Til hovedinnhold

Kamp mot fiskerikriminalitet

Norge har startet initiativet Blue Justice for å hjelpe utviklingsland med å bekjempe ulovlig fiske og andre former for maritim kriminalitet.

Blue Justice aims to curb fisheries crime.

Foto: ESA

Ulovlig fiske frarøver lokalsamfunn over hele verden økonomiske verdier, og bidrar til økt fattigdom og utnyttelse av befolkningen. Dette er organisert kriminalitet som truer både økosystemer og bærekraft.

Kampen mot ulovlig fiske er viktig for en maritim nasjon som Norge. Blue Justice-initiative skal bidra til å bekjempe slik kriminalitet, i samarbeid med FNs utviklingsprogram (UNDP).

Derfor deler Norge overvåkning av maritim trafikk med andre land ved hjelp av data fra de norske AISSat- og NorSat-satellittene.

Det gjøres via den norske Regjeringens Blue Justice Ocean Surveillance Programme og Blue Justice Community, en plattform som er en del av nettstedet BarentsWatch. 

Sporingssenter

I Blue Justice Ocean Surveillance Programme får medlemslandene tilgang til satellittbasert AIS-informasjon over skipstrafikk og maritim aktivitet for å kunne oppdage ulovlig fiske. Medlemslandene kan også be om støttet fra det internasjonale Blue Justice Tracking Center, som ble etablert i Vardø i 2021.

De norske satellittene detekterer signaler fra det maritime anti-kollisjonssystemet AIS, som alle skip over 300 bruttotonn er pålagt å ha ombord. AIS-signalene viser et skips posisjon, retning, fart og identitet. 

Ved å fange opp AIS-signalene fra skip kan trafikken til havs overvåkes ved hjelp av satellitt, og ulovlig fiske og annen maritim kriminalitet, som smugling og grenseovertredelser, oppdages lettere.

I 2023 er mer enn 61 land med i Blue Justice Ocean Surveillance Programme. Det utgjør en tredjedel av alle verdens kyststater.