Til hovedinnhold

Norske satellitter skal avdekke ulovlig fiske over hele verden

Blue Justice Ocean Surveillance Programme ble lansert 7. september 2023 hos Norsk Romsenter.

Oppdatert
20. november 2023
Bjørnar Skjæran - fiskeri- og havminister.
Bjørnar Skjæran - fiskeri- og havminister.Fotot: Norsk romsenter

Blue Justice Ocean Surveillance Programme er den norske Regjeringens nye og internasjonale havovervåkingsprogram, og utvikles av Kystverket og Norsk Romsenter i samarbeid med en rekke etater.

Programmet ble offisielt åpnet torsdag 7. september 2023 hos Norsk Romsenter på Skøyen, med representanter fra Regjeringen og medlemslandene i Blue Justice Community til stede.

Åpningen inneholdt hilsener fra Fiskeri- og havminister Skjæran og Utviklingsminister Tvinnereim, samt presentasjoner fra Norsk Romsenter, Barentswatch, UNDP, NFD og den felles analyseenheten til Fiskeridirektoratet og Kystverket i Vardø.

Blue Justice Ocean Surveillance Program åpnet hos Norsk Romsenter den 7. september 2023. Her med presentasjon av Gunnar Stølsvik ved Blue Justice-sekretariatet.

Blue Justice Ocean Surveillance Program åpnet hos Norsk Romsenter den 7. september 2023. Her med presentasjon av Gunnar Stølsvik ved Blue Justice-sekretariatet.

Foto: Norsk Romsenter

Representanter fra mange av medlemslandene i Blue Justice Community var til stede under lanseringen, både fysisk og digitalt.

- Ulovlig fiske er organisert økonomisk kriminalitet som truer økosystemene og bærekraften i havet og tapper havene og lokalsamfunn for arbeidsplasser og verdier. Kampen mot ulovlig fiske er veldig viktig for en havnasjon som Norge. Derfor deler vi norsk teknologi og kompetanse med mange andre land for å få bukt med problemet, sa fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap) i videohilsenen til åpningen.

Les mer om Blue Justice her.

AIS-data, Blue Justice Community og sporingsbistand

Det nye havovervåkingsprogrammet er en del av Blue Justice-satsingen, et norsk initiativ og samarbeid med FNs utviklingsprogram (UNDP).

Blue Justice bistår kystland over hele verden med å bekjempe fiskerikriminalitet. Landene som deltar i initiativets samarbeidsplattform, Blue Justice Community, skal nå få AIS-dataene for å kunne gjøre egne analyser og avdekke fiskerikriminalitet.

Blue Justice samarbeidsplattform er utviklet av Kystverkets BarentsWatch, og administreres av UNDP. Gjennom det nye havovervåkningsprogrammet vil medlemslandene i initiativet nå få økt tilgang til data fra de norske AIS-satellittene, som overvåker skipstrafikken i norske og internasjonale farvann.

Fra åpningen av Blue Justice Ocean Surveillance Program hos Norsk Romsenter. Her med presentasjon av Henrik Larsen fra UNDP.

Fra åpningen av Blue Justice Ocean Surveillance Program hos Norsk Romsenter. Her med presentasjon av Henrik Larsen fra UNDP.

Foto: Norsk Romsenter

Initiativet har også et sporingssenter, Blue Justice Tracking Center, som er samlokalisert med den felles analyseenheten mellom Fiskeridirektoratet og Kystverket ved Vardø sjøtrafikksentral. Landene i samarbeidet kan få hjelp fra den norske skipssporingsenheten i Vardø til å analysere og bruke slike data.

Blue Justice startet beskjedent i 2018 da Norge og åtte andre land signerte København-deklarasjonen mot fiskerikriminalitet, men initiativet har de siste årene vokst til nå å omfatte 61  land.

Dette tilsvarer bortimot 37 prosent av kyststatene i verden. De fleste av disse landene er utviklingsland og andre land i det globale sør, som vil dra særlig nytte av det nye havovervåkningsprogrammet.

Mange ulike behov og forhold

– Blue Justice vil bli veldig nyttig for å se hvor mange fartøy som fisker ulovlig, for å få oversikt over naturressursene fra havet, og for å bekjempe miljøkriminalitet, sa Mukhtar Ainashe, rådgiver ved det somaliske fiskeridepartement, til Norsk Romsenter under åpningen.

Han synes det er bra at Norge åpner havovervåkingssystemet sitt til andre kyststater som ikke har kapasitet til å utvikle noe liknende selv.

Fra åpningen av Blue Justice Ocean Surveillance Program og presentasjon av Nina Vaaja Buvang, direktør for BarentsWatch.

Fra åpningen av Blue Justice Ocean Surveillance Program og presentasjon av Nina Vaaja Buvang, direktør for BarentsWatch.

Foto: Norsk Romsenter

– I 2014 representerte verdiene tapt til ulovlig fiske i Somalia cirka 340 millioner amerikanske dollar årlig. Selv om Somalia er et av landene i Afrika med lengst kystlinje og vi har mye fisk, er det mange som sulter. Ulovlig fiske er både et økonomisk problem, men også et miljø- og samfunnsproblem, sier Ainashe.

Norsk havovervåkning med satellitter er utgangspunktet

Blue Justice Ocean Surveillance Programme har utgangspunkt i norsk havovervåkning med satellitter.  

– Norsk Romsenter har nå fått i oppdrag av Nærings- og fiskeridepartementet å bidra til å definere og spesifisere aktuelt innhold og administrasjon av dette globale programmet, sier Evie Merethe Hagen, Seniorrådgiver, Analyse og nasjonale aktiviteter ved Norsk Romsenter.

Dette arbeidet vil kreve betydelig dialog med Blue Justice-medlemsland og FN, for å få innsikt i landenes brukerbehov, i tillegg til de norske ekspertmiljøene. En viktig arena for denne dialogen vil bli Blue Justice Community.  

- Vi vil nå også undersøke hvilke andre satellittsensorer enn AIS som kan bidra til å detektere skip som ikke sender ut AIS-signaler, sier Hagen.