Til hovedinnhold

Norsk Romsenter søker prosjekt-/systemingeniør som skal jobbe med norske satellittprosjekter

Vi søker etter en ny kollega som skal være med på å lede utviklingen av norske satellittprosjekter 

Norge er inne i en rivende utvikling som romnasjon og norsk romindustri tar i økende grad ansvar for å bygge, skyte opp og drifte norske mikrosatellitter. Vi søker etter en ny kollega som skal være med på å lede utviklingen av norske satellittprosjekter som vil bidra til å dekke norske brukerbehov og utvikle norsk romnæring. Stillingen er tilknyttet avdelingen for analyse og nasjonale aktiviteter.

Sentrale oppgaver vil være

 • oppfølging av prosjekter, med hovedvekt på utvikling av nasjonale mikrosatellitter; 
  brukerbehov, design, anskaffelse, operasjon
 • utvikling av bakkesegment 
 • næringsutvikling relatert til norsk rominfrastruktur.
 • internasjonalt samarbeid med norsk rominfrastruktur som verktøy.
 • bidrag i aktiviteter knyttet til romovervåking (SSA) og utvikling av en oppskytningsbase for småsatellitter på Andøya.

 

Vi ser etter deg som har

 • relevant teknisk universitets-/høgskoleutdanning på masternivå.
 • interesse for romteknologi og satellittsystemer
 • erfaring og interesse  innen prosjektledelse, systemstudier, og/eller analyse på mikrosatellitter, operasjon og bakkesegment 
 • kompetanse innen bruk av simulerings- og analyseverktøy vil bli vektlagt, men er ikke et krav 

 

Personlige egenskaper

 • prosjektlederegenskaper
 • evne til å jobbe både teknisk og administrativt
 • evne til å være pådriver for utvikling av romteknologi både internt og eksternt
 • trives med å jobbe selvstendig og med samarbeide med andre
 • strukturert og systematisk
 • gode kommunikasjonsevner på norsk og engelsk, både muntlig og skriftlig 

 

Vi kan tilby

 • spennende arbeidsoppgaver med mulighet for å påvirke utviklingen på et område med stor betydning for Norge
 • godt arbeidsmiljø med kollegaer som er rause med hverandre, deler kompetanse på tvers og løfter hverandre
 • nyoppussede og sentralt beliggende kontorer på Skøyen i Oslo
 • mulighet for noe hjemmekontor 
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som innebærer pensjon, yrkesskade- og gruppelivsforsikring og gode betingelser for boliglån
 • fleksibel arbeidstid, sommertid og betalt overtid
 • trening i arbeidstiden

Arbeidet medfører noe reisevirksomhet både innenlands og utenlands. 

Kvinner oppfordres til å søke. 

Den som skal ansettes må kunne sikkerhetsklareres på nivå HEMMELIG og autoriseres før tiltredelse. I løpet av rekrutteringsprosessen vil det derfor bli gjennomført en bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater. Se mer informasjon om sikkerhetsklarering her.

Den som ansettes vil bli innplassert som rådgiver eller seniorrådgiver med en årslønn på kroner 550 000 – 750 000 som rådgiver og 700 000 – 1 000 000 som seniorrådgiver avhengig av kvalifikasjoner og erfaring. Nyutdannede og sisteårsstudenter vil bli vurdert. For å bli innplassert som seniorrådgiver kreves det minimum fem års relevant arbeidserfaring.

Praktisk informasjon

Mer informasjon om stillingen fås ved henvendelse til programleder Lene Martinsen på tlf 951 33 046 eller seniorrådgiver HR Elin Stange Heikvam på tlf 911 24 082 

Søknad sendes elektronisk via linken "Søk stillingen" på denne siden. Fullstendige opplysninger om relevant utdannelse og arbeidserfaring må fylles inn i det elektroniske skjemaet. Vitnemål og attester må vedlegges. 

Søknadsfrist 4. mars 2024.

 

Om Norsk Romsenter

Norsk Romsenter er et forvaltningsorgan under Nærings- og fiskeridepartementet, og er statens strategiske, samordnende og utøvende organ for å sikre effektiv utnyttelse av verdensrommet til beste for det norske samfunn.

Norsk Romsenter ønsker å være en virksomhet med størst mulig mangfold blant de ansatte. Personer med innvandrerbakgrunn, funksjonsnedsettelse eller fravær fra arbeid, utdanning eller opplæring, oppfordres til å søke.