Til hovedinnhold

Kort om jordobservasjon

Satellittdata har de siste 15 årene utviklet seg til å bli en viktig faktor i værvarsling, havovervåking, overvåking av skogbranner og avskoging.

Oppdatert
11. oktober 2023
Sentinel-1 er en radarsatellitt i Copernicus-programmet. Den ser blant annet havis, oljesøl og skipstrafikk for norske brukere.
Sentinel-1 er en radarsatellitt i Copernicus-programmet. Den ser blant annet havis, oljesøl og skipstrafikk for norske brukere.

Jordobservasjon er et samlebegrep på all virksomhet knyttet til innsamling av informasjon om jordas overflate eller atmosfære ved hjelp av instrumenter i satellitter.

Styrken til satellittmålinger er at de gir systematiske og relativt hyppige opptak over store områder. Målingene bidrar til å overvåke jordas klima og miljø og å kartlegge ressursene.
 

Norsk Romsenter representerer Norge i de forskjellige ESA-komiteene som fatter beslutninger om bygging av nye satellitter og bruk av de som er i bane.

I tillegg har Norsk Romsenter en viktig rolle i å veilede norske bedrifter og institutter i deres forhold til ESA. Det er også viktig for Romsenteret å stimulere til at data fra satellittene blir brukt på en samfunnsnyttig måte.

I fremtiden vil jordobservasjonssatellittene bare bli enda viktigere for å holde øye med jordas klima, miljø og ressurser.

Den europeiske romorganisasjonen ESA har en serie med jordobservasjonssatellitter som overvåker miljø og klima. 

Disse kalles for Earth Explorers:

  • CryoSat måler areal og tykkelse av isen i polområdene.
  • GOCE er en tyngdefeltsmåler.
  • SMOS undersøker saltholdigheten i havoverflaten og fuktigheten i jordsmonnet på land.
  • Swarm undersøker jordas magnetfelt.
  • ADM-Aeolus måler vindene i atmosfæren.
  • EarthCARE skal undersøke betydningen av skydekke og aerosoler i den globale oppvarmingen.

 

De europeiske landene samarbeider om jordobservasjon, klimaforskning og samfunnssikkerhet i Copernicus-programmet. 

Satellittene i Copernicus programmet kalles for Sentinelserien og skal blant annet holde øye med jord-, vann- og luftkvalitet, oljesøl, miljøet i polare områder, areal- og vegetasjonsendringer, langtransportert forurensning, varsle om ultrafiolett stråling og klimagasser, samt gi tjenester som kan dempe effektene av katastrofer, støtte grensekontroll og kampen mot internasjonal kriminalitet og terrorisme.

De første Sentinel-satellittene ble skutt opp i 2014. En ny generasjon med meteorologiske satellitter er også på vei.