Til hovedinnhold

Passer på regnskogen

Det norske International Climate and Forest Initiative (NICFI) er Norges største internasjonale innsats for å begrense klimaendringene. Satellitter benyttes til å beskytte verdens regnskoger. 

Monitoring rain forest use is one of the ways space can help with climate, sustainability and development.

Satellittovervåking av regnskog hjelper land i tropene til å beskytte den verdifulle skogen.

Foto: Pixabay

Verdens skoger, og spesielt regnskogen, er noen av de viktigste og mest kompleks naturlige miljøene på kloden, med den største artsrikdommen. Tapet av regnskog er derfor en betydelig faktor i klimakrisen.

Ved å absorbere store mengder CO2 hjelper regnskogene med å bremse den globale oppvarmingen. Tropisk regnskog har også mange andre viktige funksjoner, blant annet som kilde til vann og mat, både for mennesker, dyr og planter.

Men verdens skoger, og spesielt regnskogen, holder på å forsvinne på grunn av hogst, jordbruk og annen utvikling. For å vite hvordan vi skal beskytte regnskogen er det viktig å kunne overvåke dem effektivt. NICFIs satellittdataprogram sørger for at land og organisasjoner over hele verden får tilgang til gratis og høyoppløselige satellittbilder av regnskogen.

Bilder tilgjengelige for alle

I september 2020 signerte NICFI en kontrakt verdt nær 400 millioner norske kroner med Kongsberg Satellite Services og deres samarbeidspartnere Airbus og Planet. Oppgaven var å gjøre høyoppløselige satellittbilder av regnskog universelt tilgjengelige. Siden da har satellittprogrammet registrert mer enn 18 000 brukere fra 158 land.

Disse satellittbildene har en oppløsning på minst fem meter. Det betyr at hvert bildepunkt tilsvarer fem meter på bakken. Disse satellittbildene er tilgjengelige for alle, både donorland, mottakerland og uavhengige organisasjoner, og gir det internasjonale samfunnet økt innsikt i hvordan skog og landområder blir brukt.

Slike satellittdata vil være verdifulle i andre sammenhenger også, som blant annet jordbruk, utbygging, byplanlegging og utvikling av infrastruktur.