Til hovedinnhold

Vil du jobbe med europeisk rompolitikk og det grønne skiftet?

Vi søker etter en kandidat til ett års engasjement som aspirant/trainee ved Norsk Romsenter.

Norsk Romsenter skal engasjere en aspirant for å utrede et tema knyttet til romvirksomhet. Hensikten er å få utført avgrensede oppgaver i tråd med Romsenterets behov, og samtidig gi aspiranten innsikt i norsk og internasjonal romvirksomhet. Stillingen er et ettårig engasjement. 

Tidligere aspiranter har fordypet seg blant annet i EUs rompolitikk, transatlantiske relasjoner, internasjonal romrett, bruk av satellittinformasjon i norsk forvaltning og teknologiutvikling. Vi ønsker å samarbeide med et forskningsinstitutt i tilknytning til aspirantens arbeid, noe vi tidligere har hatt gode erfaringer med.

Det grønne skiftet som premissgiver for europeisk rompolitikk

Det grønne skiftet er et stadig mer fremtredende premiss i europeisk rompolitikk, både på nasjonalt og mellomstatlig nivå. EU er et eksempel på en romaktør hvor politikkområde 'det grønne skiftet' står sentralt. I tillegg er EUs romprogram ment å understøtte målsettinger innenfor en rekke andre politikkområder som forsvar, sikkerhetspolitikk, industriutvikling og samfunnssikkerhet.

Fra 1. september 2024 har vi behov for en aspirant som kan utrede og analysere rompolitiske klima- og miljødimensjoner.

Vi ønsker at en aspirant skal gjøre analyser hvor EUs rompolitikk og det grønne skiftet ses i sammenheng. Et aktuelt spørsmål er i hvilken grad er det grønne skiftet har vært og vil bli premissgivende for den europeiske rompolitikken. Det er også interessant å se knytningene mellom det grønne skifte og EUs rompolitikk i relasjon til European Space Agency (ESA), organisasjonenes respektive medlemsland, og andre relevante aktører. Sist, men ikke minst, er det ønskelig å se på utfordringer og muligheter dette har for den norske rompolitikken.

Målsettingen er at resultatet av aspirantens arbeid blir publisert.

Kvalifikasjoner:

Har du en relevant og fersk mastergrad, og lyst til å jobbe med en av disse oppgavene, oppfordrer vi deg til å søke. Vi er åpne for flere fagbakgrunner. Analysearbeidet vil kunne tilpasses aspirantens faglige bakgrunn og øvrige preferanser.

Det er viktig at du trives med og er god til å skrive. Arbeidsspråket er norsk, men vi forventer også svært god formuleringsevne på engelsk, både muntlig og skriftlig.

Vi ønsker aspiranter som kan være ambassadører for romvirksomhet videre i sin karriere. Personlig egnethet vil bli tillagt vekt.

Personlige egenskaper vi ønsker du har:

  • selvgående ogmedgod gjennomføringsevne
  • gode samarbeidsevner
  • strukturert og systematisk

Kvinner oppfordres til å søke.

Den som skal ansettes må kunne sikkerhetsklareres på nivå HEMMELIG og autoriseres før tiltredelse. I løpet av rekrutteringsprosessen vil det derfor bli gjennomført en bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater. Se mer informasjon om sikkerhetsklarering på nsm.no

Vi tilbyr

  • godt arbeidsmiljø med kollegaer som er rause med hverandre, deler kompetanse på tvers og løfter hverandre
  • sentral plassering i nyoppussede lokaler ved kollektivknutepunktet på Skøyen i Oslo
  • medlemskap i Statens pensjonskasse som innebærer pensjon, yrkesskade- og gruppelivsforsikring og gode betingelser for boliglån
  • fleksibel arbeidstid, sommertid og betalt overtid
  • trening i arbeidstiden


Den som ansettes i stillingen vil bli innplassert i som rådgiver med en årslønn på kr. 530.000 – 580.000 avhengig av kvalifikasjoner og erfaring.

Søknad sendes elektronisk via linken "Søk her" på denne siden. Fullstendige opplysninger om relevant utdannelse og arbeidserfaring må fylles inn i det elektroniske skjemaet. Vitnemål og attester må vedlegges.

Søknadsfrist 26.02.2024.

 

Om Norsk Romsenter

Norsk Romsenter er et forvaltningsorgan under Nærings- og fiskeridepartementet, og er statens strategiske, samordnende og utøvende organ for å sikre effektiv utnyttelse av verdensrommet til beste for det norske samfunn. 

Norsk Romsenter ønsker å være en virksomhet med størst mulig mangfold blant de ansatte. Personer med innvandrerbakgrunn, funksjonsnedsettelse eller fravær fra arbeid, utdanning eller opplæring, oppfordres til å søke.