Romsøppel utgjør en trussel for satellittene våre.
Romsøppel utgjør en trussel for satellittene våre.

Rommet har tradisjonelt vært regnet for å være så stort at det å etterlate seg ting der var ansett som uproblematisk, ikke ulikt slik havet ble ansett her på jorden. 

Det er likevel visse baner rundt jorden som er svært viktige, og i disse områdene er det ikke ubegrenset med plass. Baner er på mange måter en begrenset naturressurs. I visse banehøyder er det allerede betraktelige mengder rom-objekter, både aktive satellitter og romsøppel.

ESA sin Space Environment Report som utgis årlig, vises status og statistikk knyttet til objekter i rommet. Jo flere objekter, jo større risiko for kollisjoner i rommet. En annen utfordring kan være frekvens-forstyrrelser mellom satellitter. 

Skal menneskeheten kunne fortsette å utnytte rommet også i fremtiden kan ikke tettheten av romsøppel-objekter bli så stor at det blir problematisk å sende opp nye satellitter. For å hindre dette må man unngå kollisjoner mellom romobjekter. Med de høye hastighetene i bane vil en kollisjon skape et utall nye fragmenter i bane. 

Romsøppel kan bli en stor fare for operative satellitter.

Grafikken viser litt av utfordringene vi står ovenfor.

Grafikk: ESA / UNOOSA, CC BY-SA 3.0 IGO

Vi bør også fjerne satellitter fra viktige baner ved slutten av deres levetid. I noen baner (geostasjonær bane) er dette vanlig praksis. Her flyttes satellittene til en såkalt kirkegårdsbane. I lavere baner er en annen løsning at de brenner opp på vei gjennom jordens atmosfære når de kommer lavt nok. 

ESA sitt Space Safety program, hvor Norge deltar, utvikles bl.a. teknologi som gjør at mer av en satellitt vil brenne opp på vei gjennom atmosfæren. Det jobbes også med teknologi og prosjekter for å koble seg til og fjerne objekter, eller reparere satellitter i bane. 

En satellitt fra Intelsat, med en nyttelast fra norske Telenor Satellite, THOR 10-02 fikk i april 2021 forlenget sin levetid gjennom at Northrup Grumman sin MEV-2 (Mission Extension Vehicle 2) koblet seg til og tok over driften. Det var første gang dette ble gjort med en aktiv satellitt. 

Norge deltar også i FNs komite for fredelig utnyttelse av det ytre rom (COPUOS). Der er det utarbeidet retningslinjer for utførelse av romaktiviteter på en langsiktig bærekraftig måte (Guidelines for Long-Term Sustainability of Outer Space Activities).