Til hovedinnhold

Anbud og ESA: Praktiske råd

Den europeiske romorganisasjonen ESA har flere ulike programmer som publiserer utlysninger på teknologi og produkter som romorganisasjonen trenger. 

Utlysningene legges ut på ESAs database kalt ESA-Star. Her kan bedrifter i medlemslandene til ESA, inkludert Norge, legge inn anbud på utlysningene og få støtte til å videreutvikle et produkt eller en tjeneste til bruk i rommet.

Bedriftene må være registrert i ESA-star for å kunne legge inn anbud til ESA. Du finner registreringssiden her.

ESA har mange ulike programmer, og hvert program har egne regler. Her er noen generelle råd for hvordan norske bedrifter bør går frem for å legge inn anbud på utlysninger hos ESA:

Norge er fullt medlem av ESA og har stemmerett i alle komiteene til romorganisasjonen. 

Norsk Romsenters ansatte er Norges delegater i de ulike komiteene til ESA. Dermed bør norske selskaper som er interessert i å legge inn anbud på utlysninger hos ESA, ta kontakt med Norsk Romsenter for å finne ut hvilket av ESAs programmer som passer best for dem.

Dette er noe som oppnås best gjennom dialog, og at både bedriften og ESA-delegaten ved Norsk Romsenter blir kjent med hverandre og hva de kan tilby.

På våre nettsider kan du også sette deg inn i relevante programmer for norske organisasjoner.

Det er viktig å bygge nettverk, ikke bare med den norske delegaten i den rette programkomiteen hos ESA, men også med ansatte i ESA som jobber med de ulike programmene.

Å kjenne de rette personene kan bidra til at utlysningene som legges ut passer bedre for enkelte bedrifter.

3

ESA legger ut to hovedtyper av utlysninger. Den ene er utlysninger på teknologi som ESA trenger til sine prosjekter innen romfart, romforskning, forskning og overvåking på jordas klima og miljø, og mer. 

Videre har ESA et system for nye og innovative ideer, kalt Open Space Innovation Platform (OSIP), hvor bedrifter kan få støtte til mindre studier. 

Industrien i ESAs medlemsland kan også sende inn søknad om delstøtte til utvikling eller videreutvikling av sine egne produkter og tjenester. Kontakt NRS for mer informasjon om dette.

4

ESA arrangerer konferanser for bedrifter som ønsker å vite mer om romorganisasjonen og andre bedrifter som jobber sammen med ESA. 

For industrien, og spesielt for småbedrifter, er kanskje en av de viktigste av disse Space Industry Days. Den holdes ved ESAs tekniske senter ESTEC i Nederland annethvert år. Neste gang er i september 2024.

Her holder flere av ESAs spesialister foredrag, og bedriftene kan treffe nøkkelpersoner i de ulike programkomiteene og avdelingene hos ESA. 

Dessuten kan bedriftene møte andre små og mellomstore bedrifter som jobber med ESA, og som kan være mulige samarbeidspartnere.

 

Kontakt

Rune Eriksen – Fagsjef, Industri – Norsk Romsenter – 901 42 456