Til hovedinnhold

Norske delegater i ESA

Norsk Romsenter er representert i den europeiske romorganisasjonen ESAs styrende organer. Her følger en liste over Romsenterets delegater og rådgivere (rådgivere har ikke stemmerett). I tillegg har vi oppført andre norske ESA-delegater.

Council

Council, eller rådet, er det øverste styrende organ i ESA. Rådet representerer medlemslandene. Det kommer sammen ved behov, enten på minister- eller delegatnivå.

Norske delegater:

 • Christian Hauglie-Hanssen – leder av den norske delegasjonen. 
 • Marianne Vinje Tantillo – delegat. 
 • Ole Morten Olsen - vara
 • Per Høyland - rådgiver

 

Komiteer

Administrative and Finance Committee (AFC)

AFC er et rådgivende organ for generaldirektøren og Council. AFC bistår med råd om administrasjon, stab, finanser og jus.

Norske delegater:

 • Morten Wike – delegat. 
 • Ingunn Bratlie - delegat.

 

International Relations Committee (IRC)

Komiteen arbeider for å samkjøre medlemslandenes posisjoner overfor andre nasjonale og internasjonale organisasjoner, deriblant FN. Den gir også råd til andre organer i ESA.

Norske delegater:

 • Erik Uribarri – delegat. 

 

Industrial Policy Committee (IPC)

IPCs roller er å definere, implementere og overvåke ESAs industripolitikk, og godkjenne store kontraktutlysninger. 

Norske delegater:

 • Rune Eriksen – delegat. 
 • Mari Eldholm - delegat

 

Science Programme Committee (SPC)

SPC følger opp vitenskapsprogrammene fra utvelgelse til gjennomføring, og utfører fremtidsstudier som igjen er forberedelser til valg av fremtidige prosjekter.

Norske delegater:

 • Pål Brekke – delegat. 
 • Øystein Helleren – vara.

 

Security Committee (SEC)

SEC er etablert for å gi råd til generaldirektøren og Council om sikkerhetsspørsmål. Dette gjelder både fysisk sikring av installasjoner og immaterielle verdier.

Norske delegater:

 • Tine Sødergren – delegat. 

 

Programstyrer for ESAs frivillige programmer

Programme Board on Satellite Navigation (PB-NAV)

PB-NAV er programstyret for satellittnavigasjonsprogrammet NAVISP. 

Norske delegater:

 • Kjell Arne Aarmo – PB-Chair
 • Øystein Glomsvoll - delegat
 • Kristian Svartveit - delegat 

 

Joint Board on Communication Satellite Programme (JCB)

JCB oppgaver er å forberede og utvikle aktiviteter innen satellittbasert telekommunikasjon.

Norske delegater:

 • Rune Sandbakken – delegat 
 • Lene Marthinsen – delegat. 

 

Launchers Programme Board (PB-STS)

Programstyret har ansvaret for å følge opp rakettprogrammene for Ariane, Vega og Sojus, og gjennomføre fremtidsstudier på dette feltet.

Norske delegater:

 • Rune Eriksen - delegat.
 • Marianne Vinje Tantillo - delegat
 • Mari Eldholm – rådgiver. 

 

Programme Board for Human Spaceflight, Microgravity and Exploration (PB-HME)

PB-HME koordinerer og overvåker aktiviteter rettet mot ESAs bemannede romferder og utforsking av vårt solsystem. 

Norske delegater:

 • Arvid Bertheau Johannessen – delegat. 
 • Øystein Helleren - delegat

 

Coordination Committee for the implementation of the Inter-governmental Agreement on the International Space Station (IGA-CC)

I denne komiteen møtes partene som samarbeider om den internasjonale romstasjonen.

Norske delegater:

 • Marianne Vinje Tantillo – delegat. 

 

Programme Board on Space Situational Awareness (PB-SSA)

PV-SSA koordinerer og overvåker aktivitetene i det gamle Space Situational Awareness (SSA)-programmet, og det nyopprettede Space Safety Programme.

Norske delegater:

 • Yngvild Andalsvik – delegat.
 • Øystein Glomsvoll - delegat

 

Programme Board for Earth Observation (PB-EO)

PB-EO koordinerer europeiske og nasjonale jordobservasjonsaktiviteter og gir råd til Council om fremtidige programmer innen jordobservasjon og samarbeidet med EUMETSAT og EUs Copernicus. 

Norske delegater:

 • Vigdis Lonar Barth - delegat 
 • Dag Anders Moldestad – delegat
 • Ola Nordbeck - vara 

 

Programme Advisory Committee (PAC)

PAC er en spesialkomite for oppskyting av forskningsraketter og stratosfæriske ballonger fra Esrange i Sverige og Andøya i Norge.

Norske delegater:

 • Pål Brekke – delegat.