Til hovedinnhold

Blue Justice

I 2019 lanserte Norge Blue Justice-initiativet som skal hjelpe utviklingsland i kampen mot ulovlig fiske og annen fiskerikriminalitet.

En fisk

Bilde: ESA

Denne typen kriminalitet frarøver landene rikdom, skaper fattigdom og utnytter arbeiderne.

Initiativet følges opp av FNs utviklingsprogram (UNDP), FNs kontor for narkotika og kriminalitet og Den internasjonale arbeidsorganisasjonen.

Norges kapasiteter er avgjørende i Blue Justice-initiativet. Den norske regjeringen ønsker å bruke landets mikrosatellitter til å spore fiske i utviklingsland. På denne måten kan disse landene selv avsløre ulovlig fiske. Norsk romteknologi og vår høye kompetanse innen digitaliseringsprosesser vil gjøre satsingen enda mer effektiv.

Et internasjonalt senter for sporing av havgående fartøy er allerede etablert i Vardø i Nord-Norge. En digital plattform for sikkert stat-til-stat samarbeid mot fiskerikriminalitet er utviklet i Norge og administreres av UNDP.