Til hovedinnhold

Stilling som prosjektmedarbeider romtrafikkovervåking

Er du interessert i hvordan vi kan koordinere det voksende antallet satellitter, oppskytninger og begrense mengden romsøppel på en trygg og sikker måte? 

Norsk Romsenter (NRS) har nylig fått et oppdrag om å utrede og etablere en foreløpig sivil nasjonal enhet for romtrafikkovervåkning. I tillegg følger NRS opp Norges interesser og forpliktelser knyttet til deltagelse i ESAs og EUs relaterte romaktiviteter, og sørger for nasjonal samordning på området. 

Om stillingen

Den som ansettes skal bistå i implementering og gjennomføring av Norsk Romsenter sitt oppdrag knyttet til en nasjonal sivil enhet for romtrafikkovervåking. Dette omfatter bl.a. kollisjonsunngåelse for satellitter, tilbakevending av satellitter/raketter gjennom atmosfæren og fragmentering av objekter i bane. Hovedoppgavene vil være knyttet til analyse og varsling innen feltet romtrafikkovervåking. Stillingen er tilknyttet avdeling for PNT, satkom og sikkerhet.

Stillingen er midlertidig med varighet på to år med mulighet for forlengelse.

Sentrale oppgaver vil være

 • overvåking av romobjekter og analyse av bevegelser og hendelser innenfor feltet romtrafikkovervåking
 • automatisering av systemer for analyse og varsling av hendelser i rommet
 • gjennomføre tekniske analyser og yte faglig støtte knyttet til baneberegninger etc.
 • bidra med å omforme brukerbehov til tekniske løsninger
 • skape brukerfokuserte innovative løsninger for deteksjon og analyse av hendelser
 • evaluering av søknader og oppfølging av utviklingskontrakter
 • bistå prosjektleder i prosjektgjennomføring
 • delta med teknisk ekspertise i utredningsarbeid
 • noe reisevirksomhet må påregnes

Vi ser etter deg som

 • har realfaglig utdanning på masternivå, gjerne innen fysikk eller reguleringsteknikk 
 • har erfaring fra programmering og/eller scripting
 • har erfaring med bruk av avanserte baneberegningsverktøy, for eksempel STK
 • har romrelatert arbeidserfaring (ikke et krav, men vil telle positivt)
 • har god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Personlige egenskaper

 • gode analytiske evner og evne til å sammenstille og formidle informasjon 
 • interessert og nysgjerrig til å lære nye ting
 • god arbeidskapasitet, arbeider systematisk og selvstendig
 • gode samarbeidsegenskaper 

Det vil bli lagt vekt på at medarbeiderne i avdelingen skal utfylle hverandre for å få en god helhet. Kvinner oppfordres til å søke.

Den som skal ansettes må kunne sikkerhetsklareres på nivå HEMMELIG og autoriseres før tiltredelse. I løpet av rekrutteringsprosessen vil det derfor bli gjennomført en bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater. Se mer informasjon om sikkerhetsklarering her.

Vi kan tilby

 • en arbeidsplass hvor vi kombinerer jordnær nytte med "rocket science"
 • spennende arbeidsoppgaver med mulighet for å påvirke utviklingen på et område med stor betydning for Norge
 • godt arbeidsmiljø med kollegaer som er rause med hverandre, deler kompetanse på tvers og løfter hverandre
 • nyoppussede og sentralt beliggende kontorer på Skøyen i Oslo
 • mulighet for noe hjemmekontor 
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som innebærer pensjon, yrkesskade- og gruppelivsforsikring og gode betingelser for boliglån
 • fleksibel arbeidstid, sommertid og betalt overtid
 • trening i arbeidstiden

Den som ansettes vil bli innplassert som rådgiver med en årslønn på kroner 550 000 – 750 000 avhengig av kvalifikasjoner og erfaring.

Praktisk informasjon

Ta gjerne kontakt hvis du ønsker mer informasjon om stillingen, enten ved henvendelse til avdelingsdirektør Steinar Thomsen på tlf 911 04 385, eller seniorrådgiver HR Elin Stange Heikvam på tlf 911 24 082

Søknad sendes elektronisk via linken "Søk stillingen" på denne siden. Fullstendige opplysninger om relevant utdannelse og arbeidserfaring må fylles inn i det elektroniske skjemaet. Vitnemål og attester må vedlegges. 

Søknadsfrist 29. februar 2024. 

 

Om Norsk Romsenter

Norsk Romsenter er et forvaltningsorgan under Nærings- og fiskeridepartementet, og er statens strategiske, samordnende og utøvende organ for å sikre effektiv utnyttelse av verdensrommet til beste for det norske samfunn.

Norsk Romsenter ønsker å være en virksomhet med størst mulig mangfold blant de ansatte. Personer med innvandrerbakgrunn, funksjonsnedsettelse eller fravær fra arbeid, utdanning eller opplæring, oppfordres til å søke.