Til hovedinnhold

Mer pålitelig GPS også til havs

Det sørger den nye maritime tjenesten til det europeiske støttesystemet EGNOS for.

Skrevet av
Berit Ellingsen
Oppdatert
7. mai 2024
Hurtigruta i Trondheimsfjorden.
Hurtigruta i Trondheimsfjorden.Foto: Kjell Arne Aarmo

European Geostationary Navigation Overlay Service (EGNOS) er et system av satellitter og bakkestasjoner som forbedrer nøyaktigheten og påliteligheten til satellittnavigasjonssystemet GPS. 

I fremtiden vil EGNOS også gjøre det samme for det europeiske satellittnavigasjonssystemet Galileo.

I dag brukes EGNOS først og fremst til å gi fly bedre sikkerhetsmarginer, slik at de kan lande i dårligere vær. Derfor bruker flere flyplasser i Norge EGNOS og har innflygingsprosedyrer for dette systemet.

Nå har EUs romprogram EUSPA lansert en maritim tjeneste for EGNOS. Den vil bli viktig også for norske maritime brukere.

Les mer om EGNOS her

Vil kunne varsle om ytelse

EGNOS sender korreksjonssignaler for GPS fra satellitter i geostasjonær bane rundt jorda. 

- For maritime brukere vil EGNOS-signalet være det samme som benyttes innen luftfart i dag, sier Øystein Glomsvoll, seniorrådgiver innen satellittnavigasjon ved Norsk Romsenter.

EGNOS vil kunne gi både mer nøyaktig posisjon ved bruk av GPS, men også integritetsvarsler for signaler fra GPS.

- Målinger utført ombord på Hurtigruten på seilas langs norskekysten har vist at EGNOS forbedrer posisjonsnøyaktigheten for GPS fra ca. 3 meter til ca. 1 meter. Integritetsvarsel er viktig for at navigatøren skal bli oppmerksom på at posisjonsnøyaktigheten fra systemet ikke lengre er like god som en skulle forvente, sier Glomsvoll.

Galileo-illustrasjon

Det europeiske satellittnavigasjonssystemet Galileo.

Foto: ESA/P. Carrill

Nye GPS-mottakere for maritim bruk

For å kunne bruke ytelsesvarslingen fra EGNOS trengs en ny type maritim mottaker standardisert for EGNOS. 

- Det vil ta tid før disse typegodkjente GPS-mottakerne kommer på markedet, men både de og den nye maritime EGNOS-tjenesten er en god investering for fremtiden, sier Glomsvoll.

Ikke minst fordi Kystverkets differensielle GPS-tjeneste, som er aktiv i dag, mest sannsynligvis kommer til å bli lagt ned.

- Kystverket har 12 bakkebaserte stasjoner langs kysten av Norge som sender korreksjonssignaler for GPS, også omtalt som dGPS-tjensten. Dette systemet har omtrent samme funksjon som det nye maritime EGNOS-systemet, sier Glomsvoll.

Kystverket har nettopp hatt ute på høring et forslag om å avvikle denne tjenesten, som mange skip langs kysten bruker.

- Det vil gjøre det nye maritime systemet for EGNOS enda mer viktig, sier Glomsvoll.

Vært testet i Norge siden 2018

EGNOS har vært under testing langs norskekysten siden 2018.

- EGNOS-ytelsen og tilgjengeligheten til signalene har blant annet blitt testet på et av Hurtigrutens skip under seilas langs kysten av Norge. Dermed er EGNOS godt forberedt for bruk hos oss, sier Glomsvoll. 

EGNOS er også spesielt viktig for innflyging på kortbaneflyplasser, noe som Norge har mange av.

Det samme gjelder for fly og helikopter som har behov knyttet til blant annet pasienttransport til norske sykehus og andre bruksområder. 

Les mer om dette her.

EGNOS har bidratt til sikrere flytrafikk og bedre beredskap i Norge.

Mer enn 200 flyplasser i Norge bruker EGNOS for å hjelpe med innflygning.

Foto: GSA

Norges deltakelse sikrer dekning i nord

Norge har vært med på utviklingen av EGNOS siden det startet opp som et prosjekt hos den europeiske romorganisasjonen ESA på slutten av 90-tallet. 

- Den norske deltakelsen i EUs romprogrammer som EGNOS sikrer både påvirkningsevne og muligheter for å kunne konkurrere om viktige industrikontrakter for disse programmene, sier Glomsvoll.

I mars 2019 ble tjenesteområdet til EGNOS utvidet opp til 72 grader nord, slik at hele fastlands-Norge er dekket. 

- Denne utvidelsen ville ikke vært mulig uten norsk deltakelse i EGNOS-programmet, sier Glomsvoll.

Nye brukere som tror at EGNOS kan være nyttig for dem, kan ta kontakt med Norsk Romsenter. 

Gjennom Norges deltakelse og tette involvering i EUs romprogrammer kjenner ansatte ved Norsk Romsenter disse systemene svært godt, og kan være med å gi råd til norske brukere.

Les mer om EGNOS, Galileo og de andre romprogrammene til EU her.

Kontakt

Øystein Glomsvoll – Seniorrådgiver, satellittnavigasjon – Norsk Romsenter – 984 33 269