Til hovedinnhold

Blue Justice fyller fem år

Blue Justice, Norges internasjonale program mot fiskerikriminalitet, feiret jubileum og viste frem nytt verktøy på brukerkonferanse 18.-21. juli. 2024.

Skrevet av
Berit Ellingsen
Oppdatert
27. juni 2024
Blue Justice, Norges program mot internasjonal fiskerikriminalitet, feiret fem år. Det skjedde med brukerkonferanse i Oslo 18.-21. juni 2024. Her fra åpningen.
Blue Justice, Norges program mot internasjonal fiskerikriminalitet, feiret fem år. Det skjedde med brukerkonferanse i Oslo 18.-21. juni 2024. Her fra åpningen.Foto: UNDP Norge

Blue Justice Ocean Surveillance Programme er den norske regjeringens internasjonale samarbeidsprogram for å bekjempe fiskerikriminalitet over hele verden. 

I dette programmet deler Norge data fra de norske satellittene med andre land i det som kalles for Blue Justice Community, en norsk nettplattform tilknyttet Barents Watch.

Her kan medlemslandene få tilgang til satellittbasert AIS-informasjon over skipstrafikk og maritim aktivitet for å se ulovlig fiske. Landene kan også få støtte fra det internasjonale Blue Justice Tracking-senteret som ble etablert i Vardø sommeren 2021.

I 2023 var mer enn 61 land med i Blue Justice-programmet. Det tilsvarer en tredel av alle verdens kyststater.

Les mer om Blue Justice her.

Data fra de norske AIS-satellittene NorSat

I år fyller Blue Justice-programmet fem år siden starten som Københavndeklarasjonen fra 2019. 

Femårsjubileet ble feiret under en brukerkonferanse for representanter for Blue Justice-samarbeidet på historiske Oscarsborg Festning i Oslofjorden den 18.-21. juni 2024.

På brukerkonferansen ble det også presentert et nytt analyseverktøy for Blue Justice-samarbeidspartnerne, kalt Global Investigative Ship Tracking User Portal (GLISTRUP).

Dette verktøyet mottar AIS-data over den globale skipstrafikken, deriblant fiskebåter, fra de norske NorSat-satellittene.

Disse satellittene er utviklet gjennom et samarbeid mellom Kystverket, FFI og Norsk Romsenter. GLISTRUP tilbyr blant annet sanntidsdata over skipstrafikk, fire år med historiske data, og avansert analyse.

Fiskeriminister Marianne Sivertsen Ness åpnet brukerkonferansen til Blue Justice 18.-21. juni 2024.

Statssekretær i UD, Bjørg Sandkjær åpnet brukerkonferansen for Blue Justice 18.-21. juni 2024.

Foto: UNDP Norge

Mer enn 50 deltakere fra 37 land

Brukerkonferansen samlet mer enn 50 deltakere fra 37 ulike land, fra Island i nord, til Jamaica i vest, Mozambique i sør og Sri Lanka i øst.

På brukerkonferansen fikk deltakerne demonstrasjon av og opplæring i det nye verktøyet, GLISTRUP. Det er utviklet av Kystverket i Tromsø. Utviklerne var til stede på brukerkonferansen for å vise frem verktøyet og svare på spørsmål.

Det samme gjaldt eksperter ved skipssporingsenteret i Vardø, som er en del av Blue Justice-programmet.

På brukerkonferansen presenterte også ledere, tjenestepersoner, eksperter og andre fra medlemslandene i Blue Justice sine erfaringer og kunnskap i arbeidet mot fiskerikriminalitet.

Fatou Bensouda, høykommisær fra Gambia, under Blue Justice brukerkonferansen 18.-21. juni 2024.

Fatou Bensouda, høykommisær fra Gambia, under Blue Justice brukerkonferansen 18.-21. juni 2024.

Foto: UNDP Norge

- En viktig del av Norges satsing mot fiskerikriminalitet

- Blue Justice Initiative er en viktig del av Norges satsing mot fiskerikriminalitet. Dette nye verktøyet vil gi fiskerianalytikere i utviklingsland et kraftig redskap i kampen mot fiskerikriminalitet, sa Statssekretær i UD, Bjørg Sandkjær, da hun åpnet brukerkonferansen for Blue Justice.

Brukerkonferansen for Blue Justice ble arrangert av Blue Justice-programmets sekretariat i Nærings- og fiskeridepartementet, i samarbeid med Utenriksdepartementet og FNs program for global utvikling (UNDP) i Norge. 

Norsk Romsenter bistår sekretariatet til Blue Justice i Nærings- og fiskeridepartementet  med å utrede muligheter som nye satellittdata og satellitteknologi kan tilby den internasjonale innsatsen mot fiskerikriminalitet.

Kontakt

Frank Udnæs – Avdelingsdirektør – Norsk Romsenter - frank.udnaes@spaceagency.no