Til hovedinnhold

Samarbeidsavtale mellom Norge og Italia

Det italienske romsenteret ASI og Norsk Romsenter har inngått en intensjonsavtale om samarbeid innen romvirksomhet. 

Direktørene for de to nasjonale romsentrene signerte avtalen på et møte i ASIs hovedkvarter i Roma 30. november 2022. 

– Våre to langstrakte land ligner på hverandre, selv om de ligger i hver sin ende av Europa, sa Giorgio Saccoccia, president i ASI. Han la vekt på at avtalen legger til rette for samarbeid mellom norske og italienske aktører på områder som jordobservasjon, raketteknologi og utforskning.

Norges ambassadør til Italia, Johan C. Vibe, understreket Norges gode og langvarige samarbeid med EU gjennom EØS-avtalen. Han trakk fram Andøya Spaceport som en norsk ambisjon om å bli Europas første oppskytingsbase for små satellitter fra eget territorium.

A bilateral space agreement with Italy was signed in 2021. From left to right: Norway's ambassador to Italy, Johan C. Vibe, the President of ASI, Giorgio Saccoccia and Christian Hauglie-Hanssen, Director General of the Norwegian Space Agency.

Avtalen er signert. Fra venstre: Johan C. Vibe, Norges ambassadør til Italia, Giorgio Saccoccia, president i ASI og Christian Hauglie-Hanssen, administrerende direktør ved Norsk Romsenter.

Foto: ASI

Administrerende direktør ved Norsk Romsenter, Christian Hauglie-Hanssen, la vekt på at avtalen er et signal om at begge land ønsker å legge til rette for flere samarbeidsprosjekter, både industrielt og institusjonelt. 

– Selv om italiensk romindustri er langt større, kan Norge tilby kompetanse og tjenester på områder som bakkestasjoner, komponenter til satellitter og raketter, og maritim overvåking. Vi har mye vi kan samarbeide om, sa Hauglie-Hanssen.

Bredt anlagt avtale

Avtalen legger til rette for en styrking av samarbeid i romsektoren og utvikling av kommersielle og industrielle partnerskap. 

Jordobservasjon, maritim overvåking, småsatellitter, mikrolaunchere, oppskytingsbaser, antenner, bakkestasjoner, utforskning, forskning og utdanning er områder for utvidet samarbeid mellom italienske og norske aktører.

En felles styringskomite skal identifisere prosjekter og mulige samarbeidsområder. Avtalen åpner også for en begrenset utveksling av personell knyttet til spesifikke prosjekter.

B2B-møter

Norsk Romsenter og ASI hadde invitert romaktørene i begge land til å bruke signeringen som en anledning til å bli kjent med potensielle partnere. Mellom 50 og 60 møter ble gjennomført, både fysisk på det italienske romsenteret i Roma, i hybrid form og rent digitalt.

Avtalen er et rammeverk som gjør det enklere for aktørene å samarbeide om felles prosjekter. Den må følges opp av konkrete initiativer, og den første avsjekken i form av B2B-møtene, tyder på at aktørene er klare for å knytte kontakter tvers over Europa.