Til hovedinnhold

Samarbeid med enkeltland

I tillegg til at Norge deltar aktivt i internasjonale organisasjoner, har Norge også flere bilaterale avtaler med land. 

A bilateral space agreement with Italy was signed in 2021. From left to right: Norway's ambassador to Italy, Johan C. Vibe, the President of ASI, Giorgio Saccoccia and Christian Hauglie-Hanssen, Director General of the Norwegian Space Agency.

En bilateral avtale med Italia ble signert i 2021. Fra venstre: Norges ambassadør til Italia - Johan C. Vibe, Presidenten av ASI - Giorgio Saccoccia og Christian Hauglie-Hanssen - administrerende direktør av Norsk romsenter.

Foto: ASI

USA er Norges største bilaterale partner i rommet. Samarbeidet med USA omhandler blant annet:

  • Nedstørmmingsdata fra amerikanske satellitter og romsonder til norske bakkestasjoner.
  • Oppskytning av amerikanske forskningsraketter fra Andøya.
  • NASAs roveren Perseverance på Mars har tatt i bruk norsk teknologi.

 

Siden 1990 har Norge også samarbeidet med canadiske radar satellittene Radarsat-1 and Radarsat-2. Dataen fra disse satellittene brukes til å overvåke norske vann og maritim trafikk, men også til å se på sjøis, oljesøl og geofarer som jordskred.

Norge samarbeider også med den japanske romorganisasjonen JAXA om forskning på nordlys. Dette gjøres ved å sende opp forskningsraketter fra Andøya og Svalbard. Samarbeidet med Japan inkluderer også solforskning med data fra ulike japanske satellitter. 

Den norske satellitten NorSat Technology Demonstrator (NorSat-TD) har med seg nyttelast fra både Frankrike, Italia og Nederland. I tillegg har Norge avtaler med den franske romorganisasjonen CNES, Den italienske rom organisasjonen ASI og den tyske romorganisasjonen DLR. 

I tillegg har Norge avtaler med India, Nederland og Argentina.